Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
 
*
Odečtěte od sebe čísla tři a jedna
 
 

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Letní provoz v MŠ o letních prázdninách (V.Vrbová 14.01.2020 11:10) – Školství
  Sdílet
  Dobrý den,
  přečetla jsem si pravidla pro provoz MŠ o letních prázdninách. Ale než vyplním přihlášku, potřebuji vědět jaká školka bude v jaký termín v provozu, kde tyto informace najdu? Chci syna přihlásit jen do jeho kmenové školky U Sluncové, případně na Lýčkovo náměstí, do ostatních školek jezdit nebudeme. A dle termínu si potom naplánujeme dovolenou a chalupu u babičky. Což bez informace o MŠ a konkrétním termínu není možné. Předem děkuji V.Vrbová
 • Otázka: Zklidnění dopravy v Karlíně (Alena Moravová 05.01.2020 11:54) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  již před delší dobou jsem Vám kvůli intenzitě a rychlosti dopravy v Karlíně psala. Tenkrát jsem se podivovala nad tím, že v této čtvrti není snížena rychlost na 30km/h, na co mi bylo odpovězeno, že na tuto rychlost je snížena. To mě upřímně udivilo, protože rychlost projíždějícíh aut tomu tenkrát neodpovídala a ani nadále neodpovídá.

  Doprava - především v ulicích Křižíkova, Pernerova a Šaldova - je opravdu velmi intenzivní a hluk z aut, které překračují povolenou rychlost, je opravdu dost velký. Tato intenzivní doprava je dalším hřebíčkem do rakve aspoň trochu klidného života v této čtvrti. Chtěla bych tedy znovu požádat, jestli by se nedaly podniknout aspoň nějaké kroky k tomu aby se doprava v těchto ulicích zklidnila. Osobně vidím například tyto možné (a ne tolik nákladné) úpravy, které by s tímto problémem mohly pomoct:

  1. Přidání zpomalovacích prvků do ulic Křižíkova, Šaldova a Pernerova, které by nejen přinesly snížení hluku od přojíždějícíh aut, ale zároveň by pomalejší průjezd odradil řidiče od využívání těchto ulice k tranzitní dopravě.

  2. Zrušení neplaceného parkování v Karlíně přes víkendy, které přináší další dopravu od návštěvníků Prahy, kteří samozřejmě rádi využijí zadarmo parkování v takové blízkosti absolutního centra.

  Ve svých návrzích vycházím z dokumentu "ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8" (https://www.praha8.cz/file/lBm1/Analyza-vlivu-zony-30.pdf), který si nechala vypracovat Praha 8. V tomto dokumentu se velmi jasně píše, že bez dalších zásahů není samotné vyznačení zóny účinné - cituji: "Velmi častým jevem je zde zejména nedodržování předepsané rychlosti 30km/h a v souvislosti s tím také neochota zpomalovat před křižovatkami (zejména v případě Pernerovy ulice) a respektovat přednost zprava. Běžným jevem jsou naměřené rychlosti nad 50km/h."


  Předem děkuji za odpověď a doufám ve vyřešení tohoto problému.

  S pozdravem,
  Alena Moravová
  • Odpověď: (16.01.2020 15:09)
   Vážená paní Moravová,

   O realizaci zpomalovacích prvků jako jsou zpomalovací prahy nebo podobné dopravní zařízení, se v oblasti Karlína neuvažuje. Tento druh dopravního zařízení umístěné v bytové zástavbě určitě nepřináší snížení hluku a dalších negativních vlivů. Z tohoto důvodu bylo již v minulosti od tohoto řešení upuštěno.
   O změně časové platnosti ZPS se neuvažuje. Je nutné zajistit na území Karlína také kvalitní dopravní obslužnost. Stávající stav je považován za vyhovující a funkční.

   Na nedodržování stanovené nejvyšší dovolené rychlosti byla PČR několikrát upozorněna a další případné kroky jsou v její kompetenci.
   V ulicích Karlína (kromě ulice Sokolovská) existovala přednost vozidel přijíždějících zprava již před rokem 2012, kdy došlo k realizaci zmíněné zóny s dopravním omezením 30km/h včetně dalších úprav DZ spojených s provozem cyklistů. Tudíž, zde pro řidiče nevznikl žádný nový dopravní režim z tohoto pohledu.
   Bohužel nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti a dalších pravidel silničního provozu je problém celorepublikový, nejen např. v oblasti Karlína. Nelze toto řešit neustálým navyšováním dopravního značení a dopravního zařízení. V tomto směru jasně hovoří platný zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., §78.
   Je zde nutná činnost orgánu, který má dozor nad dodržováním výše uvedeného zákona na starosti, a to je PČR resp. v některých případech MP hl. m. Prahy.

   Děkuji za pochopení. 

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Dotaz (Marcela klimentova 10.01.2020 21:30) – Bydlení
  Sdílet
  Dobry den bydlim v pronajmu u majitele křizikova ulice. Jsem žena 57 let staram se o rodiče ve 3stupni zavislosti. Proto jsem na hmotne nouzi a pobíram prispevek na bydleni. Bohuzel majitel nyni zvedl najem o 50% a pro mne je to uz nad me sily toto hradit. Radeji bych šla do nejakeho socialniho bytu kde bych byla schopna byt platit bez problémů. To co me vyplaci úp na bydleni bych mile rada prenechala nekomu potřebnému. Vlastnite prosim nejake socialni byty 1+1v solidnim stavu? Dekuji
  • Odpověď: (15.01.2020 15:49)
   Vážená paní,

   MČ Praha 8 pronajímá volné byty prostřednictvím radou schválených programů. Základní podmínkou žádající osoby je trvalý pobyt na území naší městské části, což není z Vaší zprávy zřetelné. 
   Doporučujeme Vám navštívit bytové odd. OSM ÚMČ Praha 8 kdykoliv v úředních hodinách (PO a ST 8-12 a 13-18 hod), kde Vám budou podány podrobnější informace. Prozatím se z Vašeho popisu jeví jako alternativní možnost podat si žádost o bydlení pro seniory (pro osoby bydlící fakticky i trvale na území MČ P8, pobírající příspěvek na bydlení, v plném invalidním důchodu). Každá podaná žádost je předložena do příslušné komise, která po projednání buď doporučí či nikoliv přidělení bytu v daném programu. Výsledek jednání nelze předjímat.

   V případě nevyhovění na příslušné obci dle trvalého pobytu může občan hl. m. Prahy podat žádost i na MHMP. Podrobné info je veřejnosti k dispozici na webových stránkách MHMP. 

   V případě dalších dotazů se obraťte na bytové odd. OSM buď telefonicky, případně se v úředních hodinách osobně dostavte do kanceláře.

   S pozdravem

   Pavla Večeřová
   Oddělení bytů
   Odbor správy majetku (OSM)
 • Otázka: kontejnery na bioodpad (Vlasta Vetešníková 12.01.2020 10:10) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den,
  před vánocemi byly v Praze na bilboardech zveřejňovány informace,že od nového roku bude v celeé Praze možnost třídit i bioodpad. Jak to vypadá konkrétně s Prahou 8?
  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (15.01.2020 15:43)

   Vážená paní Vetešníková,

   projekt hl.m. Prahy, který byl propagován na billboardech i jinde v médiích, spočívá v tom, že od roku 2020 přechází svoz hnědých popelnic na bioodpad pod hl.m. Prahu. Hnědou popelnici na bioodpad si může k domu objednat vlastník nemovitosti. Režim objednání, placení apod. je velice podobný svozu směsného odpadu. Na portálu životního prostředí hl.m. Prahy (http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/bioodpa) naleznete ke svozu bioodpadu veškeré informace.d/index.html)
   Další možností pro třídění bioodpadu jsou velkoobjemové kontejnery na bioodpad, které jsou přistavovány sezónně, tj. od března do listopadu. Bioodpad rovněž můžete odevzdat v kterémkoli sběrném dvoře provozovaném hl.m. Prahou. Na území Prahy 8 je to sběrný dvůr Ďáblická 791/89 a sběrný dvůr Voctářova.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Křižovatka Klapkova x Pod Sídlištěm (Jana 12.01.2020 13:48) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné doplnit semafor o výstražné oranžové světlo s blikajícím symbolem chodce do Křižovatky ulic Klapkova x Pod Sídlištěm. Zelená na přechodu koliduje se zelenou pro vozidla odbočující z ulice Pod Sídlištěm do Klapkové (zejména autobusy mířící na točnu). Řidiči si neuvědomují, že v tom samém čase mají chodci zelenou a řeší to troubením/gestikulací na chodce.
  Myslím, že přidáním tohto výstražného světla by se zvýšila bezpečnost chodců.

  Děkuji!
  Jana
 • Otázka: nepořádek u stanice metra Kobylisy (Jana Hejná 11.01.2020 16:22) – Životní prostředí
  Sdílet
  Kdy se konečně začne uklízet parčík u metra Kobylisy nad ulicí Na Pěšinách?Už kdysi jsme dostali odpověď, že pozemek patří více vlastníkům a nikoli Praze 8.To nám však bohužel nestačí. Je přece možné pořádek vynutit, náklady úklidu vyúčtovat odpovědným subjektům. Nepořádek je tu skutečně až příšerný,stydíme se před návštěvami a naše popelnice nestačí, přestože sami sbíráme odpadky jak můžeme.Tu ostudu si Praha 8 opravdu nezaslouží, nikde není tak hrůzný nepořádek, jako na tomto malém prostoru.Děkujeme za pochopení a nápravu.
  • Odpověď: (14.01.2020 15:24)
   Vážená paní Hejná,

   na Váš podnět musím odpověď stejně jako k totožné stížnosti z 6. ledna. Nepořádek v parčíku u metra Kobylisy již řešíme. Vlastníkovi pozemků (fyzické osobě) byla zaslána písemná výzva ke zjednání nápravy, tj. k odstranění drobného odpadu. Děkujeme za Vaše upozornění a doufáme, že po naší výzvě dojde co nejdříve k nápravě. Městská část Praha 8 nemůže provádět na své náklady úklid na cizích pozemcích.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: parkování mimo zóny (Šárka Nováková 09.01.2020 9:13) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, v ulici S.K.Neumanna řidiči neparkují v zóně k tomu určené, ale na protějším chodníku a to už ne jen auta, ale i dodávky. Místa vyznačená k parkování jsou prázdná. Jedná se o úsek lichých čísel domů č. 25-17... Prosím o častější kontroly. Velmi děkuji.
  • Odpověď: (13.01.2020 16:07)
   Vážená paní Nováková,

   Vámi popsaná situace nespadá pod kontrolu oprávněnosti parkování v zónách placeného stání, ale je v kompetenci Městské policie, na kterou se můžete kdykoli obrátit: Městská policie Praha 8 - operační středisko: 222 02 5556; 222 02 5557, případně linka na 156. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Katovická - parkovací stání a stav vozovky (Petr Špernoga 07.01.2020 13:48) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  bydlím v ulici Katovická v Praze 8 a chtěl bych se zeptat jak vypadají plány na rekonstrukci vozovky, která už nepřipomíná ani polní cestu, ve které by si člověk nevyvrknul kotník nebo nezlomil nohu. Dále bych se chtěl zeptat jak pokračuje plán rozšíření parkovacích míst, které byly myslím městkou radou plánovány? Kapacita parkovacích stání je nedostatečná a tak Městská Policie má tady žně za špatně zaparkovaná automobily. Bylo by možné vyřídit vyjímku na parkování aby bylo možné bez rizika pokuty od Městské Policie? Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Ing. Petr Špernoga
  • Odpověď: (13.01.2020 16:04)
   Vážený pane Špernogo,

   část Vašeho dotazu týkajícího se rekonstrukce vozovky Katovická jsme předali správci komunikace, jímž je Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), která zodpovídá za schůdnost a sjízdnost komunikací. Dle vyjádření TSK je rekonstrukce ul. Katovická zařazena v zásobníku akcí investičního oddělení TSK. K realizaci těchto akcí dochází na základě přidělených finančních prostředků, které určuje náměstek primátora pro dopravu. K dnešnímu dni však přesný termín realizace není znám. 

   Co se týče plánu rozšíření parkovacích stání, projektová dokumentace Katovická byla předána odboru územního řízení a výstavby, oddělení dopravních staveb ÚMČ Praha 8, k dílčímu vyjádření se. MČ Praha 8 dále připravuje projekty, které zvýší počet parkovacích stání v ul. Štětínská, Vratislavská, Poznaňská, Hanouškova, Eledrova, Řešovská, Famfulíkova a Střekovská. 

   Váš dotaz týkající se výjimky není zcela srozumitelný. Obecně ale pravidla pro účastníky silničního provozu platí pro všechny stejná, výjimku např. pro stání na zeleni nebo špatné parkování udělit nelze.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Žádost o kontejner na kovy (Klára Maláčová 05.01.2020 20:52) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den,
  chtěla bych požádat o přidání kontejneru na kovy na stanoviště třídění odpadů na křižovatce Soví vršek x Pod Bání. Děkuji.
  • Odpověď: (13.01.2020 16:02)
   Vážená Maláčová,

   zažádám o přidání kontejneru na kovy na Vámi zmíněné stanoviště. Vzhledem k tomu, že se v blízkém okolí žádný kontejner na kovy nenachází, domnívám se, že by s přidáním neměl být problém.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: budova u OC Krakov (Vlasta Vetešníková 12.01.2020 10:13) – Ostatní
  Sdílet
  Dobrý den,
  zajímá mně, k jakému účelu slouží kruhová stavba stojící v blízkosti OC Krakov a KC Krakov, která byla postavena v rámci revitalizace venkovních prostor v této části?
  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (13.01.2020 15:17)
   Dobrý den,

   jedná se o kavárnu OSMIČKAfe Bistro.

   S pozdravem

   oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra
   odbor kancelář starosty (OKS)