Bohnické údolí

Ukázat na mapě (Google mapy)

Na povrch zde, v místě pod altánem, vystupují skalky tvořené pevnějšími břidlicemi proterozoického stáří, na kterých se zde udržela společenstva rostlin skalních stepí. Větší část svahu byla v minulosti vinicí, což dodnes připomíná název „V lísku“ podle malého lisu na víno, který stál ještě v polovině 19. století na úpatí vinice. Místy zde zůstala i zplaněná vinná réva. Jsou zde patrné i další pozůstatky původní vinice v podobě kamenných teras, které jsou dodnes vidět v houštině trnovníků akátů a šípků.

Chráněné území bylo v posledních desetiletích nejvíce postiženo zarůstáním trnovníkem akátem, trnkou a svídou krvavou, které z větší části vytlačily stepní světlomilné rostliny až na nepatrné zbytky skalních ostrůvků.