Výroční zpráva za rok 2001

 
Městská část Praha 8, Úřad městské části, odbor pro styk s veřejností a kultury, odd. „Informační kancelář“ a podatelna dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:


Počet podaných žádostí o informace:
17

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Nebylo zahájeno žádné soudní řízení.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:  
Nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Rozhodnutí o nevyhovění žádosti: 1
Žádost byla žadatelem zrušena: 1
Odpověď žádosti nebyla žadateli vydána z důvodu neuhrazení poplatku: 2
Žádost nebyla vyřizována podle zák. 106/1999 Sb.: 1


Přehled odborů s počtem vypracovaných odpovědí na podané žádosti
odbor kancelář starosty 
2
odbor kancelář tajemníka 
1
odbor majetkový 
4
odbor výstavby 
2
odbor životního prostředí 
2
odbor zakázek a investic 
1
odbor zdravotnictví a sociálních služeb
1
odbor pro styk s veřejností a kultury
5

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 575,20 Kč


Odpověď žádosti nebyla žadateli vydána
– neuhrazení poplatku celkem: 433,40 Kč
Mohlo by vás také zajímat