Hlášení závad

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení lze nahlásit přímo firmě PREdistribuce, a. s., na lince 224 915 151 nebo na e-mailu poruchyVO@pre.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na kontaktech SSHMP uvedených na www.sshmp.cz/vraky.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchých formulářů na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Odečtěte od sebe čísla tři a jedna
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Znečištěné komunikace (Michaela Miričová 13.11.2017 20:36) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, v důsledku oprav vodovodního řadu v ulici U skalky a přilehlých ulicích dochází k nadměrnému znečištění komunikací (nákladní vozidla na kolech rozjíždějí bláto a zeminu po celých starých Bohnicích). Nešlo by zajistit nárazové čištění těchto ulic, abychom mi chodci nemuseli do práce chodit jak z pole :-( Děkuji za odpověď. Miričová M.
  • Odpověď: (23.11.2017 15:17)
   Vážená paní Miričová,

   Váš podnět jsme dne 16. listopadu 2017 předali TSK s žádostí o usměrnění stavby a zajištění čištění vozidel před výjezdem na veřejné komunikace, tj. plnění stanovené podmínky stavebního povolení. Děkuji.
    
   S pozdravem

   pověřen vedením oddělení
   oddělení dopravních staveb
   odbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV)
 • Otázka: Bezpečný průchod do KD (Jaroslav Šípek 07.11.2017 15:29) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Šel jsem dnes do knihovny a překvapilo mě, že procházím staveništěm. Kolem mne projely dva stavební stroje, na zemi je plno bláta a zbytků likvidovaných rostlin. Práce teprve začaly, ale bezpečná cesta do KD snad měla být vymezena předem.
  • Odpověď: (23.11.2017 14:51)
   Vážený pane Šípku,

   bohužel jste nespecifikoval, o který KD se jedná. Máte-li na mysli KD Ládví, v současné době je stávající stav v pořádku.

   S pozdravem

   Mgr. Ing. Jaroslav Kašpárek
   vedoucí odboru dopravy (OD)
 • Otázka: umístění zastávky MHD (Jiří Brabec 17.11.2017 21:09) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den,
  uvažuje se o úpravě zastávky MHD v ulici Zhořelecká?
  Autobusy mají zastávku umístěnou v odbočovacím pruhu vpravo do ulice Lodžské. Po vyjetí ze zastávky (umístěné navíc těsně před přechodem pro chodce) musí autobus přejet plnou čáru aby se dostal do levého pruhu a mohl pokračovat rovně přímo do ulice Lodžské.
  Auta odbočující z ul. Zhořelecké doprava musí jet naopak pruhem rovně a po objetí autobusu v odbočovacím pruhu přejet plnou čáru a odbočit vpravo...
  • Odpověď: (23.11.2017 14:46)
   Vážený pane Brabec,

   Vámi zmíněná zastávka MHD v ulici Zhořelecká není, bohužel, v kompetenci odboru dopravy MČ Praha 8. Prosíme, obraťte se na organizátora dopravy, kterým je ROPID.

   Děkujeme za pochopení, s pozdravem

   vedoucí odboru dopravy (OD)
 • Otázka: Chybějící koše na odpadky v ulici Klapkova (Záveská 17.11.2017 14:27) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Již dvakrát jsem hlásila na TSK
  chybějící koše v ulici Klapkova5/42 před Cukrárnou a na zastávce tramvaje Stírka a na neustálý nepořádek.Bylo mi odpovězeno,že koše nechybí a že nepořádek dělají bezdomovci.Koše byly odvezeny,protože byly poničené,ale už je nikdo nenahradil,proto je tu neustálý nepořádek,je to zbytečné svalovat na bezdomovce.Je evidentní,že pracovníci TSK neplní své povinosti.
  • Odpověď: (23.11.2017 8:29)
   Vážená paní Záveská,

   podle sdělení TSK jsou nové koše objednány a měly by být namontovány do konce tohoto týdne.

   Děkujeme za upozornění.

   S pozdravem

   pověřený vedením oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Dlouhodobé nečištění malé boční ulice před gerontologickým centrem a školkou Šimůnkova (Remková 11.11.2017 21:56) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den,

  již 12 let se v této ulici neuklízelo spadané listí a jehličí v kombinaci s hlínou a špínou z aut. Vznika z toho velice nechutná břečka, kterou si všichni nosíme do aut i do domů. Vím to proto, že když se čistí ulice Šimůnkova, v této ulici u zadního vjezdu do gerontologického centra stojí všechna auta, zde zákaz stání neplatí při úklidu a informační cedule o čištění zde také nejsou.
  O to více mne překvapilo, že zde v této malé boční ulici, která se ani nikdy nečistí vznikly modré čáry (zóny)

  Nedávno bylo čištění ulice Šimůnkova a s velkým překvapením jsem zjistilila, že i když v této slepé ulici vznikly modré zóny, nevztahuje se na ní čištění. Nemyslíte si, že by si obyvatelé této ulice a vlastně i ti, kteří si zaplatili roční poplatek za modré zóny, zasloužili také čištění v této ulicií?

  Jelikož v této ulici parkuji velmi často, na vlastní náklady jsem si zakoupila dvoje hrábě a s mužem jsem tuto ulici z nejhoršího uklidila (viz přiložené foto).

  Prosím Vás o zlikvidování hromádek listí a bahna (viz foto), než se stačí opět rozfoukat po ulici a pokud by to bylo možné, dát celou ulici do pořádku promptně, protože ta Vám také patří a máte zde modré zóny. Bylo by vhodné tuto boční slepou ulici, kde je velký provoz do gerontologického centra a školky, kam jezdí desítky aut denně s dětmi, zahrnout do oblasti, která podléhá čištění v rámci ulice Šimůnkova.

  Také bych Vás ráda požádala o odtah bílého Renaultu Laguna (viz foto), které má již vypuštěn všechny gumy a jako vrak tam stojí již několik let. Toto auto zabírá místo řádně platícím občanům za modré zóny.

  Velice děkuji za kladné vyřízení a budeme se těšit na čistou ulici Šimůnkova včetně boční slepé ulice do gerontologického centra a školky.

  S úctou
  Tereza Remková

  • Odpověď: (14.11.2017 8:23)
   Vážená paní Remková,

   komunikace spravuje Technická správa komunikací, Váš podnět jim obratem předáváme. Též necháme uklidit vytvořenou hromádku a bílý Renault ohlašujeme Správě služeb hl. m. Prahy jako autovrak.

   Děkujeme za Váš zájem a podnět, s pozdravem

   pověřený vedením oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
  • Odpověď: (14.11.2017 12:39)
   Vážená paní Remková,
    
   včera (13. 11.) v této lokalitě proběhl plošný úklid spadaného listí a týkal se mj. i ul. Šimůnkova a uliček z ní vybíhajících. 
    
   S pozdravem

   Bc. Martin Špaček
   správní technik
   Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
  • Odpověď: (23.11.2017 8:02)
   Vážená paní Remková,

   na základě Vašeho oznámení provedli dne 21. listopadu 2017 zaměstnanci SSHMP kontrolu níže uvedeného vozidla, nacházejících se na pozemní komunikaci Šimůnkova naproti č. p. 1605/11 Praha 8
   (tov. zn. Renault Laguna, bílé barvy, RZ 9A2 2452).

   Ze závěru z provedené kontroly vyplývá, že uvedené vozidlo nebylo podle novelizovaného zákona z 31. prosnce 2015 číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve smyslu § 19 odst. 2 písm. g)  vyhodnoceno jako vozidlo zjevně technicky nezpůsobilé k provozu a obnovení by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce. Na základě výše uvedeného není SSHMP oprávněna odstranit vozidla z komunikace. 

   Odtah vozidla se provádí při komplexním úklidu komunikací, ale na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod spisovou značkou 21 Cdo 4546/2009 „… je vlastník komunikace po odpadnutí důvodů veřejného zájmu, pro který byla místní komunikace nebo průjezdní úsek silnice označena dočasně dopravní značkou zákazu stání silničních vozidel, povinen vrátit odtažené vozidlo zpět na místo, odkud bylo odtaženo“. To znamená, že i po úklidu komunikace je povinností vrátit odtažená vozidla zpět na jejich původní místa stání.

   Komplexní úklid komunikace se provádí na základě požadavku úřadu MČ / ÚMČ Praha 8/
   • s odtahy vozidel (zaparkovaná vozidla jsou odstraněna z komunikace a po ukončení úklidu komunikace jsou vrácena na původní místo)
   • bez odtahů vozidel (odstraní se pouze vozidlo stojící na kanálové vpusti – ta musí být podle zákona vyčištěna a po jejím vyčištění je vozidlo vráceno na své místo).
   Pracovníci úklidu čistí komunikaci kolem zaparkovaných vozidel.
   Oba odtahy jsou zpoplatněné. 

   S pozdravem

   Alena  Šindelářová
   oddělení odtahů a vraků SSHMP
 • Otázka: Úklid listí Okrouhlík (Adam Véle 13.11.2017 16:34) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den,

  prosím o úklid chodníku v parku Okrouhlík mezi ulicemi U Školské zahrady a Nad Okrouhlíkem. V současné době je chodník již pod značnou vrstvou spadaného listí a schůdnost střední prudší pasáže s klesající teplotou a srážkami též prudce klesá.

  Děkuji mnohokrát.
  Adam Véle
  • Odpověď: (20.11.2017 8:10)
   Vážený pane Véle,

   Praha 8 nemá danou oblast přímo ve správě, ale kontaktovali jsme Lesy hl. m. Prahy, které slíbily, že cesty uklidí do několika dní. Omlouvají se za neutěšený stav cest, ale v posledních týdnech byly nuceny řešit řadu havárií po nedávné vichřici.

   S pozdravem

   oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: skládka komunálního odpadu (Petr Mrva 13.11.2017 13:04) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den,
  na pozemku č. 2621/83 k.ú.Kobylisy (lampa veřejného osvětlení č.805588)vzniká skládka komunálního odpadu. Prozatím je zde vyhozená lednice, peřiňák, plot a další drobnější odpad.
  S pozdravem
  Petr Mrva
  správce oblasti II

  Pražská teplárenská a.s.
  Partyzánská 1/7
  170 00 Praha 7
  tel.: 266753862, 731535710
  e-mail: pmrva@ptas.cz
  www.ptas.cz

  • Odpověď: (16.11.2017 14:39)
   Vážený pane Mrvo,

   lednice a ostatní odpad byl odvezen 15.11.2017 oddělením okamžitého úklidu.

   Hlášení závad - skládka pozemek č. 262183 k. ú. Kobylisy, stav před úklidem Hlášení závad - skládka pozemek č. 262183 k. ú. Kobylisy, stav po úklidu
    
   S přáním hezkého dne

   Ing. Vilém Ledvina
   pověřený vedením oddělení okamžitého úklidu
   odbor životního prostředí (OŽP)
   e-mail: vilem.ledvina@praha8.cz
 • Otázka: Nepořádek (Jan Fischer 07.11.2017 13:37) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Viz přiložené foto, opět je neopořádek u kontejnerů na tříděný odpad zabudovaných v podzemí - jde o již druhou stížnost během 5 dnů (na první byla promptní reakce), prosím o odstranění i nyní. Děkuji Jan Fischer
  • Odpověď: (07.11.2017 17:19)
   Vážený pane Fischere,

   Váš podnět jsem zaslala k řešení svozové společnosti IPODEC, která má toto stanoviště na starosti.

   Děkuji za spolupráci.
   S pozdravem
    
   Lenka Hanzlíková
   Pražské služby, a.s.
 • Otázka: Nepořádek v ulici Za Poříčskou branou (Jan Fischer 03.11.2017 9:30) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den, prosím o odstranění nepořádku ve výše uvedené ulici při vstupu do metra Florenc, jde o papíry apod. u nově instalovaných podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Okolí jste nedávno uklidili při příležitosti slavnostního otevření za přítomnosti A. Krnáčové, ale dlouho to nevydrželo. Děkuji Jan Fischer
 • Otázka: Černá skládka v Čimickém háji (Markéta Hobzíková 01.11.2017 8:50) – Hlášení závad a nedostatků
  Sdílet
  Dobrý den,tato černá skládka se objevila v Čimickém háji.Horní cesta nad lesem,jedna z vyšlapaných cest po pravé straně,proti panelákům v ulici Pohnertova.GPS 50.1313933N, 14.4466936E