Hlášení závad

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení lze nahlásit přímo firmě PREdistribuce, a. s., na lince 224 915 151 nebo na e-mailu poruchyVO@pre.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na kontaktech SSHMP uvedených na www.sshmp.cz/vraky.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchých formulářů na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Odečtěte od sebe čísla pět a tři
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Neporadek- převážně sklo (Jaroslav Stiller 14.05.2018 13:40) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, uvítal bych úklid plochy v Bohnicích nad autobusovou zastavkou Krakov směr k poliklinice.( nad večerkou a restaurací) Tato plocha je plná skleněných střepů.Dekuji. J.Stiller
  • Odpověď: (24.05.2018 12:09)
   Vážený pane Stillere,

   děkujeme za Váš podnět týkající se čistoty a pořádku na veřejném prostranství. Nepořádek (střepy) uklidíme a následně i odvezeme. 

   S pozdravem

   pověřený vedením oddělení okamžitého úklidu
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Toalety (Tereza Honzlová 16.05.2018 11:17) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den,
  budou v Kaizlových sadech umístěny toalety? Zejména u děstkého hřiště se hodily.
  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (24.05.2018 10:07)
   Vážená paní Honzlová,

   děkujeme za Váš podnět. Toalety v Kaizlových sadech budou umístěny v pondělí 28. května 2018.

   S pozdravem 

   vedoucí odboru životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Lezecká "stěna" domeček (Barták 15.05.2018 16:38) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den.
  Na střeše domečku je opět/stále? uvolněná horní lišta a vykukuje z ní šroub.
  Také není v provozu vstupní branka, mohu opět poprosit o opravu?
  Děkuji
  • Odpověď: (24.05.2018 10:05)
   Vážený pane Bartáku,

   sdělujeme Vám, že závady na DH U Rokytky (uvolněná svrchní lišta, poškozená vstupní branka) byly koncem minulého týdne odstraněny.

   S pozdravem 

   oddělení plošné správy území 
   odbor životního prostředí 
 • Otázka: Údržba zeleně - zarostlý chodník (Monika Řeháčková 23.05.2018 14:11) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Prosím o prořezání přerostlého stromu, který zasahuje do tří čtvrtin chodníku. Děkuji Řeháčková
 • Otázka: nepojízdný automobil (Jaroslav Novák 23.05.2018 9:51) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, na konci ulice Vánková, při vjezdu do bývalého areálu vojenských staveb, je zaparkované nepojízdné vozidlo bez RZ. Stojí tam již od zimy a přečkalo bez úhony i blokové čištění v minulém týdnu. Děkuji za odstranění vraku.
 • Otázka: sloup elektrického vedení (Pavel Dryák 19.05.2018 20:35) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, v ulici Pod Havránkou je poškozený železobetonový sloup elektrického vedení - viz přiložené obrázky. Na sousedním sloupu je umístěna lampa veřejného osvětlení s číslem 703313. Prosím o prověření stavu.
  P.Dryák.
  • Odpověď: (21.05.2018 10:53)
   Vážený pane Dryáku,

   Váš podnět týkající se poškozeného železobetonového sloupu elektrického vedení v ul. Pod Havránkou předáváme společnosti PREdistribuce, a. s. (poruchyvo@pre.cz), která je v této věci kompetentní.

   Děkujeme za upozornění. S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Nepořádek kolem Horova náměstí (Ema Petrolejová 18.05.2018 13:24) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, prosím o úklid v cípu Horova náměstí (za ohradou s bagry) a cestičky navazující na náměstí (nad dětským hřištěm). Na asfaltové části jsou i střepy, .. Děkuji E. P.
  • Odpověď: (21.05.2018 8:14)
   Vážená paní Petrolejová,

   děkujeme za Váš podnět, týkající se čistoty a pořádku na veřejném prostranství.

   Nepořádek, na který nás upozorňujete, uklidíme a odvezeme.

   S pozdravem

   Milan Kříž
   pověřený vedením oddělení okamžitého úklidu
   odbor životního prostředí (OŽP)
   e-mail: milan.kriz@praha8.cz
 • Otázka: toalety (Jaroslav Stiller 14.05.2018 14:27) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, dnes jsem vyřizoval nějakou záležitost na úřadu městské části. Použil jsem toalety a s ohledem o jakou budovu se jedná byly tyto prostory v žalostném stavu. Poničené dveře, kování a nepořádek. Při odchodu jsem navíc zakopl o šedivý koberec,na okrajích opatřený gumou, který je u vchodových dveří. Možná to přijde někomu úsměvné, ale po tom co jsem zjistil, že mám o hrubý a špinavý koberec sedřená obě kolena a pravou nohu, tak mě do smíchu opravdu nebylo! Sice mi nějaký pán tvrdil, že koberec je přilepený, nicméně jsme se oba přesvědčili, že tomu tak určitě neni a guma na okrajích také již neplní svoji funkci.Hlavne starší občané, kteří mají problém s chůzí by mohli dopadnou hůře než já.Dekuji. J.Stiller
  • Odpověď: (18.05.2018 8:44)
   Vážený pane Stillere,

   dle našeho zjištění se jedná o budovu U Meteoru 6.

   Koberec u vchodových dveří je přilepen, aby bylo zabráněno jeho posunu a je po obvodu opatřen náběhovou gumou, která se běžně nelepí. Na základě Vašeho upozornění je již i tato guma přilepena. Koberec je pravidelně luxován a tepován, ale následně bude navýšena frekvence těchto činností. 

   Toalety jsou také pravidelně udržovány a nepořádek je v průběhu dne odstraňován, ale bohužel není možné zamezit přístupu občanům, kteří nerespektují základní hygienické návyky a pravidla slušného chování. Nicméně frekvence kontrol a údržby toalet bude navýšena. Na těchto toaletách nám občané pravidelně ničí a zcizují vybavení. Tomuto nešvaru nelze zabránit, ale poničené dveře včetně kování budou opět opraveny.

   Tímto se omlouváme a děkujeme za podněty, které přispějí ke zlepšení stavu.

   S pozdravem

   oddělení hospodářské správy
   odbor kancelář starosty (OKS)
 • Otázka: Nadoby na tříděný odpad (Petr Motka 15.05.2018 8:25) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, z jakého důvodu byly odstraněny popelnice na tříděný odpad - roh ul. Pernerova/Šaldova? Budou dodány zpět? Není kam vynášet plasty/papír...atd.
  Děkuji PM
  • Odpověď: (15.05.2018 11:05)
   Vážený pane Motko,

   přeplňovaná separační stání, odpady i kolem nádob, nedostatečný úklid v okolí separačních nádob, to vše bylo impulsem k realizaci pilotního projektu realizovaného na území Karlína, který umožňuje všem vlastníkům objektů na území Karlína zajistit si separační nádoby na papír, plast a sklo  do domovního vybavení. Hned vedle sebe budou mít obyvatelé těchto objektů nádoby na směsný komunální odpad, plast, papír a sklo, což může zvýšit zájem obyvatel o třídění odpadů, a tím i snížit objem nebo frekvenci svozu nádob na směsný komunální odpad. V konečném důsledku lze i snížit výši poplatku za komunální odpad. 
      
   Hlavní město Praha duplicitě hradí separační nádoby umístěné na veřejném prostranství a v domovním vybavení. Není možné, aby hradilo odkládání jednotlivých komodit, které do  venkovních separačních nádob odkládají zejména původci odpadů (živnostníci). V současné době má již 107 vlastníků objektů Karlína umístěny sběrné nádoby na papír, plast a sklo v domovním vybavení. Projekt je úspěšný a proto budou k 1. červnu 2018 zrušena další venkovní separační stání. 

   Od 1. ledna 1998 hl. m. Praha plní ze zákona o odpadech povinnosti původce komunálního odpadu. Již od této doby je stále více zneužívána tato „služba občanům“ živnostníky. Tím, že budou separace  umístěny v domovním vybavení, budou postupně rušeny i separace venkovní. Snad si původci odpadů uvědomí své povinnosti, které jim stanoví zákon o odpadech, když nebudou mít kam odpady, vznikající z jejich živnostenské činnosti, odložit. 

   S pozdravem

   vedoucí oddělení rozvoje
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Upadly kryt rozvodu napětí - odkrytá svorkovnice (Lukáš Vejs 09.05.2018 13:28) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Upadlý kryt rozvodu napětí - odkrytá svorkovnice.
  • Odpověď: (14.05.2018 13:19)
   Vážený pane Vejsi,

   Váš podnět týkající se odkryté svorkovnice v ul. Šimůnkova 1610/23 předáváme společnosti PREdistribuce, a. s., která je v této věci kompetentní.

   Děkujeme za upozornění.

   S pozdravem
          
   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)