Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 
*
Odečtěte od sebe čísla devět a jedna
 
 

Zodpovězené dotazy pro toto téma


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: kontejnery (Andrea K. 04.12.2023 11:54) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den,
  prosím, bylo by možné umístit kontejnery na tříděný odpad jinam, než jak je nyní v blízkosti autobusové stanici na Palmovce? Kontejnery tam jsou z obou stran chodníku, neustále je tam kolem nepořádek, kontejnery jsou přeplněné, odpadky poházené.
  Přes ten chodník chodí denně hodně lidí, především dětí, kteří jdou do školy/školky.
  Děkuji.
  • Odpověď: (07.12.2023 10:25)
   Dobrý den,

   situaci na stanovišti č. 164 na separovaný odpad v ulici Na žertvách 860/28 opakovaně namátkově monitorujeme a v případě nepořádku či přeplněných nádob obratem předáváme k okamžité nápravě svozové společnosti IPODEC – Čisté město a.s., která provádí svoz separovaného odpadu a úklid na stanovišti na Praze 8 na základě smlouvy uzavřené s Hlavním městem Prahou.
   Toto stanoviště v blízkosti autobusové stanice Palmovka bylo schváleno odborem dopravy a Magistrátem hl. m. Prahy, který je zřizovatel stání tříděných odpadů na území hl. m. Prahy. Stanoviště separovaného odpadu bylo umístěno na chodníku v dané lokalitě z důvodu jeho výhodné polohy pro odkládání tříděného odpadu v dosažitelnosti s okolními bytovými domy. 
   V současné době neuvažujeme o změně tohoto stanoviště separovaného odpadu, a to i z důvodu nenacházejícího jiného vhodného místa pro jeho nové umístění.

   Závěrem bych ráda doplnila, jakmile bude na tomto stanovišti kontejnerů na separovaný odpad nepořádek nebo nebude provedený svoz separovaného odpadu v plánovaný termín, obracejte se prosím s žádostí o zjednání nápravy přímo na svozovou společnost na e-mailové adrese:  ipodec.odpady@mariuspedersen.cz 

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Lokace nového stromku v Kobylisích (Ivana V. 29.11.2023 22:10) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, v parčíku mezi ulicemi Třeboradická a Trousilova byl vysazen nový stromek. To je pochvalné, nicméně byl vysázen přesně v jediném místě, kde děti sáňkují. Nyní je to tam kvůli stromku nebezpečné, přitom by stačilo ho posunout o 5 metrů dál. Chtěla jsem se zeptat, zda byl toto záměr, aby se třeba neničila tráva nebo zda to rozhodl někdo, kdo o této lokalitě nic neví? Děkuji.
  • Odpověď: (06.12.2023 12:35)
   Dobrý den,

   V rámci projektu výsadby stromů v lokalitě Kobylisy bylo navrženo místo v parku Sokolníky, kvůli zpevnění půdy ve svahu z důvodu lehké půdní eroze. V místě proběhlo monitorování pozemku, kdy bylo zjištěno, že strom z výše uvedených důvodů zde může být vysazen a neznemožňuje dětem tak sáňkování.

   S pozdravem

   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: topení uhlím (Šustrová 28.11.2023 8:37) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, několik domů kolem zastávky Nad Trojou v ulici Trojská topí uhlím a když nefouká vítr, je tu v údolí úplně nedýchatelno. Mohli byste je prosím vyzvat ke sjednání nápravy? Pokud vím, topení uhlím je v Praze zakázáno už od r. 2020. Děkuji
  • Odpověď: (01.12.2023 11:55)
   Vážená paní Šustrová,

   k Vašemu podnětu sdělujeme, že vyhláška hl. m. Prahy zakazuje topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích ve stacionárních zdrojích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy. Zákaz spalování vybraných druhů paliv se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou zároveň navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace a které zároveň splňují minimální emisní požadavky stanovené pro jednotlivé druhy paliv.
   Na základě Vašeho upozornění provedeme opakované místní šetření v dotčené ulici za účelem zjištění, zda provozovatel zdroje znečišťování ovzduší dodržuje povinnosti dané zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že zjistíme, že provozovatel porušuje základní povinnosti při vytápění domácnosti pevnými palivy, zašleme provozovateli zdroje upozornění na dodržování zákona o ochraně ovzduší a vyžádáme si příslušné doklady.
   Zároveň pro provedení kontrolního šetření prosím o upřesnění informace, o jaké domy se jedná.

   Děkuji a s pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Tříděný odpad (M. Šlechta 31.10.2023 8:45) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, donedávna byly na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad na rohu ulic Pod bání a Soví vršek 2 nádoby na papír (stále plné), 1 na plast(stále přeplněná) 1 na Tetra Pak a další na sklo a kov. Od zavedení nového systému třídění byl odebrán kontejner na Tetra Pak, s tím že se vyhazuje do už tak přeplněného kontejneru na plast a byl odebrán kontejner na papír. Navíc zde svoz neprobíhá vždy podle harmonogramu nalepeného na popelnicích (hlášeno, vždy bez odpovědi). Jaká je za tím myšlenka? Z předchozího stavu je jisté, že kapacita nebude stačit.
  • Odpověď: (01.11.2023 9:47)
   Dobrý den, pane Šlechto,

   nepořádek na stanovišti kontejnerů na separovaný odpad nebo neprovedený svoz separovaného odpadu v plánovaný termín svozu můžete nahlásit nově na e-mailové adrese:  ipodec.odpady@mariuspedersen.cz .

   Aktuálně dochází ze strany Hlavního města Prahy ve spolupráci se svozovou společností k zavedení multikomoditního sběru (u veřejných stanovišť bude zaveden sběr ve variantě 2v1, a to sice společný sběr pro komoditu plasty a nápojové kartony do jedné nádoby) na území Prahy 8 a s tím k úpravě harmonogramu svozu a případně počtu nádob na stanovištích. 
   MČ Praha 8 nemá nyní možnost podávat žádosti o změny a navyšovat četnost svozu. V současné době nemáme ani informace o aktuálním počtu nádob a četnosti svozu na jednotlivých stanovištích separovaného odpadu. Až bude změna systému dokončena, budeme stanoviště průběžně monitorovat a pak bude následně možné případné změny provádět.

   Děkujeme a omlouváme se za vzniklé komplikace.

   S pozdravem

   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Všeobecný nepořádek (M. Šlechta 29.09.2023 18:27) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda na Praze 8 probíhá jakýsi pravidelný obecný úklid ulic a dalšího veřejného prostranství, jako je tomu například v Holešovicích (metaři). Přijde mi, že obzvlášť mezi Palmovkou a Kobylisy neexistuje ulice kde by se neválel každý metr nějaký odpadek (obal, plechovka atd.). Pokud něco takového probíhá, jde zjistit harmonogram prací?
  • Odpověď: (09.10.2023 10:16)
   Dobrý den pane Šlechto,

   reagujeme na Váš dotaz ve věci úklidu veřejného prostranství a ulic, zejména lokalita Palmovka a Kobylisy. Obecně platí, že za úklid veřejného prostranství, čištění a pořádek na pozemcích je zodpovědný jejich vlastník. Pokud se jedná o komunikace (tedy ulice i chodníky), jsou ve většině případů ve vlastnictví Hl. města Prahy, kdy jako správce vykonává údržbu na těchto komunikacích Technická správa komunikací hl. m. Prahy. TSK hl. m. Prahy provádí 2x ročně blokové čistění komunikací, viz harmonogram blokového čištění komunikací dostupný na webu TSK. Aktuálně probíhá Podzimní úklid komunikací Praha 8 2023. Dále v rámci projektu Čistá Osmička provádí společnost IPODEC – Čisté město, a.s. ve vybraných (nejvíce exponovaných) lokalitách úklid některých ulic, a to v denním režimu (např. okolí metra Palmovka a Kobylisy). 
   V případě, že zjistíte nepořádek na konkrétní komunikaci, dejte nám vědět a my Váš podnět správci komunikace předáme s žádostí o zjednání nápravy.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Kontejnery na napojove kartony (Kaňková 23.09.2023 18:59) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobry den, v ulici Dolakova na stanovistich trideneho odpadu v blizkosti skoly a skolky chybi kontejnery na napojove kartony. Je mozne je tam opet pristavit? Dekuji.
  • Odpověď: (26.09.2023 9:22)
   Dobrý den paní Kaňková,

   v reakci na Váš dotaz sdělujeme, že aktuálně dochází ze strany Hlavního města Prahy ve spolupráci se svozovou společností IPODEC Čisté město a.s. ke změně a úpravě systému odpadového hospodářství. Změny se týkají zavedení multikomoditního sběru na území hl. m. Prahy a na Praze 8 mají u veřejných stanovišť probíhat změny v měsíci září až listopadu. Aktuálně dochází k postupnému stahování nádob na nápojové kartony. Všechny informace lze nalézt na stránkách úřadu MČ Praha 8: Aktuality ze životního prostředí - Změny v možnostech odkládání odpadů v Praze.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Lesopark Okrouhlík (Jana 24.09.2023 15:40) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den. Kdy bodou nahrazeny odpadkové pytle v lesoparku Okrouhlík klasickými odpadkovými koši?
  Děkujeme.
  • Odpověď: (25.09.2023 14:08)
   Dobrý den,

   pozemky lesoparku Okrouhlík nejsou ve vlastnictví ani ve správě městské části Praha 8, ale především ve vlastnictví Hlavního města Prahy (Lesy hl.m. Prahy) a také dalších právnických či soukromých osob. Městská část v této lokalitě neumisťuje odpadkové pytle ani nezajišťuje jejich svoz a z tohoto důvodu nebude ani umisťovat žádné odpadkové koše.
   S dotazem doporučujeme se obrátit na vlastníka případně správce pozemků.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Úklid parku Pod Korábem, (Peter Benko 24.08.2023 8:50) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč se neuklízí park Pod Korábem? Kolem laviček se denně hromadí lahve a plechovky od alkoholu, nedopalky a pod.,úprava zeleně je rovněž zcela edostačující.Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (07.09.2023 10:23)
   Dobrý den, 

   děkujeme za zaslaný podnět. V parku Pod Korábem jsme zvýšili četnost úklidu a kontrol území. V současné době je zahájena seč pozemků, které spravuje městská část Praha 8, v nejbližší době dojde k posečení travnatých porostů v lokalitě Košinky. Dále v parku plánujeme odstranit suchý kmen dřeviny nakloněný nad chodník. Suchý strom v blízkosti dětského hřiště bude odstraněn začátkem října, náhradní výsadba za uschlý strom je v plánu na jaře příštího roku. V minulém týdnu došlo k odlomení jednoho suchého kmene u dřeviny v horní části parku, odstranění a úklid v okolí dřeviny jsme zajistili obratem.

   S pozdravem

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: odvoz bioodpadu (ing. arch. Lenka Houbová 30.08.2023 11:03) – Životní prostředí
  Sdílet
  Proč nebyl fy Ipodec-oblast 5 P.8 Pakoměřická 647/53 odvezen bioodpad v pondělí 28.8.2023. Na tuto fy se není možné dovolat, protože všechny kontakty jsou nedostupné!
  • Odpověď: (31.08.2023 14:29)
   Vážená paní Houbová,

   dle sdělení zástupce svozové společnosti nebyl svoz bioodpadu proveden v řádném termínu z důvodu dopravní nehody svozového vozidla. Náhradní svoz v celé ulici byl proveden 29.08.2023, kdy již nebyly některé nádoby k vývozu přistaveny. Za komplikace způsobené dopravou se Vám zástupce svozové společnosti omlouvá.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí
 • Otázka: Kontejner na elektroodpad, ulice Vosmíkových (Helena Kočí 28.08.2023 14:11) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den,
  chtěla bych poprosit o řešení situace u kontejnerů na směsný odpad v ulici Vosmíkových, naproti domu 929/10. Velmi často jsem svědkem toho, že do kontejneru na elektroodpad se někdo snaží dostat. Nepříjemné je, že tito lidé na místě nechávají nepořádek, zejména rozlitý olej z kontejneru na sběr oleje, který pokládají na chodník, stoupají na něj a takto se snaží dostat do elektroodpadu. Rozlitý olej zapáchá a kolemjdoucí se lepí na chodník. Bylo by možné elektroodpad lépe zabezpečit, nebo kontejner přemístit? Nebo přemístit kontejner s olejem? Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (29.08.2023 15:13)
   Vážená paní Kočí, 

   děkujeme za zaslání podnětu, na jehož základě provedli pracovníci odboru životního prostředí kontrolu nádoby na sběr jedlých tuků a olejů a kontejneru na elektroodpad umístěných na veřejném stanovišti separovaného odpadu č. 0008/ 228 v ulici Vosmíkových. V době naší návštěvy byla nádoba na jedlé tuky a oleje poškozena (nelze ji uzavřít) a byla naplněna různým nespecifikovaným odpadem. V této věci budeme kontaktovat příslušnou společnost se žádostí o výměnu poškozené nádoby a její přesunutí od kontejneru na elektroodpad do prostoru mezi nádobu na sklo a nádobu na papír. Následnou kontrolou kontejneru na elektroodpad bylo zjištěno částečné zaklínění kolébky pro vhoz elektroodpadu, i v této věci budeme kontaktovat poskytovatele služby, aby kontejner uvedl do plně funkčního stavu.

   S pozdravem

   Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   Odbor životního prostředí