Hlášení závad a nedostatků

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Odečtěte od sebe čísla sedm a tři
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Podnět: přeplněný koš na psí exkrementy, sídliště Velká skála, chodník mezi Čimickou a Vřesovou ulicí (Ludmila Seidlová 18.09.2019 9:03) – Hlášení závad
  Sdílet
  Přeplněný koš na psí exkrementy, takový obrázek je zde k vidění velmi často, také proto, že v celé délce chodníku není jediný odpadkový koš. Lidé potom do tohoto koše hází všechno možné. Bylo by možné u tohoto chodníku instalovat i normální odpadkové koše?
  Děkuji
  • Odpověď: (20.09.2019 9:03)
   Vážená paní Seidlová,

   děkujeme za Váš podnět. Souhlasím s Vámi, že by bylo vhodné umístit do této oblasti další odpadkový koš. Počítáme s tím, že zde alespoň jeden nový odpadkový koš umístíme. V případě, že by byl problém s výsypem stávajících košů v oblasti, tak mě neváhejte kontaktovat.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: hlučnost hostů restaurací a kaváren, Březinova (Narovec 03.09.2019 21:37) – Hlášení závad
  Sdílet
  Každý den stojí před restaurací Bad Flash více než deset velmi hlučných hostů, převážně cizinců. Hluk trvá i dlouho po 22. hodině. Hosté vysedávají i v jiných nedalekých lokálech, ale nejhorší je situace před Bad Flash. Policie není viděna, natož aby zasáhla.
  • Odpověď: (19.09.2019 13:22)
   Vážený pane Narovče,

   strážníci Městské policie Praha 8 zasahují při porušování veřejného pořádku, a to konkrétně rušením nočního klidu v době mezi 22:00 – 06 .00 hodin běžně v rámci noční hlídkové činnosti. Dodržování nočního klidu kontrolují autohlídky při namátkových průjezdech v jednotlivých lokalitách, a to na celém území městské části Praha 8. Pokud se při průjezdu hlídky prokáže, že dochází k přestupkovému jednání, je toto okamžitě na místě řešeno. Váš podnět byl předán na Obvodní ředitelství městské policie Praha 8.
   V případě, že máte podezření na porušování zákona, je nutné bezodkladně kontaktovat přímo Městskou policii hl. m. Prahy na lince 156 nebo Policii ČR na lince 158.
   V případě opakovaného rušení nočního klidu, je možné se obrátit Hygienickou stanici hl. m. Prahy, která se zabývá měřením hluku.

   S pozdravem

   Odbor bezpečnosti a krizového řízení (OBKŘ)
 • Podnět: Fontána u Kobyliské střelnice, Čumpelíkova (Veronika 14.09.2019 14:41) – Hlášení závad
  Sdílet
  Fontána u Kobyliské střelnicepřetéká. Zřejmě je ucpaný odtok. Nafoceno v pátek 13.9.
  • Odpověď: (17.09.2019 15:40)
   Dobrý den,

   děkujeme za Vámi zaslaný podnět. Bohužel někteří lidé ve fontáně koupají či myjí své psy, voda se následně rozlévá kolem fontány a také dochází k ucpávání přepadu. Nicméně podnět prověříme a zjednáme nápravu. 

   S pozdravem

   Oddělení správy městské zeleně
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Zcela neudržované vodorovné značení modrých zón v ulicích Chaberská, Sedlecká, Vršní a okolí, Chaberská, Sedlecká, Vršní atd. (Nechleba 05.09.2019 16:52) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  jsou to již 3 měsíce, co jsem inicioval "Hlášení závad - Zcela neudržované vodorovné značení modrých zón v ulicích Chaberská, Sedlecká, Vršní a okolí.
  Podstatou bylo, že modré čáry už nejsou skoro viditelné a neplatné - černě přetřené modré čáry nakreslené podle původního zpackaného projektu jsou již zase výrazně modré.... Což způsobuje nefunkčnost systému ZPS a řadu komplikací – zvláště při probíhajících pravidelných fotbalových utkáních.
  Vozidla neparkují kde mají a parkují kde nemají - což je možno doložit i fotograficky - a situace je zásadně horší než před zavedením ZPS.

  Za proběhlé 3 měsíce se reálně nestalo vůbec nic a nedošlo k žádné reálné nápravě...

  Mizernou práci předchozí „staré radnice“ občané ocenili odpovídajícím výsledkem v posledních volbách – ale je jasné že aktuální „nová radnice“ rychle nalezla i nové dno …

  Tato nečinnost je dalším důkazem z téměř nekonečné řady důkazů, že vytvoření ZPS na Praze 8 nebylo nikdy o nějaké službě občanům, či snad o regulaci z ekologických pohnutek, ale pouze a výhradně o transferu peněz rezidentů P8 do kapes parazitů přisátých na ZPS (ať již se jedná o jednotlivce nebo firmy), které se dnes již ani nenamáhají předstírat, že vykonávají za vyvedené prostředky nějakou užitečnou činnost (nebo že snad kontrolují činnost dodavatelů).

  V této souvislosti vás opakovaně žádám o poskytnutí informací (ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – a žádost se tedy netýká pouze OD ale celé MČP8) kolik prostředku MČ P8 vybrala od občanů od spuštění ZPS a kolik z těchto prostředků bylo zpětně využito ku prospěchu rezidentů P8 (a jak)? Z uvedeného bude zjevné, kolik peněz z kapes rezidentů zmizelo bez užitku v kapsách firem, které si ze ZPS udělaly (s požehnáním MČ P8) bezpracný zdroj financí.
  Děkuji

  Luděk Nechleba
  • Odpověď: (09.09.2019 16:05)
   Vážený pane Nechlebo, 

   Váš podnět opětovně předáváme správci zón placeného stání – Technické správě komunikací hl. m. Prahy. 
   Městská část není správcem ani zřizovatelem zón placeného stání.  Správcem ZPS je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., a zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha.
   Odbor dopravy není správcem finančních prostředků, ani nerozhoduje o jejich využití.

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: michal.komenda@praha8.cz

   Dobrý den, 

   zasíláme stanovisko TSK-ZPS k uvedené stížnosti:

   Po namátkové kontrole uvedené oblasti, především ulice Vršní, Chaberské a Sedlecké jsme ohledně VDZ nenalezli závažné odlišnosti s PD, ovšem v některých místech byly nalezeny drobné nedostatky, které jsou vzhledem ke klimatickým podmínkám a provozu /opotřebení a otěr barvy/ zcela běžné. Nicméně přesto  předáme podnět dodavatelské firmě k bližší kontrole zmíněné oblasti. Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlé území, uvítáme specifikaci problémových míst (např. ulice, č. popisné/orientační, či souřadnice GPS).

   S pozdravem

   Milan Prchal
   technik kontrol ZPS

 • Podnět: Dům Hejtmánkova, Hejtmánkova (Klírová 03.09.2019 6:39) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  chci se zeptat jaké kroky podniknete v případě polorozpadlého domu v Hejtmánkově, který obývají bezdovomci? Je tam smrad a zřejmě i fetují, o nemocech ani nemluvím, chodíme kolem s dětmi na tramvaj...
  Další je nebezpečná křižovatka Čuprova x Prosecká, je velice nebezpečné ji přecházet, auta dobočující doleva z Prosecké jedou ve dvou pruzích a na chodce většinou ani nereagují
  Předem děkuji
  Klírová
  • Odpověď: (04.09.2019 16:12)
   Vážená paní Klírová, 

   za SÚ P8 sdělujeme , že na uvedené stavbě v ulici Hejtmánkova je do 31/12/2022 platné stavební povolení na přestavbu na ubytovací zařízení. Stavební úřad nemá v kompetenci vyžadovat urychlení stavby. Jako poznámku uvádíme, že se v uvedeném území je ochranné pásmo pro výstavbu veřejně prospěšné stavby „Libeňská spojka“.

   Ohledně životního prostředí a bezpečnosti doporučujeme se obrátit na vedení samosprávy MČ P8 , resp. Městskou policii. 
   Ohledně dopravní situace na uvedené křižovatce doporučuji se obrátit na odbor dopravy ÚMČ P8.

   vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV)
 • Podnět: Výjezd z ulice U Skalky , U Skalky (Pavel Koval 02.09.2019 12:06) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den. Od 2.9. 2019 je v ulici Cafourkova umístěn zákaz vjezdu. Zároveň je zákaz vjezdu z důvodu stavby v ulici U Skalky. Ulice Dolákova zůstala jednosměrná. Tím není možný žádný legální výjezd z uvedené lokality. Můžete odpověď, jak tuto situaci majá řešit lidé, kteří se potřebují dostat autem z uvedené lokality? Děkuji
  • Odpověď: (04.09.2019 16:04)
   Vážený pane Kovale, 

   po dobu uzavírky komunikace Cafourkova a U Skalky byla zobousměrněna část ulice Dolákova, která slouží jako výjezd z uzavřené lokality.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Podnět: Kose na psi exkrementy , Mlazicka, Krivenicka (kos 1104) (Nataša Nejedlová 31.08.2019 11:24) – Hlášení závad
  Sdílet
  Cely tento tyden nebyly vyvezeny v tomto horku psi exkrementy, ani doplneny sacky. Bohuzel, neni to v tomto lete poprve. Na tuto oblast jsou zde pouze 2 kose.
  • Odpověď: (03.09.2019 15:13)
   Vážená paní Nejedlová,

   děkuji za Váš podnět, který jsem obratem předal svozové společnosti k nápravě.
   Osobně dohlédnu na nápravu. 
   Omlouvám se za vzniklé potíže.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: pytlíky na psí výkaly, č. 111,112 u hřiště Nad Rokoskou (Luděk Čtvrtlík 27.08.2019 14:47) – Hlášení závad
  Sdílet
  Delší dobu je nedostatek pytlíků na psí výkaly.Oblast s velkou frekvencí lidí se psy.
  Děkujeme.
  • Odpověď: (30.08.2019 9:34)
   Vážený pane Čtvrtlíku,

   děkuji za Váš podnět ohledně doplňování sáčků na psí exkrementy v ulici Nad Rokoskou.
   Váš podnět jsem předal svozové společnosti a připomněl jim dodržování smluvních podmínek. 
   Byla mi přislíbena okamžitá náprava a větší kontrola jejich pracovníků.
   Věřím, že v budoucnu bude již vše v pořádku.
   V případě dalších zjištěných nedostatků mě neváhejte kontaktovat.
   Přeji pěkný den i nadcházející víkend. 

   S pozdravem

   Jiří Jansa
   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Ošetření keřů, Písečná (Micková 23.08.2019 12:36) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, včera byly v ulici Písečná ostříhány keře podél chodníků. Bohužel ostříhání je dle mého názoru neodborné a provedené tak, že i já bych toto provedla lépe. Můžete prosím zajistit, aby údržba zeleně byla prováděna odbornými pracovníky? Ještě doplňuji, že chodníky po tomto zásahu zůstaly ne zcela uklizené. O posekané trávě snad ani nebudu raději mluvit.
  • Odpověď: (28.08.2019 15:45)
   Vážená paní Micková,

   řez keřů a živých plotů by měl být v tuto chvíli již řádně dokončen. Blokové čištění ulic v režii TSK by mělo proběhnout 29. 8., viz. plán letní údržby http://letni-udrzba.tsk-praha.cz/imapa.aspx

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: uschlé stromy - kácení, Svídnická 6 (Pavel Doleček 22.08.2019 11:11) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  žádáme Vás o pokácení dnes již prakticky zcela uschlého smrku, zřejmě napadeného kůrovcem. Strom je v ulici Svídnická před domem 513/6 na městském pozemku. Výška stromu cca 8m. Vzhledem k parkujícím vozům vhodné zkoordinovat s blokovým úklidem ulice. Na snímku z roku 2017 je strom druhý zleva:
  https://www.google.cz/maps/@50.1282961,14.4123891,3a,75y,81.82h,100.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1scaP8GRB98fZJpqE6_3--fw!2e0!7i13312!8i6656?hl=cs

  Dále jsou dva uschlé javory v zeleném pásu mezi komunikací Mazurská a chodníkem před Hotelovou školou.

  Děkuji
  • Odpověď: (28.08.2019 15:42)
   Dobrý den, 

   v současné době probíhá na území spravovaném ÚMČ Praze 8, konkrétně v Bohnicích a Troji, soupis uschlých a napadených stromů ke kácení. O stromu uvedeném ve Vašem podnětu víme a je zařazen do tohoto soupisu. 

   Děkuji za Váš podnět

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)