Bc. Kateřina Kovaříková, DiS.

V útvaru: Odbor sociálně právní ochrany dětí / Oddělení kolizního opatrovnictví a přestupků
Funkce: referentka
E-mail: katerina.kovarikova@praha8.cz
Pracoviště: U Meteoru 8
Místnost: 143 (1. patro)
Telefon: 222 805 224
Vizitka: