Zmizelá Libeň

NázevPopisFoto
Libeňské korzo Pohled na hlavní libeňskou Palackého (dnes Zenklovu) třídu. Vlevo tzv. Stará škola, kde měl do roku 1894 sídlo libeňský obecní úřad.
(foto z r. 1900)
Libeňské korzo
Elsnicovo náměstí Pohled na Primátorskou třídu (dnes Zenklovu) v Libni. V popředí betonový most, vedle něj, směrem po vodě, postaveno v r. 1909 souvislé přemostění Rokytky v délce 99,30 m, v jehož prostoru (dříve Světově nábřeží, dnes Elsnicově náměstí) bylo zřízeno libeňské tržiště. Elsnicovo náměstí
Most přes Rokytku V popředí první betonový silniční most v Čechách z r. 1896, lemovaný z obou stran bohatou balustrádou. Most přes Rokytku vybudován podle projektu A. Loose. Vpravo budova libeňské secesní sokolovny postavené v l.1909–1910 podle projektu Matěje Blechy.
(foto z 30. let 20. století)
Elsnicovo náměstí – most přes řeku Rokytku
Usedlost
Č. Kratochvíla
Bývalá usedlost Č. Kratochvíla  s tzv. Hořejší hospodou (vzadu vpravo), která byla zbourána při rozšiřování hlavní silnice (u ul. Stejskalovy). Odkoupena byla libeňskou obcí r. 1886.
(foto z konce 19. století)
Usedlost Č. Kratochvíla
Světův statek Dřívější Světův statek, na jehož místě byl postaven činžovní a obchodní dům Svět (na dnešním Elsnicově nám.). Světův statek
Palác Svět Pětipatrový činžovní a obchodní dům se dvěma suterény s biografickým sálem, v přízemí obchodní místnosti, v prvním patře restaurace, kavárna a herna. Objekt postavený v letech 1932–1934 pro Ladislava Světa na místě staré usedlosti. Palác Svět
Tržiště s hasičskou věží Staré libeňské tržiště před obecním dvorem s hasičskou věží, zřízené v r. 1895 v místech dnešní sokolovny v Zenklově ul. Trhy v Libni byly zavedeny r. 1877.
(foto z počátku 20. století)
Tržiště s hasičskou věží
Hostinec
U Deutschů
Bývalý hostinec se slavným divadelním sálem, zřízený v r. 1848 manželi Františkem a Marií Deutschovými. Význačné místo libeňské kulturní a  spolkové činnosti (např.v r.1884 zde byla ustanovena Tělocvičná jednota Sokola v Libni). Stával na rohu ulice Na hrázi a Zenklovy do r. 1903. Na jeho místě byl v r. 1904 postaven Čapkům módní dům (dnes Česká spořitelna) a  nový hotel rovněž  s divadelním sálem (dnes Divadlo Pod Palmovkou). Hostinec u Deutschů
Stará škola Postavena byla v letech 1828–1830 naproti Libeňskému zámku. Od roku 1885 až 1894 zde měl sídlo libeňský starý úřad. Stavba byla odstraněna v roce 1907, kdy byla provedena severní přístavba vedlejší školy „Na zámku“. Stará škola
Usedlost Kuchyňka Typická viniční a zahradní usedlost na pražském předměstí (v dnešní ul. Květinářské). Stala se častým výletním místem Pražanů. Hlavní jednopatrová budova z 18. století s bočním přízemním křídlem byla na počátku 19. století empirově přestavěna. Usedlost Kuchyňka
Libeňská pouť Pohled na libeňskou pouť od kostela sv. Vojtěcha.
(foto z r. 1938)
Libeňská pouť
Libeňská pouť
Pohled od kostela sv. Vojtěcha na část horní Libně Na obzoru vlevo Pražská vychovatelna a škola na Korábě. Vpravo vodárenská věž v Davídkově ulici. Dnes v popředí hřiště SK Meteor a vpravo část budovy ÚMČ Praha 8 (tzv. „Bílý dům“).
(foto z r. 1938)
Pohled od kostela sv. Vojtěcha
Hurtovo železářství Hurtovo železářství na hlavní libeňské třídě (dnešní Zenklově). Vpravo část paláce Svět.
(foto z r. 1934)
Hurtovo železářství
Židovské město – Voctářova I. Bývalé nejstarší domy židovského města z Voctářovy ulice. Vlevo dům z r. 1840 a další z 2. pol. 17. stol. Odstraněny byly v roce 1958–1959. Za nimi vlevo začíná ulice Koželužská (dř. Riegrova). Vpravo dům V. Šimůnka z r. 1846 (zbouraný v r. 1978).
(foto 50. let 20. století)
Židovské město - Voctářova ul.
Židovské město – Voctářova II. Blok nejstarších židovských domů ve Voctářově ulici z 2. pol. 17. století a z roku 1840. Vpravo začíná ulice Koželužská.  Domy byly odstraněny v 50. letech 20. století.
(foto 50. let 20. století)
Židovské město - Voctářova ul. II.
Židovské město - Koželužská Poslední dodnes stojící dům starého libeňského ghetta z 1. poloviny 18. století. Naproti němu dnes stojí administrativní budova Metrostavu.
(foto z 50. let 20. století)
Židovské město - Koželužská ul.
Starý židovský hřbitov Starý židovský hřbitov v Libni ve Vojenově ulici založený v  16. století (čp. 602). Náhrobky pocházejí již ze 17. století, většina z 18. a 19. století. Rozkládal se zhruba na trojúhelníkovém území mezi Libeňským mostem, bývalým nádražím Dolní Libeň a Vojenovou ulicí. Pohřbívat se zde přestalo v r. 1892, kdy byl založen nový židovský hřbitov v Davídkově ul. Část hřbitova zanikla při stavbě nádraží Dolní Libeň v r. 1877 a další pak při výstavbě východního předmostí Libeňského mostu v roce 1965, kdy převážná část hrobů byla zasypána. Dnes hřbitov připomínají jen zbytky hřbitovní zdi.
(foto z konce 19. stol.)
Starý židovský hřbitov
Koníčkování na Vltavě V pozadí Libeňský ostrov.
(foto z 20. let 20. století)
Koníčkování na Vltavě
Provizorní most Dřevěný  pilotový most mezi Holešovicemi a Libní, přenesený a zde postavený v roce 1903. Sloužil až do roku 1928, kdy jej nahradil nový most Baxův (dnes Libeňský), postavený v letech 1924–1928. Provizorní most
Zámecký pivovar Část areálu bývalého zámeckého pivovaru s hasičskou běží, v době tzv. německé povodně.
(foto z r. 1940)
Zámecký pivovar
Malý mlýn Snímek  pořízený při tzv. německé povodni v roce 1940. V popředí již dnes zbořený Malý mlýn v ohbí Rokytky. Za ním severní zástavba na Holého náměstí. V pozadí vpravo část bývalého libeňského anglického pivovaru s komínem.
(foto z r. 1940)
Malý mlýn
Válečný kryt Výstavba válečného krytu přibližně v místech dnešní budovy ÚMČ Praha 8, tzv. bílého domu.
(foto z r. 1940)
Válečný kryt
Braunerova ul. Průhled Braunerovou (dříve Mikovcovou) ulicí směrem na tramvajovou zastávku U Kříže.
(foto z r. 1945)
Braunerova ulice
Hostinec U Staré basy čp. 452 Nárožní jednopatrový Kondelíkův dům s hostincem „U Libušáku“, později „U staré basy“ postavený libeňským stavitelem A. Wertmüllerem v r. 1895. Stával na rohu Kandertovy a Zenklovy ul. Odstraněn byl v 70. letech 20. stol. z důvodu výstavby železniční trati tzv. holešovické přeložky.
(foto asi z 60. let 20. století)
Hostinec u Staré Basy
Primátorská a Zenklova   Nízkopodlažní zástavba odstraněna převážně v souvislosti s výstavbou tzv. holešovické přeložky v 1. pol. 70. let 20. století. Vlevo začátek Horova (do r. 1940 Tyršova) náměstí. Vpravo původní hotel U Jeřábků.
(foto z r. 1944)
Primátorská a Zenklova ulice
Jungmannův dům Snímek z ulice Primátorské vlevo a dnešní Zenklovy (dříve Fügnerovy) vpravo. V popředí Jungmannův dům, bývalé pekařství, byl zbořen na přelomu r. 1964–65. Ostatní objekty byly odstraněny v souvislosti s výstavbou tzv. holešovické přeložky v 1. pol. 70. let 20. století.
(foto asi z 60. let 20. století)
Jungmannův dům
Konšelská ulice Pohled z parku na činžovní domy v Konšelské ulici. Vlevo domy z r. 1920 a vpravo z r. 1932.
(foto asi z 50. let 20. století)
Konšelská ulice
Ohrada u Konšelské ul. Pohled z ohrady při dnešní Konšelské (dř. Klicperově) ulici na dvorní části domů v Braunerově a Podlipného ulici. Zleva část čp. 801, 573, 563 a rohový pavlačový dům čp. 483, kde žil K. Hlaváček. V letech 1958–1961 byla tato oblast ulice Konšelské oboustranně zastavěna bytovými domy. Ohrada u Konšelské ulice
Dům Na Hrázi Původní dům Na Hrázi 24 z r. 1888, kde také bydlel spisovatel Bohumil Hrabal. Dům byl odstraněn v r. 1988 v souvislosti s výstavbou metra. V těchto místech ( u dnešní stanice metra Palmovka) byla v roce 1990 k jeho poctě vytvořena tzv. Hrabalova zeď. Dům na Hrázi
Restaurace
U Karla IV.
Zenklova ul.
Jednopatrový nárožní dům s hostincem postaven v r. 1892 libeňským stavitelem J. Pilcem pro Matěje Havlíka. K rozšíření severní části (dnešního lokálu) došlo v r. 1894. Původní hostinec se nalézal v rohové místnosti suterénu a nazýval se podle majitele domu a hostinského Františka Holuba „u Holubů“. Jako jeden z mála libeňských hostinců za celou dobu své existence nepřerušil provoz a slouží původnímu účelu dodnes
Restaurace u Karla IV.
Aktualizováno: 08.08.2018