Hlášení závad a nedostatků

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Sečtěte čísla dva a dva
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Podnět: Padajici cedule , Nad Založnou 8, p8 (Brych 19.03.2019 9:10) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobry den. Poulicni cedule hrozi zricenim. Pri trose smuly to muze nekoho i zabit. Viz foto.
  • Odpověď: (22.03.2019 10:44)
   Vážený pane Brychu,

   dovolujeme si Vám přeposlat reakci z MHMP na Váš podnět.

   S pozdravem

   pracovnice vztahů k veřejnosti
   oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra
   odbor kancelář starosty (OKS)


   Vážený pane Brychu,
    
   tabule NAD ZÁLOŽNOU byla připevněna na původní místo. Děkujeme za upozornění.
    
   S pozdravem
    
   Kamil Řehák
   oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace
   odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP
 • Podnět: Znečištění Čimického háje, Parkoviště Penny - Spádná (Pavel Nupacký 11.03.2019 8:49) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, v lese za parkovištěm u Penny Marketu u Vozovny Kobylisy je extrémně znečištěný prostor bezdomovci plný odpadků.

  Mimo jiné tu leží i velká hromada starého plesnivého chleba, který patrně pochází z kontejneru supermarketu. Může usmrtit zvěř z Čimického a Ďáblického háje, proto prosím o co nejrychlejší uklizení prostoru.

  Posílám mapu s trasou, kde přesně je les nejvíce znečištěný.

  Děkuji předem za uklizení a záchranu zvířat v lesích na Praze 8.

  https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.4498009&y=50.1337377&z=18&rc=9hEipxYJtcfmdgPk&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A131%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D
  • Odpověď: (20.03.2019 10:59)
   Vážený pane Nupacký,

   o dlouhodobém a opakovaném výskytu odpadků v této lokalitě víme, avšak všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví jak fyzických, tak právnických osob, vyjma úzké pěšiny, která je ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

   Vlastníkům dotčených pozemků bude zaslána písemná výzva ke zjednání nápravy, tj. k provedení údržby na pozemcích.

   Děkujeme za upozornění a doufáme, že náprava bude zjednána co nejdříve.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: pobořené stání na kontejnery, Jelínkova (Karel Ruppert 19.03.2019 12:18) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,

  obracím se na Vás s prosbou o zrekonstruování - nebo minimálně opravu stání na kontejnery v Praze 8 Jelínkova ulice. Tyto kontejnery využívají minimálně lidé z domu Jelínkova 1613/2 a Jelínkova 1616/1. Bohužel toto stání je už několik let pobořené a část není stabilní. Je zde velké riziko, že zeď spadne v lepším případě na zparkovaná vozidla poblží, v horším případě na nějakého člověka, který půjde vysypat odpadky, nedej bože dítě. Vzhledek k tomu, že do současné doby s tímto stáním nikdo nic nedělal, Vás žádám, zda by bylo možné přes Vás zařídit opravu tohoto kontejnerového stání.
  Moc Vám děkuji za pomoc, spolupráci a ochotu řešení tohoto problému.
  S pozdravem
  Mgr. Karel Ruppert
  předseda výboru SVJ Jelínkova 1613/2
  • Odpověď: (20.03.2019 9:51)
   Vážený pane Rupperte,

   děkujeme za Váš dotaz ohledně kontejnerového stání určeného na směsný komunální odpad.

   Kontejnerové stání, o kterém píšete, se nachází na pozemku Magistrátu hl. m. Prahy (je tedy jeho vlastníkem). Městská část za tyto stanoviště nezodpovídá. Ve výpisu, který přikládáme, jsme nenašli žádný záznam o tom, že toto místo můžete užívat pro své kontejnery na směsný komunální odpad. 
   Jelínkova (katastr, separační stání) březen 2019

   Bylo by dobré kontaktovat majitele tohoto stání a uzavřít s ním smlouvu na využívání pro své potřeby. Dle vyhlášky města musíte mít nádoby na odpad ve vlastním vybavení. V uzavřené smlouvě bude určitě uvedeno, kdo za údržbu a opravu poničených zdí bude odpovídat.

   Děkujeme za pochopení.
   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: silně kouřící komín, oblast Švábek (Trnková Taťána 18.03.2019 14:37) – Hlášení závad
  Sdílet
  Hezký den, dnes ráno 18.3.2019 kolem 7,30 byl v oblasti Švábek pod Sokolovskou ulicí vidět silný černý dým z komínu. Nevím bohužel o jaký komín se jedná. Stojí tam léta a jeho špice je dost nakřivo. Byla jsem venčit psa a dým byl cítit až k parku U Plynojemu. Prosím o informaci,co je to za komín a zda je v pořádku že z něj tako silně a jistě neekologicky kouří. děkuji
  • Odpověď: (19.03.2019 12:06)
   Vážená paní Trnková,

   jedná se o komín umístěný v areálu „Štrasburk“. Areál je vytápěn stávajícím zdrojem na pevná paliva. V dohledné době je ale naplánována výměna tohoto zdroje.

   V srpnu loňského roku odbor životního prostředí vydal závazné stanovisko pro účely vydání stavebního povolení na plynofikaci a vytápění celého areálu (Švábky). Novým zdrojem tepla pak budou nízkoemisní plynové kondenzační kotle – třída NOx 5, které vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hl. m. Prahy.

   Provozovatele areálu jsme dnes (tj. 19. března 2019) upozornili na dodržování povinností dané zákonem o ochraně ovzduší. Doufáme, že jakmile bude vydáno stavební povolení na umístění a provoz nových ekologických zdrojů, stav ovzduší se v této lokalitě zlepší.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: štěrk na chodníku, Ratibořská ul. (Alena Trnková 19.03.2019 9:46) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy bude uklizen štěrk
  z chodníku v ulici Ratibořská(Bohnice)? Neplní svůj účel a ničí boty.
  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (19.03.2019 10:34)
   Vážená paní Trnková,

   na odklizení zimního posypu jsme oslovili několik dodavatelů, nyní čekáme na cenové nabídky a následně úklid objednáme.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí 
 • Podnět: binec v zeleni, toruňská, Lodžská u křižovatky s Katovickou (Barbora Fleissigová 17.03.2019 18:36) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, prosím uklidit binec Toruňská, Lodžská u křižovatky s Katovickou binec v zeleni, vajgl\, pohozené odpadky. Ohrožuje to procházející po ulici. Předem děkui
  • Odpověď: (18.03.2019 11:43)
   Vážená paní Fleissigová,

   výskyt nepořádku byl nahlášen úklidové firmě, která na tomto území provádí pravidelný úklid. K nápravě by mělo dojít v nejbližší době.
   Děkujeme za upozornění.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Přeplněné kontejnery, nám.Dr. Holého (Sochůrek Václav 17.03.2019 16:34) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  když už se téměř po půl roce podařilo zprovoznit podzemní kontejnery na tříděný odpad na náměstí Dr.Holého, tak po čtrnácti dnech provozu se ukazuje, že jsou nedostatečné. Velice často jsou plné a lidé odkládají odpad vedle nich. Dnes v neděli jsou od včerejšího odpoledne opět plné a při poryvu větru je celé náměstí zanešené papírem a plasty. Prosím o zjednání nápravy. (častější odvoz-přidání kontejnerů)
  Děkuji
  • Odpověď: (18.03.2019 9:47)
   Vážený pane Sochůrku,

   děkujeme za Váš podnět ohledně tříděných odpadů.

   Separační stanoviště na náměstí Dr. Holého bylo z kapacitních i estetických důvodů přesunuto z původního nadzemního stanoviště do země. Podzemní kontejnery mají kapacitu 3 000 litrů oproti původním 1 100litrovým nádobám. Svoz odpadu je nastaven na 3x za týden, což je v podstatě výsyp každý druhý den. Úklid je nastaven na 7x za týden tedy každý den včetně soboty a neděle, a to vždy v čase do 11.00 hodin.

   Pracovníci úklidu mají i za úkol kontrolovat prostupnost vhozů, které často ucpávají občané velkými kusy odpadu. Všude ve světe (hlavně v Nizozemsku nebo v Německu) tyto nádoby fungují bez problémů. Důležité je jen správně třídit a odpad do nádob vhazovat po menších kusech.

   Úklid celého stanoviště proběhne dnes (tj. 18. března 2019) do 11.00 hodin.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Díry v chodníku, Novákových 2381, Na Žertvách 2196 (Martin 14.03.2019 10:43) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, na uvedených adresách (Novákových 2381, Na Žertvách 2196) jsou díry v chodníku a kostky se povalují v okolí. Prosím o nápravu a opravu. Děkuji
 • Podnět: zničený trávník, Čimická x Brandýská (Ilona Mikšovská 13.03.2019 14:42) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, ještě jeden dotaz nebo spíše poznatek. Na křižovatce Čimické a Brandýské ulice je před domem 154/26 a vedlejším, pruh trávy. Tedy přesně řečeno by tam byl, pokud by tam nezajížděla vozidla k parkování. Na podzim jsem v tomto místě zaregistrovala výsev nového trávníku, ten je již zcela zničen. Nevím komu pozemek patří, ale chtělo by to buď trávu a auta pryč nebo beton, asfalt. Současný stav je velmi nevzhledný, nehledě nato, že se zřejmě jedná i o přestupek.
  • Odpověď: (14.03.2019 14:35)
   Vážená paní Mikšovská,

   poničená část travnatého pásu v Čimické ulici je součástí celé komunikace, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy a v péči Technické správy komunikací. Váš podnět tedy bude předán TSK.
   Děkujeme za upozornění.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
   e-mail: ondrej.hohl@praha8.cz
 • Podnět: nepořádek podél plotu u dětského hřiště, Poznaňská č. 1 až 7. Bohnice (Jaroslav Stiller 09.03.2019 17:09) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, naproti panelovému domu v ulici Poznaňská č. 1-7 máme dětské hřiště. Mezi hřištěm a vozovkou je pás zeleně, která i také díky křoví vypadá jakopěkné smetiště. Občané a návštěvníci tohoto hřiště by určitě uvítali, kdyby byla tato plocha uklizena. Děkuji. J. Stiller
  • Odpověď: (13.03.2019 8:09)
   Vážený pane Stillere,

   dnes (tj. 13. března 2019) provedou pracovníci našeho úklidového provozního oddělení úklid Vámi zmíněné lokality i přilehlého okolí.

   Děkujeme za upozornění.
   S pozdravem

   pověřen vedením oddělení okamžitého úklidu
   odbor životního prostředí (OŽP)