Hlášení závad

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení lze nahlásit přímo společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a. s., na lince 800 40 40 60 (bezplatná), 224 91 51 51, nebo prostřednictvím online formuláře.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Sečtěte čísla jedna a čtyři
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Zákaz zastavení - ul. Feřtekova (Tomáš Klich 20.11.2018 13:02) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Vážený pane Komendo,
  Mohl byste, prosím, místo nic neříkající odpovědi panu Marianovi s odkazy vedoucími "nikam" raději rovnou napsat, o co v tomto výrazném dopravním omezení jde?
  Předem děkuji za odpověď, ze které se skutečně něco dozvím.
  S pozdravem Tomáš Klich
  • Odpověď: (20.11.2018 13:10)
   Vážený pane Klichu, 

   přechodná úprava provozu z důvodu staveništní dopravy byla stanovena se souhlasem Policie ČR. OOP – stanovení přechodné úpravy provozu bylo zveřejněno na úřední desce. 

   S pozdravem

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Pouliční osvětlení (Marek Albrecht 15.11.2018 19:48) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  V ulici Šaldova, na úrovni čísel 2,4,6,8.. už skoro týden nefungují pouliční lampy.
  • Odpověď: (19.11.2018 11:35)
   Vážený pane Albrechte, 

   Váš podnět týkající se nesvítících lamp v ul. Šaldova, na úrovni čísel 2, 4, 6, 8 předáváme společnosti Technologie hl. m. Prahy, a. s., která je v této věci kompetentní.

   Děkujeme za upozornění. S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
  • Odpověď: (20.11.2018 10:20)
   Vážený pane Albrechte,

   porucha  byla zaevidována a předána technikům k řešení.
   Děkujeme za nahlášení.

   S pozdravem

   Jana Ječmínková
   dispečink Technologie hlavního města Prahy, a.s.
 • Otázka: Zákaz zastavení - ul. Feřtekova (Jan Marian 15.11.2018 16:40) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, prosím o informaci o důvodu umístění značek "zákaz zastavení" s platností do roku 2019 ve Feřtekově ulici. Děkuji, s pozdravem Jan Marian
  • Odpověď: (20.11.2018 8:40)
   Vážený pane Mariane,

   přechodná úprava provozu z důvodu staveništní dopravy byla stanovena se souhlasem Policie ČR. OOP – stanovení přechodné úpravy provozu bylo zveřejněno na Úřední desce.

   S pozdravem

   Michal Komenda
   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: michal.komenda@praha8.cz
 • Otázka: přebývající betonová deska (Terezie Nekvindová 16.11.2018 9:58) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, v létě proběhly v ulici U Libeňského pivovaru opravy inženýrských sítí, kvůli kterým byl rozebrán chodník u domu č. 15. Byla jsem přítomna tomu, kdy minibagr pod chodníkem nalezl betonovou desku, kterou posunul na stranu, na přiléhající trávník. Je tam dodnes. Žádám proto o její odstranění. Děkuji, s pozdravem Terezie Nekvindová
  • Odpověď: (20.11.2018 7:42)
   Vážená paní Nekvindová,

   děkujeme za informaci. Betonovou desku odveze naše oddělení rychlého úklidu. V případě, že naleznete další závady, neváhejte se na nás znovu obrátit. 

   S pozdravem

   oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: skupina narkomanů (Maříková Jindřiška 13.11.2018 9:18) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, bydlící z našeho domu si stěžují, že u našeho objektu z boku u vchodu 1206/14 se scházejí různá individua (feťáci?). Co se s tím dá dělat?
  • Odpověď: (19.11.2018 15:30)
   Vážená paní Maříková, 

   v případě, že se uvedené osoby nedopouštějí žádné trestné činnosti, není možné tyto osoby z místa vykázat. Váš podnět bude nicméně předán na Obvodní ředitelství městské policie Praha 8 a dále budou uvedenou lokalitu v následujících dnech monitorovat pracovníci prevence kriminality.

   V případě, že máte podezření na porušování zákona, je nutné kontaktovat bezodkladně přímo Městskou policii hl. m. Prahy na lince 156, nebo Policii ČR na lince 158. 

   S pozdravem

   pověřený vedením oddělení bezpečnosti a krizového řízení
   odbor kancelář starosty (OKS)
 • Otázka: Černá skládka (Markéta Hobzíková 15.11.2018 16:07) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den,dnes jsem narazila na černou skládku.Nachází se v křoví mezí kynologickým cvičištěm a Svazem chovatelů viz. GPS souřadnice.
  • Odpověď: (19.11.2018 15:22)
   Vážená paní Hobzíková,

   děkujeme za Váš podnět a projevený zájem o čistotu a pořádek v naší městské části. Nepořádek v této lokalitě bývá častým zdrojem problémů, který se snažíme průběžně řešit.

   Během zítřejšího (20. listopadu 2018) dopoledne na místo vyšleme naše pracovníky, kteří veškerý zmíněný nepořádek uklidí a odvezou.

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení okamžitého úklidu
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: přeplněný odpadkový koš (Dana Brejníková 13.11.2018 0:10) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, prosím o zajištění vyprázdnění odpadkového koše a úklid okolního prostoru. Místo se nachází před krátkým prudkým stoupáním na vltavské cyklostezce směrem od Kralup v místě, kde cyklostezka ústí k psímu útulku na konečné autobusu MHD (cca 20 metrů od Slunce). Koš je přeplněný dlouhodobě. Prosím též o sdělení přímého kontaktu, kam se mohu obracet v případě dalších obdobných nedostatků v místě vltavské cyklostezky, v části Praha 8. Děkuji mnohokrát. Dana Brejníková

  fotografie místa ze dne 10.11.2018 přiložena
  • Odpověď: (19.11.2018 11:50)
   Vážená paní Brejníková,

   zmíněný koš, bohužel, neobsluhuje MČ Praha 8, jedná se o pozemek Povodí Vltavy, jimž Váš podnět postupujeme.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Znečištěný vzduch (Šípek 09.11.2018 15:23) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Od středy 7. 11. je část sídliště Bohnice zamořena kouřem, který pravděpodobně pochází z rodinných domů v ulici Na Pazderce. Zápach je nejsilnější večer. Opakuje se to každý rok na podzim.
  • Odpověď: (19.11.2018 11:05)
   Vážený pane Šípku,

   níže zasílám výsledek místního šetření:

   dne 16. listopadu 2018 jsme provedli místní šetření v ulici Na Pazderce, při kterém nebylo aktuálně zjištěno porušování povinností provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

   Lokalitu budeme při opakovaných místních šetřeních monitorovat a při zjištění porušení zákona o ochraně ovzduší z hlediska nedodržování povinností provozovatele st. zdroje si vyžádáme příslušné doklady z hlediska provozování příslušného zdroje (např. doklad za nákup paliva či záznam o provedení čištění spalinových cest).

   S pozdravem

   pověřen vedením oddělení výkonu státní správy, kontroly a přestupků
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Zápach kouře (Šípek 16.11.2018 10:34) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, ve středu a včera večer smrděl opět kouř ve zmíněných ulicích. Už jsem to jednou psal, vnímá to někdo? Děkuji.
  • Odpověď: (19.11.2018 11:04)
   Vážený pane Šípku,

   níže zasílám výsledek místního šetření:

   dne 16. listopadu 2018 jsme provedli místní šetření v ulici Na Pazderce, při kterém nebylo aktuálně zjištěno porušování povinností provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

   Lokalitu budeme při opakovaných místních šetřeních monitorovat a při zjištění porušení zákona o ochraně ovzduší z hlediska nedodržování povinností provozovatele st. zdroje si vyžádáme příslušné doklady z hlediska provozování příslušného zdroje (např. doklad za nákup paliva či záznam o provedení čištění spalinových cest).

   S pozdravem

   pověřen vedením oddělení výkonu státní správy, kontroly a přestupků
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: neudržovaná vozovka (Petr König 13.11.2018 11:27) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den,
  modrými zónami nás v ulici Pohnertova připravujete značný počet parkovacích míst. Prosím tedy aby alespoň nechali TSK ošetřit část parkoviště na pozemku s parcelním číslem 2481/27 (hned vedle 2481/22), který je dlouhodobě zarostlý keři a zanesený blátem, jinak nebude při současném stavu počet parkovacích míst odpovídat nakreslenému plánu modrých zón.
  P.K.