Seznam kontaktů


12345...
Jméno a funkceZařazení v organizační struktuřeE-mail a telefonVizitka
Balcárková Dana Bc.
pověřena vedením oddělení
Odbor životního prostředí
Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
dana.balcarkova@praha8.cz
222 805 744
Balzer Pavel
referent
Odbor dopravy
Oddělení přestupkové
pavel.balzer@praha8.cz
283 101 240
Bartoňová Kamila
asistentka
Odbory a organizační jednotky
Sekretariáty zástupců starosty, členů rady a členů zastupitelstva
kamila.bartonova@praha8.cz
222 805 133
Bašná Alice
referentka
Odbor životního prostředí
Oddělení správy městské zeleně
alice.basna@praha8.cz
222 805 784, 724 596 622
Baumruk Vladimír
pověřen vedením oddělení
Odbor územního rozvoje a výstavby
Oddělení dopravních staveb
vladimir.baumruk@praha8.cz
222 805 722
Benáčková Lucie
referentka
Odbor kancelář tajemníka
Oddělení podatelna
lucie.benackova@praha8.cz
222 805 508
Benetková Jaroslava Mgr.
vedoucí oddělení
Odbor školství
Oddělení provozu a organizace školství
jaroslava.benetkova@praha8.cz
283 090 413
Beránková Štěpánka
referentka
Odbor územního rozvoje a výstavby
Oddělení stavebního řádu
stepanka.berankova@praha8.cz
222 805 738
Bezkočková Zuzana
pověřena vedením oddělení
Odbor správy majetku
Oddělení evidenčně-právní
zuzana.bezkockova@praha8.cz
222 805 367
Bicanová Alena Mgr.
vedoucí oddělení
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální intervence a prevence
alena.bicanova@praha8.cz
222 805 232, 725 506 122
12345...