Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
 
*
Odečtěte od sebe čísla osm a sedm
 
 

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Pokácený vzrostlý strom u Hrubého (Martin Rexa 11.07.2019 8:14) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den,

  proč byl pokácen krásný vzrostlý (pokud si pamatuji) jasan u ulice Hrubého (https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.4650725&y=50.1293497&z=18&base=ophoto)? Byl to nádherný strom, pokaždé jsem ho tam obdivoval a těšil se z něj. Na první pohled nejevil nikdy žádné známky poškození, pařez vypadá také zdravě bez nákaz. Prosím krom řádného vysvětlení o zaslání arboristického posudku, na jehož základě byl pokácen.
  • Odpověď: (16.07.2019 13:07)
   Dobrý den,

   jednalo se o javor jasanolistý (Acer negundo), který má velmi křehké dřevo, během bouřky přes noc došlo k vylomení velkých kosterních větví a to tak, že byl nevratně poškozen kmen. Vzhledem k poloze u chodníku a mateřské školky jsme po poradě se státní správou ochrany přírody a krajiny přistoupili 20. 6. k bezodkladnému kácení.

   S pozdravem

   Oddělení správy městské zeleně
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Objížďka ulicí V Zahradach (Jana Vyhlídalová 12.07.2019 18:11) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  nezlobte se na mě, ale připadá mi poněkud nešťastné, že v momentě, kdy začíná na křižovatce ulic Na Sypkém a V Zahradach zábor chodníku kvůli chystané demolici domu a zdi a následný začátek stavby nového bytového domu, naplánování objížďky od 25.7.2019 tou samou křižovatkou kvůli opravě kanalizace v ulici Vosmíkových.
  Nebo je stavba domu plánována až na listopad? Jak tam bude vyřešeno přecházení? Budou tam vyznačeny přechody a přesune se tam ráno policista z přechodu Vosmikových? Z této části Libne odchází davy lidí na zastávku tramvaje, o dětech nemluvě. Budeme se zase modlit na okrajích chodníků, aby nás někdo pustil přejít na druhou stranu, jako tomu bylo loni při téměř roční objížďce X10, jejíž trasu ale zneužívali všichni jedoucí do Kobylis?
  Děkuji
  Mgr. Jana Vyhlídalová
  • Odpověď: (16.07.2019 13:04)
   Vážená paní Vyhlídalová,

   obě akce koordinuje TSK hl. m. Prahy, oddělení koordinace. Pokud budou zkoordinovány, není možné investorům nařizovat změnu termínu. Zábor chodníku bude povolovat odbor dopravy ÚMČ Praha 8.Při uzavírce chodníku se vždy řeší náhradní pěší vazby. Uzavírku Vosmíkových bude povolovat odbor pozemních komunikací a drah MHMP. Informace, zda bude přesunut strážník MP na jiné stanoviště nemáme k dispozici a nejsme v této věci kompetentní rozhodovat.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Přechod při uzavírce ulice Vosmíkových (Vratislav Čermák 11.07.2019 23:41) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  prohlédl jsem si uveřejněné schéma dopravního značení po dobu uzavírky ulice Vosmíkových. Po zkušenostech, kdy naší ulicí byla vedena objízdná trasa při rekonstrukci Zenklovy ulice, mi zde chybí dočasný přechod přes ulici V Zahradách, který by byl zrcadlem přechodu, který je v současné době přes Vosmíkových za odbočkou Na Sypkém. Jak je vidno, tak přechody existují v tomto směru v ulici Fr. Kadlece i v uzavřené ulici Vosmíkových, proto velice intenzivně žádám o zahrnutí tohoto přechodu do dopravního značení během objížďky, jinak nebude možné se "legálně" dostat na zastávku MHD. Naznačil jsem také do plánku, který přikládám. Děkuji,
  Vratislav Čermák
  • Odpověď: (16.07.2019 13:01)
   Vážený pane Čermáku,

   Váš podnět na doplnění dočasného přechodu pro chodce v ul. V Zahradách po dobu rekonstrukce kanalizace v ul. Vosmíkových předáváme na odbor pozemních komunikací a drah MHMP, který bude akci povolovat a současně zhotoviteli akce, k projednání a případnému zapracování do projektu.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Přesrostlá tráva v ulicích Hnězdenská a Lodžská (Vendula McIntoshová 15.07.2019 10:35) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda někdy bude posečená asi půl metru vysoká suchá tráva, která je kolem ulice Hnězdenská(naproti OC Krakov), i uprostřed silnice v odbočovacích pruzích. Stejně to vypadá v ulici Lodžská směrem od ulice K Pazderkám, všude vysoká suchá tráva, která určitě od jara nebyla posečena. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (16.07.2019 12:58)
   Vážená paní McIntoshová,

   vzrostlá tráva podél ulice Hnězděnská i Lodžská je v péči Technické správy komunikací hl.m. Prahy. Dle jejího sdělení má letos přiděleny omezené prostředky a seká jen to nejnutnější. Úřad MČ Praha 8 přesto doufá, že v dohledné době dojde na posečení i této trávy a další tzv. komunikační zeleně ve správě TSK.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Zdražení nájmu (Václav Němec 25.06.2019 20:13) – Bydlení
  Sdílet
  Dobrý den. Bydlím v nadaci Bona.Nemohu na této stránce najít informace o zdražování nájmu z 100kč m2 na 120kč m2. Můžete mě nějak navigovat. Díky.
  • Odpověď: (16.07.2019 12:55)
   Vážený pane, 

   Městská část Praha 8 schválila zvýšení nájemného z bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na základě usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC  0135/2019 ze dne 27. března 2019. Toto usnesení je k dispozici na webových stránkách městské části na adrese www.praha8.cz v rubrice usnesení RMC a ZMČ. Zde naleznete celé znění výše uvedeného usnesení včetně důvodové zprávy.

   S pozdravem

   vedoucí odboru správy majetku (OSM)
 • Otázka: Usychající strom (R. Spiesova 03.07.2019 21:38) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, vypadá to, že na louce u cyklostezky pod železniční trati v ulici Na Rokytce usychá jeden z nedávno vysazených buků. Prosím mohli byste ho zkontrolovat a zajistit zálivku? Pár litrů jsme mu donesli, ale pokud ho lze ještě zachránit, potřeboval by určitě vydatnejsi zálivku. Děkuji R.S.
  • Odpověď: (15.07.2019 14:52)
   Vážená paní Spiesova,
    
   děkujeme Vám za upozornění na strom rostoucí na ploše mezi železniční tratí a cyklostezkou u Rokytky. Zálivka tohoto stromu je již zajištěna u dodavatele. 
    
   S pozdravem

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: uzávěrka silnice (Imrich Gróf 09.07.2019 10:46) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, vážení,zajímalo by mě jak dlouho bude trvat celkové uzavření ulice Třeboradická na Praze 8 ? Stavební práce se na výkopu zastavily a doprava je stále v špatném stavu. Děkuji.
  • Odpověď: (15.07.2019 14:46)
   Vážený pane Grófe,

   uzavírka komunikace Třeboradická byla odborem dopravy povolena do 10. 7. 2019. Během provádění prací při výstavbě kanalizační přípojky se bohužel zjistil rozdíl v hloubce uložení, která byla uvedena v projektové dokumentaci a skutečností. Bylo nutné provést rozšíření a prohloubení výkopu k provedení nové kanalizační přípojky o 2 m na téměř 6 m hloubky. S tímto souvisí i použití jiného typu pažení k zabezpečení výkopu a k zajištění bezpečnosti pracovníků při provádění prací v těchto hloubkách. Při odkrytí stávající zděné kanalizační stoky V 600/1100 byla na této stoce navíc zjištěna havarijní situace, kterou opravovali pracovníci PVK. Z uvedených důvodů došlo ke zdržení prací v uvedeném místě a tím i současně k posunu termínu dokončení. Komunikace v předmětném úseku bude zprovozněna do 21.7.2019. Zábor nyní probíhá v režimu havárie, jak bylo dohodnuto se správcem komunikace TSK.

   Děkujeme za pochopení.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: vrak (Petr Pecen 11.07.2019 13:57) – Doprava
  Sdílet
  V ulici Hackerova, Bohnice, před č. 574/8, je odstavená "červená" Felicie, bez RZ, evidentně dlouhodobě opuštěná. Pneu jsou již částečně vypuštěné. Můžete prosím prostřednictvím MP nebo správce komunikace zajistit její odstranění? Děkuji.
  • Odpověď: (15.07.2019 14:41)
   Vážený pane Pecne,

   Vaše upozornění na vozidlo tov. značky Škoda Felicia bylo postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k vyhodnocení,  zda se jedná o vrak či nikoliv.

   S pozdravem

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Parkování v době rekonstrukce (Votápková Lenka 11.07.2019 11:44) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  loni byl problém s parkováním vzhledem k rekonstrukce ul. Zenklova a nyní opět neprůjezdná ul. Vosmíkových. Když v ulici Vosmíkových bydlím, můžete mi poradit,kde mají obyvatelé s TP parkovat? Děkuji
 • Otázka: ulice Zenklova (Miroslav Marek 13.06.2019 17:02) – Doprava
  Sdílet
  Zřízením zastávky Libeňský zámek se umožnilo, že mohou auta objíždět tramvaje stojící na zastávce. Proč naopak U kříže a Vosmíkových jsou auta nahnány na koleje a brzdí tramvaje tak, jak to bylo na zastávce Stejskalova.Podobně nahoru jsou auta vyhnány na koleje kvůli parkovacímu pruhu a souběžnému cyklopruhu před ul.Vosmíkových. Děkuji
  • Odpověď: (11.07.2019 10:35)
   Dobrý den, 

   Komunikace Zenklova byla před její rekonstrukcí dopravně neuspořádanou místní komunikací s řadou nebezpečných a nenormových míst jako např. míst pro přecházení chodců, šířky a výšky nástupních hran tramvajových zastávek či nepřípustných úhlů stýkajících se komunikací.
   Cílem rekonstrukce komunikace Zenklova bylo celkové zklidnění komunikace, neboť komunikace prochází obydlenou zástavbou, kde je kladen důraz především na pobytovou funkci, dopravní obsluhu území a v poslední řadě na tranzitní dopravu. 
   Tramvajová zastávka Libeňský zámek byla posunuta z bývalé polohy tramvajové zastávky Stejskalova do stávajícího místa, kde prostor umožnil vložení tramvajových ostrůvků v obou směrech a rovněž z důvodu lepšího rozvržení pěších vazeb, neboť v okolí stávající tramvajové zastávky Libeňský zámek se nacházejí čtyři významné pěší cíle, a to Úřad městské části Praha 8, základní škola Bohumila Hrabala, Gymnázium a Libeňský zámek. Oproti tomu tramvajové zastávky U Kříže, kde tolik prostoru k přerozdělení nebylo, jsou řešeny jako mysové zastávky, aby bylo zajištěno bezpečné vystoupení a nastoupení cestujících. K této variantě dopravního řešení bylo přistoupeno s ohledem na řešení nepříznivých sklonových poměrů v této části ulice Zenklova a odlivu části dopravních intenzit směrem do ulice Prosecká. V horním úseku rekonstruované části ul. Zenklova byl upřednostněn směr jízdy do centra. Jelikož prostorové možnosti ul. Zenklova v některých místech s ohledem na zachování oboustranných pěších vazeb neumožňují jízdu vozidel v samostatným jízdních pruzích, je směr z centra částečné veden po tramvajovém tělese. K tomuto řešení bylo též přistoupeno z důvodu zachování parkování vozidel pro obsluhu přiléhajících nemovitostí jako před rekonstrukcí ulice. Vyznačený cyklistický pruh je ochranným jízdním pruhem pro cyklisty, který řidiče na výskyt cyklistů pouze upozorňuje a není vyloučeno jej pojíždět.

   Věříme, že se nám podařilo zodpovědět Vaše otázky.

   S pozdravem

   Ing. Lukáš Vopava
   specialista silničního správního úřadu

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
   Odbor pozemních komunikací a drah
   Oddělení silničního správního úřadu