Betonový most přes Rokytku

Katastrální území Libeň
(Zenklova ulice)
Ukázat na mapě

Betonový most přes RokytkuMost se nachází v Zenklově ulici, který v r. 1996 oslavil 100 let svého trvání. Na západní straně nám. Dr. Holého, proti proudu říčky je na mostě osazena litinová pamětní deska s nápisem:

„První betonový most silniční v Čechách. Na max. zatížení pohyblivé 1000 kg/m2 projektoval a v 35 dnech vystavěl Ingenieur Antonín Los, ingenieur, stavitel a geometr. 28.09.1896“.

Ve druhé světové válce byla deska dočasně sejmuta a uložena na libeňské radnici. Její nápis dokumentuje důležité prvenství tohoto tenkrát moderního stavebního materiálu nejen v Praze, ale i v celých Čechách. Obdivuhodná je i krátká doba 35 dnů k vystavění mostu, počítáme-li převážně s ručním prováděním prací, dále betonáží a výkopem.

V této době nebyly betonové mosty populární a o samotném autorovi se nedochovaly podrobnější zprávy. Vzhledem k tomu, že v době stavby mostu byla Libeň samostatnou obcí, lze pouze předpokládat, že nenáležel k zaměstnancům města Prahy, ale spíše k orgánům pro celé Čechy. Svědčí o tom i nápis na desce, který nasvědčuje tomu, že jistou znalost pro stavby tohoto typu v Čechách ing. Los mít musel. Můstek má jedinou betonovou klenbu s rozpětím 13,30 m a vzepětím 2,75 m, o tloušťce 0,95 m. Zábradlí je betonové, včetně kuželek (balustráda). Při minimální údržbě snáší dosud bezpečně velké zatížení, hromadnou i osobní dopravu.

V roce 1909 bylo vedle něho přistavěno směrem po vodě (dnes Elsnicovo náměstí) souvislé přemostění Rokytky až k jejímu ústí do Vltavy, v délce 99,30 m. Bylo provedeno ze železobetonové trámové konstrukce, v současnosti zatížené pouze sadovou úpravou.

Tento klenutý betonový můstek je v seznamu technických památek Prahy a spolu s Negrelliho viaduktem je památkově chráněn.


Další fotografie

Betonový most přes Rokytku