Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
 
*
Sečtěte čísla dva a tři
 
 

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: cyklostezka A26, A2 (Petr Kot 03.08.2022 14:24) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, dočetl jsem se, že po rekonstrukci této cyklostezky bude nadále nedělená pro pěší a cyklisty.Já po ní jezdím několik let skoro denně. současné rozdělení mi přijde rozumné, i když někteří chodící lidé ho nedodržují a chodí po části vymezené pro cyklisty ...Rozumím tomu sparávně, že nedělená cyklostezka, znamená, že budou moci lidé chodit po celé její šíři ? Nedovedu si to představit .. Obávám se , že může docházet k úrazům. Jak tomu chcete předejít ?

  S pozdravem Petr Kot
  • Odpověď: (16.08.2022 9:22)
   Dobrý den, 

   Stezka je společná pro cyklisty i pro pěší. Je ale rozdělena do obou směrů.

   Děkuji, příjemný den.

   Oddělení silničního správního úřadu
   Odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Psí cvičiště u Ďáblického háje (Hana Peterková 20.07.2022 11:22) – Životní prostředí
  Sdílet
  Proč se buduje cvičiště pro psy v klidové zóně Ďáblického háje? Ničí se zeleň, naváží stavební materiál, bagruje. Auta sem dosud nejezdila, zasíťování(?), Konec výhledů z laviček na Č. Středohoří
  • Odpověď: (11.08.2022 13:16)
   Dobrý den, paní Peterková,

   děkujeme Vám za zaslaný podnět. Prosím Vás o upřesnění lokality nově budovaného psího cvičiště. Většinu území Ďáblického háje MČ P8 nespravuje, ale můžeme Váš podnět předat vlastníkovi pozemku.

   S pozdravem

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: OC Odra = bytový dům (Antonín Schrezl 04.08.2022 10:20) – Bydlení
  Sdílet
  Dobrý den, mě by zajímalo, jak se z původně plánované a povolené stavby obchodních prostor, kanceláří, ordinací a podobné vybavenosti stalo 72 bytů bez navýšení počtu parkovacích stání a dalších podmínek, které, když už se staví, mohly pomoci zlepšit život v okolí? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (11.08.2022 12:19)
   Dobrý den,

   Stavba nazvaná „Stavební úpravy, přístavba a nástavba obchodního domu“ umístěná pravomocným územním rozhodnutím ze dne 24.09.2020 a povolená následným pravomocným stavebním povolením ze dne 31.1.2022 byla na základě návrhu stavebníka (žadatele) v souladu s legislativou změněna dne 29.7.2022 na objekt bytového domu s obchodními prostory v 1. nadzemním podlaží.

   S pozdravem

   vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV)
 • Otázka: Prošlý řidičský průkaz (Radek Bartoníček 10.08.2022 12:44) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, uplynula mi lhůta, pro kterou mi platí řidičský průkaz - a rád bych si zařídil nový. Vyřizuje, prosím, nový řidičský průkaz Praha 8 na svém úřadu? Nebo musím jinde?Děkuji za odpověď.
 • Otázka: Noční bílé LED pouliční osvětlení (Antonín Novák 09.08.2022 12:15) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, lze měnit barvu nočního osvětlení u nových LED lamp, které se nyní instalují v ulici Čuprova? Původní pouliční lampy vyzařovaly oranžové teplé světlo. Současné studené bílé (modré) světlo je nepříjemné a v noci škodlivé. O to je to horší, že tyto velmi vysoké noční lampy neosvětlují jen ulici, ale i široké okolí, kde již toto osvětlení není žádoucí. Je zřejmé, že zdraví a spokojenost občanů úředníkům sloužícím pro občany nic neříká.
 • Otázka: Kontejner na odpad - TetraPak obaly (Pavel 01.08.2022 20:56) – Ostatní
  Sdílet
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat co se stalo s kontejnerem, který byl určený na obaly od mléka, pití apod.. tzv tetra pak v ulici Pod Plynojemem vedle plastů, skla atd. Kontejner asi před měsícem zmizel, tak nevím jestli obaly nyní házet do směsného odpadu nebo bude přistaven nový. Děkuji
  • Odpověď: (09.08.2022 13:18)
   Dobrý den,

   nádoba bude ze strany svozové společnosti přistavena v tomto týdnu. 

   S pozdravem

   Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Parkování ukrajinských vozů (Veronika 02.08.2022 19:30) – Ostatní
  Sdílet
  Dobrý den, chci se zeptat, zda je konečně možné, aby chodili po Karlíně a Libni policisté a pokutovali, případně botičkovali auta z UA, kteří zabírají rezidentní místa bez parkovací karty? Stovky aut nám ty místa blokuje a parkují si doslova i v parku a na místech, kde se parkovat nesmí. Pokud nemají parkovací kartu, ať parkují na Černém Mostě zdarma. Na Praze 1 už vozům dávají botičky. U nás bohužel zatím bez šance.
  • Odpověď: (09.08.2022 10:55)
   Vážená paní Veroniko, 

   kontrola oprávněnosti parkování v zónách placeného stání probíhá pravidelně monitorovacími vozy. 
   I pro válečné uprchlíky z Ukrajiny platí, že pokud chtějí parkovat v ZPS, musí si, za splnění stanovených podmínek, zaregistrovat parkovací oprávnění. Taková parkovací oprávnění pro vozidla válečných uprchlíků průběžně registrujeme. Další možností je, jako u každého, zaplatit si návštěvnické parkovné prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin nebo parkovacího automatu. Nelze paušálně tvrdit, že váleční uprchlíci parkují bez platného parkovacího oprávnění. Máte-li taková konkrétní podezření, kontaktujte přímo Městskou policii hl. m. Prahy: Městská policie Praha 8 - operační středisko: 222 02 5556; 222 02 5557, případně linka 156 a to i v případě, kdy parkují, jak v uvádíte:  „i v parku a na místech, kde se parkovat nesmí“.

   Část dotazu, která se týká přímo činnosti Městské policie hl. m. Prahy, předáváme k vyjádření přímo MP. 

   S pozdravem 

   Michal Komenda
   pověřený vedením odboru dopravy (OD)
   e-mail: michal.komenda@praha8.cz


   Dobrý den,

   dopravu v klidu a neoprávněné parkování motorových vozidel řeší naši strážníci na Praze 8 zcela běžně. Hlídková činnost je prováděna od Florence, přes Libeň až po Březiněves jak strážníky okrskáři, tak autohlídkami. Mimo naši kontrolní činnost zde projíždějí vozidla firmy ELTODO, která kontrolují všechny ulice se zpoplatněným parkováním, kde jsou modré zóny a parkovací automaty. V evidenci CEP (centrální registr přestupků) je za poslední období jen na Praze 8 od března do července počet 298 řešení vozidel s ukrajinskou registrační značkou pro porušení zákona, především v dopravě v klidu (stání vozidel v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích), z toho byl třináctkrát realizován odtah vozidla. 
   Vzhledem k tomu, že se již delší dobu přestupkové jednání oznamuje taktéž elektronicky příslušnému správnímu orgánu, nejsou za stěrači vozidel vidět tzv. parkovací lístky, tudíž občané mohou nabýt dojmu, že strážníci MP situaci na místě neřeší. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že nejlepší je mít strážníky na všech problémových místech. Četnost kontrol a působení v oblasti Praha 8 je také odvislá od provozních a personálních možností. 
   Samotný odtah vozidla je výrazným zásahem do výkonu vlastnického práva. Proto je přesně specifikováno, z jakých důvodů může policista, nebo strážník odtah nařídit. Vozidlo musí tvořit překážku silničního provozu, respektive ohrožovat jeho bezpečnost a plynulost (například křižovatka, přechod pro chodce), nebo stát v zónách, kde je parkování umožněno jen po uhrazení místního poplatku. Také v případě stání na vyhrazených místech a parkovištích, nebo blokování vjezdu či výjezdu apod. 
   Pokud vozidlo nebrání v provozu na pozemních komunikacích (netvoří překážku) dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, ani nestojí na vyhrazeném parkovišti, nelze nařídit odtažení vozidla. TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla - tzv. botička) je používána v určitých případech, kde není zákonem požadována objektivní odpovědnost provozovatele vozidla.
   Dále informace k vozidlům s ukrajinskou registrační značkou: osobám, které utíkají před válkou na Ukrajině (dále jen UA), Hlavní město Praha poskytuje mimo jiné možnost parkování na území města. Tyto osoby mohou využít uliční parkování v zónách placeného stání stejně jako rezidenti. Žadatelům se vydává rezidentní parkovací oprávnění na základě žádosti.

   Podmínky výdeje parkovacího oprávnění:
   a) Fyzická osoba (žadatel) musí být držitelem platného víza za účelem strpění pobytu, nebo záznamu o udělení víza za účelem strpění, který je občanovi Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem zapsán do cestovního dokladu, nebo na hraniční průvodku, pokud není držitelem cestovního dokladu. 
   b) Fyzická osoba musí mít místo přechodného pobytu ve vymezené nárokové (resp. rezidentní) oblasti ZPS. Místo přechodného pobytu je nutné ověřit v registru obyvatel.

   Právní vztah k vozidlu se dokládá: 
   I. technickým průkazem vozidla: kontroluje se shoda jména žadatele o POP a vlastníka vozidla. 
   II. nebo čestným prohlášením, ve kterém žadatel potvrdí, že je oprávněným uživatelem daného vozidla. Používá se v případech, kdy s vozem do ČR přijela jiná osoba než vlastník vozidla. d) Musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla (dle běžného ceníku parkovacích oprávnění). 
   Z výše uvedeného vyplývá, že vozidla která toto nesplňují jsou řešena stejně jako ostatní (neparkují zde zdarma, jak se občané domnívají). V každém případě kdykoliv bude paní Veronika svědkem protiprávního jednání, lze nám toto oznámit prostřednictvím L156 (Centrální operační středisko pro celou Prahu), odkud je věc předána na příslušné Obvodní ředitelství, nebo zavolat přímo na operační středisko OŘ MP Praha 8, tel: 222 025 556-7. Naše hlídky se na místo dostaví vždy během několika minut a oznámení budou řešit dle zákona a svých pravomocí a zejména je budou řešit v době, kdy k přestupkovému jednání fakticky dochází. Také lze oznámit protiprávní jednání Policii ČR na L158.

   Za podnět Vám děkujeme.

   S pozdravem

   Pavel Novák
   odborný referent kontroly
   Městská policie Hl. m. Prahy
   Obvodní ředitelství MP Praha 8
   Nekvasilova 625/2, Praha 8
   tel.: +420 222 025 546
 • Otázka: Zákaz stání Menclova ul. (Petr Vágner 27.07.2022 13:53) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, rád bych se zeptal, proč přibyla dopravní značka se zákazem stání u řeky pod kruhovým objezdem za ulicí Menclova (slepá ulice vedoucí do loděnice). Dříve bylo možné tady parkovat auto, ve kterém mám potřebné vybavení k rybaření…
  Nechápu důvod tohoto zákazu. Je to trvalý stav?
  Děkuji za odpověď.
  Petr Vágner
  • Odpověď: (08.08.2022 12:25)
   Vážený pane Vágnere,

   Tato komunikace je komunikací účelovou ve vlastnictví hl. m. Prahy. Nejedná se o místní komunikaci.
   Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je dopravní režim na návrh vlastníka.
   Toto DZ zde bylo instalováno v rámci výstavby (rekonstrukce) komunikace a bylo přihlédnuto k šíři komunikace v rámci obousměrného provozu. 
   Děkuji za podnět.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Ostříhání zeleně (Hodanová 13.07.2022 14:04) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, prosím o prosekání zeleně u výjezdu od čerpací stanice OMV v ul. Prosecká. Je špatně vidět, když se přechází od sídliště k autob.zastávce, tak vpravo-nejsou vidět jedoucí auta od čerpací st. a pak když vozidla odbočují vpravo-není při odbočování vidět doprava. Děkuji.
  • Odpověď: (28.07.2022 12:23)
   Dobrý den, paní Hodanová,

   děkuji Vám za podnět, který jste zaslala na ÚMČ Praha 8. Bohužel se nejedná o pozemek ve správě ÚMČ Praha 8. Proto jsem Váš podnět předala na Magistrát hlavního města Prahy.

   S pozdravem a přáním hezkého dne

   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Parkovaním na Pernerovej sa značne predĺžila cesta z Karlína na Žizkov (Rastislav Švarba 17.07.2022 12:43) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý deň,
  pred pár dňami som si všimol, že sa v Pernerovej zmenilo dopravné značenie a pribudla jednosmerka.
  Je to trvalý stav? A je v pláne nejaké riešenie, aby človek nemusel autom prejsť 2km aby sa mohol vrátiť o 10 metrov? (príklady sú priložené).

  Ďakujem,
  S pozdravom
  Švarba
  • Odpověď: (22.07.2022 10:52)
   Dobrý den,

   Hlavním cílem tohoto opatření je snížení tranzitní automobilové dopravy v oblasti Karlína. 
   Toto opatření bylo z pohledu MČ Praha 8 připravováno dlouhodobě a po doporučení Komise pro dopravu a odsouhlasení Radou městské části k tomuto bylo přistoupeno.
   Tento nový dopravní režim koresponduje s připravovanou revitalizací okolí Negrelliho viaduktu. Během té dojde k celkové přeměně prostoru mezi ulicemi Pernerova, Prvního pluku a Malého, například bude zrušena část komunikace podél viaduktu v ulici Pernerova a území dostane ráz parkové a rekreační plochy (nebude možný výjezd směr Žižkov).
   Stávající opatření platí do 31.12.2022 a určitě se bude v podzimních měsících vyhodnocovat. Po vyhodnocení by měla být úprava trvalá.
   Jiné úpravy se neplánují.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)