Bc. Vendula Říhová

V útvaru: Občansko-správní odbor / Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
Funkce: referentka – evidence obyvatel, občanské průkazy
E-mail: vendula.rihova@praha8.cz
Pracoviště: U Meteoru 6 (Bílý dům)
Místnost: -104 (suterén)
Telefon: 222 805 583
Vizitka: