Ing. Jaroslava Vavřinová

V útvaru: Odbor školství / Oddělení provozu a organizace školství
Funkce: pověřena vedením oddělení
E-mail: jaroslava.vavrinova@praha8.cz
Pracoviště: Těšínská 600/4 (KD Krakov)
Místnost: 101 (1. patro)
Telefon: 283 090 419
Vizitka: