Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1

Adresa: Bedřichovská 1 / čp. 1960, 182 00  Praha 8 – Libeň
Ředitelka: PaedDr. Alena Pelantová, tel./fax: 286 589 718,  e-mail: pelantova@zsnaslovance.cz
Statutární zástupkyně: RNDr. Martina Soukalová, tel./fax: 286 589 718, 286 589 478, l. 23, e-mail: soukalova@zsnaslovance.cz,
Zástupkyně ředitelky školy:Mgr. Petra Křížová, tel.: 286 589 718, 286 589 478, linka 68, e-mail: krizova@zsnaslovance.cz
Hospodářka školy: Lenka Holbová, ústř. tel.: 286 880 953, 286 589 478,  e-mail: holbova@zsnaslovance.cz
Telefon: ústř. tel.: 286 589 478, ústř. tel.: 286 880 953
E-mail: e-mail: slovanka@zsnaslovance.cz
ID schránka: yyaw776
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Renata Sádecká, ústř. tel.: 286 880 953, l. 33, 286 589 478, l. 33, e-mail: sadecka@zsnaslovance.cz
Výchovný poradce: Mgr. Ivo Škrdlant, tel.: 286 589 478,  e-mail: skrdlant@zsnaslovance.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Ivo Škrdlant, tel.: 286 589 478,  e-mail: skrdlant@zsnaslovance.cz
Ekonom: Ing. Jiří Benetka, CSc., ucetni@zsnaslovance.cz
Druhé místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb – MŠ: Drahorádova 2 / čp.530, 182 00 Praha 8 – Střížkov
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Jana Rusová, tel.: 286 587 026, e-mail: ms@zsnaslovance.cz
Školní jídelna – odloučené pracoviště: Helena Vančurová, tel.: 286 587 026,  e-mail: jidelnams@zsnaslovance.cz
Vedoucí školní jídelny: Helena Vančurová, tel.: 286 589 836,  e-mail: jidelna@zsnaslovance.cz
Webová prezentace: www.zsnaslovance.cz


Školní vzdělávací program mateřské školy a její aktivity

Dvoutřídní škola rodinného typu je od roku 2001 součástí Základní školy Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1. Objekt mateřské školy je jednopatrová budova se dvěma třídami, s potřebným zázemím a navazujícím hospodářským traktem s vlastní kuchyní.

Třídy jsou prostorné, vkusně zařízené nábytkem, který odpovídá výšce a věku dětí a vhodně členěné do čtyř oddílů se zájmovými kouty. Školní zahrada je vybavena moderními herními prvky, sportovním a dopravním hřištěm a stříkadly s pítkem. Součástí školního areálu je venkovní učebna se záhonkem a hmyzím hotelem. Na zahradě jsou vzrostlé stromy, které v létě poskytují příjemný stín.

Zaměření mateřské školy

Škola pracuje dle školního vzdělávacího programu: „Zvědavé sluníčko“.  Jsme klasická škola, která usiluje o všestranný rozvoj dětí s akcentem na podporu zdravého životního stylu, na oblast estetickou a environmentální. Naše motto zní: "Každý den je začátkem života".

Do pravidelných aktivit zařazujeme návštěvy koncertů PKF, divadelních, estrádních a hudebních představení, městské knihovny, Ďáblické hvězdárny a planetária, zoo, Botanické zahrady a dalších kulturních, poznávacích a sportovních akcí.

MŠ Drahorádova
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 21.09.2020