Stanovisko k projektové dokumentaci stavby

Stručně Úplné znění
Stanovisko k projektové dokumentaci stavby – §136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení dopravního rozvoje –>

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vlastník předmětné nemovitosti či jím zplnomocněná osoba (společnost):
  • Vyplněná a žadatelem podepsaná (v případě elektronického podání datovými schránkami elektronicky podepsaná) žádost (viz bod 11).
  • Výpis z katastru nemovitostí pro ověření vlastnických vztahů.
  • Výpis z obchodního či jiného zákonem stanoveného rejstříku (právnická osoba).
  • Projektová dokumentace včetně dopravního řešení a výpočtu dopravy v klidu.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost, ve které bude dle uvážení žadatele zformulováno, o jako problematiku se jedná (tj. formulář žádosti není k dispozici).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez správního poplatku.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů