Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
 
*
Odečtěte od sebe čísla tři a jedna
 
 

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Dopravní řešení Řešovská (Jiří Kavale 25.11.2018 13:49) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  prosím o odpověď z jakého důvodu nebyly přizváni jako účastníci řízení sousedé ke stavebnímu záměru, který v současné době omezuje parkování v ulici Řešovská do 31.12.2019,jež vydala Policie ČR ke staveništní dopravě v ul. Řešovská. S pozdravem

  Jiří Kavale
  • Odpověď: (14.12.2018 9:59)
   Vážený pane Kavale,

   stavební úřad určil účastníky řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona; stávající bytový dům je vzdálen, vzdušnou čarou, od navrhované stavby cca 200 m.

   Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení, ust. § 144 správního řádu,  byl přípis vyvěšen na úřední desce v souladu s ust. § 25 odst.2 správního řádu.

   Dopravní řešení je v současné době řešeno na úrovni ÚMČ P8 – odboru dopravy a zástupci stavby.

   S pozdravem
    
   oddělení stavebního řádu
   odbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV)
 • Otázka: zrušení zastávky Divadlo pod Palmovkou (Veronika Jehnová 29.11.2018 9:59) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  chtěla bych dát podnět ke zrušení tramvajové zastávky Divadlo pod Palmovkou. Přesunutím zastávky Libeňský zámek (dříve Stejskalova) směrem k Palmovce mi existence zastávky Divadlo pod Palmovkou moc nedává smysl, kdy nejen že by se zrušením zrychlila cesta na metro Palmovka, kam většina cestujících míří, ale také by se sjednotily zastávky v obou směrech. Myslím, že je opravdu zbytečné mít za sebou dvě zastávky, které tramvaj jede necelou minutu.

  Děkuji za zvážení.
 • Otázka: plynulost provozu v ulici Zenklova (Hana Nová 22.11.2018 9:40) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, je to tři týdny, co byla zprovozněna téměř zcela ulice Zenklova pro automobily a tramvaje. Sami musíte pozorovat, že situace je neúnosná. Na tramvajové zastávce U Kříže jsou auta svedena na tramvajové koleje, aby mohl vzniknout nesmyslně rozlehlý chodník společně s trasou pro cyklisty. Šířka chodníku je na tomto místě nepochopitelná, stejně jako cyklotrasa. Mými známými zde nebyl zatím cyklista spatřen, ale jistě existují vámi oblíbené studie o výskytu cyklistů v této části Libně. Hlavní ale je, že tramvaj na zastávce blokuje auta, která musí čekat, až cestující na zastávce vystoupí/nastoupí. Fronta aut je ve špičce až k sokolovně. To vše jistě víte. Můj dotaz - bude s tím odbor dopravy MČ Praha 8 něco dělat? Prosím, neodkazujte na TSK nebo jinam, občany Prahy 8 zastupujete vy i v jednáních s TSK.
  Děkuji
  P.S.: Bylo by možné zveřejnit projektovou kancelář, která všechny tyto nápady vymyslela? Např. opět nesmyslný vybočený chodník před bývalým Discolandem? K čemu prosím tento chodník má sloužit? Děkuji i za tuto odpověď. Komicky vypadá sloup uprostřed nájezdu na tomto upraveném chodníku. To bude jednou pro Prahu 8 fotografie roku (bohužel).
  Nová
  • Odpověď: (13.12.2018 11:30)
   Vážená paní Nová,

   dovolujeme si Vám níže přeposlat vyjádření ODA MHMP k Vašemu dotazu.

   S pozdravem

   pracovník vztahů k veřejnosti
   oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra
   odbor kancelář tajemníka (OKT)


   Vážená paní Nová,

   komunikace Zenklova byla před její rekonstrukcí dopravně neuspořádanou místní komunikací s řadou nebezpečných a nenormových míst (jako např. míst pro přecházení chodců, šířky a výšky nástupních hran tramvajových zastávek či nepřípustných úhlů stýkajících se komunikací).

   Cílem rekonstrukce komunikace Zenklova, autorem projektu je Ateliér PROMIKA s.r.o., bylo celkové zklidnění komunikace, neboť komunikace prochází obydlenou zástavbou, kde je kladen důraz především na pobytovou funkci, dopravní obsluhu území a v poslední řadě na tranzitní dopravu. Toho je docíleno právě rozšiřováním chodníkových ploch.

   Tramvajové zastávky U Kříže jsou řešeny jako mysové zastávky, aby bylo zajištěno bezpečné vystoupení a nastoupení cestujících. K této variantě dopravního řešení bylo přistoupeno s ohledem na řešení nepříznivých sklonových poměrů v této části ulice Zenklova a odlivu části dopravních intenzit směrem do ulice Prosecká. 

   Vybočený chodník před bývalým Discolandem, jak píšete, slouží k navedení vozidel jedoucích ul. Primátorská na ul. Zenklova pod bezpečným úhlem připojení, aby měl řidič jedoucí z ul. Primátorská zajištěn rozhledové poměry na vozidla jedoucí po ul. Zenklova a zároveň bylo zabráněno nebezpečnému přímému najetí pod velkou rychlostí z ul. Primátorská na ul. Zenklova.

   Věříme, že se nám podařilo zodpovědět Vaše otázky.

   S pozdravem

   Ing. Lukáš Vopava
   specialista silničního správního úřadu
   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravních agend MHMP
 • Otázka: Úklid spadaného listí (František B. 12.12.2018 12:01) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den.
  6.12.2018 na můj podnět přijel zametací stroj zamést spadané listí.
  Zametací stroj přijel a zametl mnou označené, avšak pouze široké, chodníky. Chodník, o který mi především šlo, podél plotu Gerontologického centra, zameten nadále není. Hovořil jsem s panem řidičem stroje - řekl mi, že předmětný chodník se úzký, že se tam s ním nevejde, tudíž ho zamést nemůže.

  Když ten stroj je konstruován pro zametání chodníků, proč nejde v nutném případě rotační kartáč na jedné straně zvednout nad úroveň obrubníku a chodník zamést pouze jedním kartáčem - tam a zase zpátky. To mi hlava nebere. Zřejmě to pan řidič neumí ještě v plném rozsahu ovládat. Doufám, že ten chodník přeci jen zametete. Děkuji.
  • Odpověď: (12.12.2018 15:54)
   Vážený pane Františku,

   děkujeme za upozornění na nedbale odvedenou práci. Upozornili jsme na lokalitu naše pracovníky, kteří provedou nápravu.

   S pozdravem

   pověřený vedením oddělení okamžitého úklidu
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: úklid (nájemníci domu 12.12.2018 12:31) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, chtěli bychom Vás požádat o úklid před balkony a v živém plotě v Molákově ulici č.p. 592 - 601 /nejvíce ve střední části domu/neboť je tu neustálý nepořádek odhozených odpadků. Děkujeme.
  • Odpověď: (12.12.2018 15:52)
   Vážení,

   děkujeme za Váš podnět a projevený zájem o čistotu a pořádek v naší městské části. Nepořádek v této lokalitě bývá častým zdrojem problémů, který se snažíme průběžně řešit.

   Během zítřejšího (tj. 13. prosince 2018) dopoledne na místo vyšleme naše pracovníky, kteří veškerý zmíněný nepořádek uklidí a odvezou.

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení okamžitého úklidu
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: nedokončené chodníky Zenklova (Tomáš Hanzlíček 10.12.2018 14:25) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  moc děkuji za opravu ulice Zenklova. Vypadá mnohem lépe než předtím.

  Pozoruji, že se stále pracuje na chodnících. A proto bych se chtěl zeptat, jestli taky opravíte chodníky v části tramvajová zastávka Vosmíkových směr Bulovka pravá strana (cca 60m, levá strana opravena je). Resp. obě strany od tramvajové zastávky U Kříže směrem k Palmovce (cca 150m).
  V těchto částech jsou chodníky v horším stavu než před opravami. Byly akorát rozkopány a ponechány ladem. Tomu nerozumím, protože obě části leží na hlavní opravované trase a tvoří jen malé % celku. Navíc se po nich špatně chodí osobám se sníženou pohyblivostí.

  děkuji
  TH
  • Odpověď: (12.12.2018 10:41)
   Vážený pane Hanzlíčku, 

   chodníky podél Zenklovy ulice nejsou ve finálním provedení. Vzhledem k rozsahu prací budou probíhat ještě v příštím roce. Samozřejmě se jedná i o část v místě u zastávky Vosmíkových, jedná se o provizorní povrch, než dojde k definitivnímu zadláždění. 

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Nepojízdná auta (Lucie Rábová 11.12.2018 13:08) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  takže to chápu správně, že auto tam bude stát do doby než se stane vrakem? Copak nemá celá Praha problémy s parkováním? A bohužel to nikdo aktivně neřeší. To je celkem smutné. A dá se teda nějak jinak postupovat, než to nahlásit Vám?

  Děkuji

  S pozdravem

  Lucie Rábová

 • Otázka: Nádoby na tříděný odpad (Tereza Dobrovodská 10.12.2018 18:09) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné přidat nádoby na plast a papír na křížení ulice Konšelská s ulicemi Lindnerova a Primátorská. Kapacita stávajících je nedostačující, neustále jsou přeplněné a nejdou zavřít, pak zafouká vítr a odpadky se rozletí do okolních ulic.
  Děkuji za odpověď.

  S pozdravem
  Tereza Dobrovodská
  • Odpověď: (12.12.2018 9:37)
   Vážená paní Dobrovodská,

   děkuji za Váš podnět, který jsme pečlivě prověřili.

   Přikládáme výpisy s četností svozu u vybraných separačních stanovišť. Jak je vidět, tak četnosti jsou nastaveny 3-4x za týden u papíru i plastu, což je opravdu dostačující. Kde to šlo, přidali jsme i nádoby, ale nejde to všude z důvodu neschválení míst odborem dopravy.
   Četnost svozu separačního stanoviště Primátorská (stav prosinec 2018)Četnost svozu separačního stanoviště Lindnerova (stav prosinec 2018)Četnost svozu separačního stanoviště Podlipného (stav prosinec 2018)

   Požádali jsme i svozovou společnost o doložení provedených svozů dle nasmlouvaného svozového harmonogramu. Zjistili jsme, že některé svozy v poslední době nebyly provedeny úplně v pořádku, a to mohlo způsobit komplikace s množstvím odpadu mimo sběrné nádoby. Svozové společnosti jsme předali výtku a v případě dalších pochybení s nimi bude zahájeno správní řízení.

   Budeme rádi, když nás budete o dalších případných nedostatcích informovat. Místa budeme i nadále pravidelně monitorovat.

   S pozdravem

   Jiří Jansa
   oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: parkování Mazurská ulice (Rondevaldová 09.12.2018 19:28) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  prosím o radu jak mám parkovat v ulici Mazurská.

  Svého času jsem dostala předvolání na Městskou policii Praha 8, že jsem stála jedním kolem na rantlu chodníku. Je už to alespoň 8 let. Bylo tenkrát hodně sněhu a když pak odtál, stála jsem špatně. Obešlo se to bez pokuty.  Nyní v ulici Mazurská, je stále značka stání na silnici, ale auta tu stojí nejen na obrubníku, ale až na trávě, ač jsou to třeba auta prťavá.

  Dost mi to vadí, nechce se mi stoupat na obrubník, natož na trávu, ale když zůstanu stát správně, na silnici, ač stojím šikmo a mám středně velké auto - trčím, téměř sama, nebo jako málo z aut, do silnice.

  Bojím se, že mi někdo ze zadu rozstřelí a možná se ani nedozvím kdo, moje auto. Nerada bych ovšem dostala pokutu, pokud budete někdy dělat kontrolu parkování.  Prosím proto o Vaši fundovanou radu, jak mám parkovat, protože toto již je stálý stav.

  Myslím, že byste měli buď vyměnit značku, nebo stání kontrolovat.  Děkuji za Vaši odpověď
 • Otázka: likvidace zeleně (Alena Volná 10.12.2018 5:46) – Životní prostředí
  Sdílet
  Velmi mě zajímá důvod barbarské likvidace jednoho z nejkrásnějších stromů v okolí - topolu na roku ulic Střelničná a Čumpelíkova (u střediska). Bedlivě jsem prohlédla řezy naprosto zdravého kmene, jejž dělníci podezřele kvapně včera odpoledne nakládali a odváželi. Nejprve došlo na keře (i ty kupodivu užitečně "dýchají") a pak tenhle strom, přičemž druhý, podstatně ošklivější, zůstal (vlastně kdo ví...). Podobně v blízkém parku zůstaly dva neduživé nakloněné stromy a cca 8 hezčích vzalo za své. Kdopak si asi to dřevo objednal?
  • Odpověď: (11.12.2018 12:14)
   Vážená paní Volná,

   děkujeme za zaslaný dotaz. Kácení bylo povoleno rozhodnutím č.j. MCP8 257717/2018 ze dne 13. listopadu 2018, a to z důvodu toho, že kořeny stromu narušovaly kanalizační stoku a tato stoka měla být opravena.

   Protože se jednalo zřejmě o vcelku zdravý a vzrostlý strom (kácení nebylo vyvoláno špatným zdravotním stavem stromu a jeho sníženou provozní bezpečností), uložil správní orgán jako kompenzaci vzniklé ekologické újmy výsadbu tří stromů (1x pavlovnie, 2x platan). Bohužel i přes opakovanou snahu správního orgánu nebylo možné umístit náhradní výsadbu znovu na daném pozemku, a to z důvodu dodržení ochranných pásem sítí technické infrastruktury, takže dřeviny budou vysazeny v blízkém okolí (parc. č. 2364/296 a parc. č. 647/1, obojí v k.ú. Kobylisy).

   Výsadba má být provedena do jednoho roku od kácení. 

   S pozdravem

   oddělení výkonu státní správy, kontroly a přestupků
   odbor životního prostředí (OŽP)