Prohlášení o volbě druhého jména

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

U kteréhokoliv matričního úřadu.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>

 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Chlubnová Petra
matrikářka – narození
U Meteoru 6 (Bílý dům)
128 (1. patro)
petra.chlubnova@praha8.cz
222 805 564
Kytlová Marie
matrikářka – narození
U Meteoru 6 (Bílý dům)
128 (1. patro)
marie.kytlova@praha8.cz
222 805 564

V úřední dny: pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–17.00   Nutné předchozí telefonické objednání.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K prohlášení žadatel doloží:
  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
  • rodný list osoby, na kterou se prohlášení vztahuje
  • popř. oddací list (doklad o registrovaném partnerství), je-li fyzická osoba v manželství (v partnerství)¨

Činí-li prohlášení zákonní zástupci nezletilého dítěte staršího 12 let, připojí k prohlášení jeho souhlas (bez tohoto souhlasu ke zvolení druhého jména nemůže dojít).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Prohlášení o zvolení druhého jména. Formulář je dostupný na matrice narození.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Prohlášení nepodléhá správním poplatkům.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů