Hlášení závad a nedostatků

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Odečtěte od sebe čísla devět a sedm
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Podnět: Jarní blokové čištění , sídliště Velká Skála (Jozef Pati 07.06.2021 15:38) – Hlášení závad
  Sdílet
  4.6.21 u nás proběhlo blokové čištění. Vše proběhlo standartně. VS je především obytná zona, tedy místo pro lidi. Silnice pro auta úklid bez závad.
  Hl. koridor pro pěší - přístupová cesta na MHD - Neuklizeno. Drcené kamení a listí. Denně zde projde masa lidí. Posílám foto. TSK nereaguje.
  • Odpověď: (10.06.2021 13:49)
   Dobrý den,

   Chodník je na pozemcích vlastníků přilehlých nemovitostí a není ve správě TSK. Není ani ve správě MČ Praha 8.

   S pozdravem a přáním hezkého dne

   Bc. Martin Špaček
   Správní technik
   Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 • Podnět: díra v betonovém plácku - hřišti, naproti MŠ Lešenská (L. Pachotová 04.05.2021 13:53) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, na betonovém plácku naproti MŠ Lešenská u dětského hřiště, kam děti chodí hrát např. fotbal, je dost hluboká díra. Šlo by ji nějak opravit? Je to tak na vymknutí kotníku. Děkuji.
 • Podnět: Sekání trávy, Košťálkova (Vanda Šimková 23.05.2021 18:51) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, v minulém týdnu byla posekána tráva. Jsou jen trochu "užvejkány"vršky a to ještě nerovnoměrně. Za takto odvedenou práci bych nezaplatila ani korunu.
  • Odpověď: (07.06.2021 14:13)
   Dobrý den, paní Šimková,

   děkujeme Vám za Váš podnět. Firma, která pro nás seč provádí, má instrukce, že výška pokosu má být nastavena na 8–10 cm. Je to z toho důvodu, že tráva je díky tomu vitálnější, tolik nevysychá a v trávníku se netvoří rezavá místa. 
   Při první seči byla výška trávy na některých místech ještě poměrně malá a proto se mohlo zdát, že byly posekány pouze vršky a nebylo dosaženo kýženého efektu. Při druhé seči, která nyní právě probíhá, je již tráva podstatně vyšší a proto je i výsledek mnohem patrnější. Doufám tedy, že nyní bude vše provedeno k Vaší spokojenosti. Seč je z naší strany pravidelně kontrolována a v případě, že by byly objeveny nějaké nedostatky, zajistíme nápravu. 

   S pozdravem a přáním hezkého dne

   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Blikající lampa 814588, U Sluncové - Nekvasilova (Štěpán J. 28.05.2021 0:24) – Hlášení závad
  Sdílet
  Lampa č. 814588 bliká (v intervalu zhruba 1 - 3 minut opakovaně zhasíná a rozsvěcí se). Hlásil jsem aplikací na THMP, ale ti mi odpověděli, že tuto lampu nemají ve správě, ale vám hlášení zřejmě nepřeposlali. Doporučuji vám, abyste si své lampy označili štítkem s označením správce a kontaktními údaji, pokud THMP není schopna plnit roli celomětského koordinátora a závady správcům přeposílat - o projektu "Změňte.to" si také nedělám iluze, že by to dokázali na první pokus poslat správnému správci.
  • Odpověď: (31.05.2021 16:48)
   Dobrý den, pane Štěpáne,

   podle čísla jsme identifikovali správce lampy, a to společnost ELTODO. Od ní byla přislíbena rychlá náprava.

   S pozdravem

   oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra
   odbor kancelář starosty (OKS)
 • Podnět: Chybějící nádoba u odpadkoveho koše, Roh ulice U Mlynskeho kanalu a Za Karlinskym přístavem u restaurace River garden grill (Hrazanek Milan 04.05.2021 7:01) – Hlášení závad
  Sdílet
  Chybějící nádoba u odpadkoveho koše, roh ulice U Mlynskeho kanalu a Za Karlinskym přístavem u restaurace River garden grill
  • Odpověď: (27.05.2021 14:24)
   Vážený pane Hrazánku,

   Děkujeme za Váš podnět. U tohoto koše byl problém v tom, že ačkoli byl dlouhodobě zajišťován jeho svoz, tak nebyl zařazen v seznamu košů podle smlouvy mezi MČ a svozovou společností. Tento problém byl odstraněn a koš bude v nejbližší době nahrazen novým.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: vodorovné značení, Čimická x K Pazderkám (Tomáš Laus 20.05.2021 23:48) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den
  Opět se obracím s problémem údržby vodorovného značení na chodníku (smíšené cyklostezky) v ulici Čimická,K Pazderkám . Domníval jsem se že bude obnoveno dopravní značení cyklopruhu v celé své délce a né pouze v jedné ulici , což postrádá smysl vůbec obnovy značení . Už léta není obnoveno značení , to na odboru dopravy není žádná osoba , která je zodpovědná , která má pravidelně kontrolovat stav značení nebo pouze na podměty od občanů??? Krásné je jak se úředníci fotí s úsměvem u každé nové cyklostezky , ale pravidelná údržba už je věc jiná , to Vám jde dobře . Dále by také stálo za úvahu , zakázat vjezd cyklistů ob ousměrně ulicí K Bohnicím a vést je pěší cestou kolem botanické zahrady (Jiřího Jandy) je to pro všechny bezpečnější . Děkuji
  • Odpověď: (25.05.2021 14:50)
   Vážený pane Lausi,

   Údržba a případná obnova dopravního značení je v kompetenci TSK hl. m. Prahy. Podnět předáváme.
   Úředníci odboru dopravy se při otevírání nových úseků cyklostezek nefotí.
   Podnět na změnu místní úpravu provozu v ulici K Bohnicím předáváme na Odbor dopravy ÚMČ Praha 7, který je místně příslušným úřadem.
   Děkuji za podněty.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: marek.cerny@praha8.cz


   Dobrý den,
   dovolím si v krátkosti zareagovat na myšlenku níže uvedenou týkající se návrhu zákazu vjezdu cyklistů do ulic K Bohnicím (K Pazderkám) a to obousměrně. Odbor dopravy ÚMČ Praha 7, jakožto věcně a místně příslušný silniční správní úřad, s takovým návrhem nesouhlasí. Cyklisté jsou v daném úseku dnes chráněni jak místní úpravou provozu, tak i obecnými ustanoveními zákona o provozu na pozemních komunikacích. Pakliže se i tak bude cyklista v serpentýnách nad Salabkou cítit znevýhodněn, či dokonce ohrožen ostatním silničním provozem, může samozřejmě použít zmíněného sdíleného prostoru v pokračování ulice Jiřího Jandy, který je aktuálně vyznačen jako stezka pro pěší s doplňkovým provozem cyklistů. Tato alternativa ovšem není a ani nemůže být důvodem pro vyloučení cyklistů z provozu na ulici K Bohnicím (K Pazderkám). Také cyklista, jakožto běžný účastník provozu, potřebuje mít co nejkratší dopravní/nejpřímější/nejrychlejší cestu mezi zdrojem a cílem své cesty. Nezapomínejme prosím poté na fakt, že i cyklisté se dělí na zdatné a méně zdatné, rychlé a pomalé, rekreační a sportovní. Pro některé z nich proto i nadále bude průjezd ulicí K Bohnicím (K Pazderkám) vhodnou a vítanou alternativou, především pak ve směru do Troje a do Podhoří, pro ty ostatní v obou směrech poté může být vhodnější alternativou již zmíněný sdílený prostor stezky pro pěší. S pozdravem

   Ing. Jan Kovařík
   vedoucí odboru dopravy
   MČ Praha 7 
   e-mail: KovarikJ@praha7.cz
 • Podnět: Odpadky, Park, náměstí (Šípek 09.05.2021 11:38) – Hlášení závad
  Sdílet
  Bez komentáře
  • Odpověď: (25.05.2021 14:44)
   Vážený pane Šípku,

   z důvodu přeplňování košů, které je patrné i na Vámi zaslaných fotografií, byl od 15.5.2021 navýšen svoz odpadkových košů v parku před OC Krakov a u blízkého dětského hřiště na četnost 2x denně (ráno a odpoledne) každý den včetně soboty a neděle. V případě konání trhů před OC Krakov má pořadatel povinnost zajistit mobilní stojany na odpadkové pytle a tyto pytle s odpadem následně na své náklady odstranit.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Nepořadek u kontejnerů, Pod Labuťkou 19 (Adam Hlodík 28.04.2021 16:36) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobry den, v ulici Pod Labutkou je jiz nekolik dni rozbity kontejner na trideny odpad. Z nej a kolem nej se zacina tvorit skladka. Je mozne prosim kontejner vymenit a okoli uklidit?
  Dekuji
  • Odpověď: (05.05.2021 16:06)
   Vážený pane Hlodíku,

   od kontejneru na nápojové obaly bylo neznámou osobou utrženo oranžové víko a lidé ho začali používat jako kontejner na směsný komunální odpad, takže se kontejner naplnil výrazně rychleji, než kdyby byl správně používán jen k odhození nápojových obalů. Svozová společnost směsný komunální odpad z poškozeného kontejneru a z jeho okolí odstranila a přistavila nový kontejner na nápojové kartóny s víkem. 

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: 2 poškozená zařízení fitness parku Burešova, ul. Burešova u Domu seniorů (Věra Votrubová 21.04.2021 18:53) – Hlášení závad
  Sdílet
  Po delší době jsem navštívila fitness park v Burešově ulici a narazila jsem na poškozené klouby zařízení Ski Stepper a Mini Ski, hrozí úraz. Přikládám fotodokumentaci. Děkuji za opravu.
  • Odpověď: (29.04.2021 15:28)
   Vážená paní Votrubová,

   velice děkujeme za Váš podnět zaslaný na stránky Úřadu městské části Praha 8. Problém, který zde zmiňujete – poškozené fitness prvky – již řešíme. Firma Hags, která jednotlivé fitness prvky instalovala, nám přislíbila návštěvu technika, který zjistí závady a následně necháme stroje opravit.

   S pozdravem a přáním hezkého dne

   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Nepořádek, černé skládky, Malý trojůhelník Primátorská, prodloužení Nad Košinkou, Zenklova (aristidfranc@hotmail.com 16.04.2021 5:18) – Hlášení závad
  Sdílet
  Na drobném neudržovaném pozemku nad "parkovištěm" nad hospodou neuklizené větvě a spousta navátého nepořádku.Předem děkujeme za ůklid.
  • Odpověď: (28.04.2021 15:28)
   Dobrý den,

   reagujeme na Vaše upozornění ohledně nepořádku na pozemku parc. č. 215, kú. Libeň při ulici Zenklova x Primátorská.
   V uvedeném místě bylo provedeno pracovníky OŽP místní šetření a následně byl vyzván vlastník pozemku k odstranění nařezaných větví a nalétaného odpadu, který se zde zachytává. Děkujeme za Váš zájem o životní prostředí a doufáme, že k nápravě dojde co možná nejdříve.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)