Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 
*
Odečtěte od sebe čísla devět a jedna
 
 

Zodpovězené dotazy pro toto téma


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: placená zóna (Marie Stejskalová 20.09.2021 9:29) – Doprava
  Sdílet
  Mám náhradní auto na několik dní. Jak je to s parkováním na placené modré zóně?
  • Odpověď: (21.09.2021 14:06)
   Vážená paní Stejskalová, 

   dočasnou změnu RZ si můžete zaregistrovat zdarma sama prostřednictvím Osobních stránek uživatele a to maximálně 2x během jednoho roku na dobu nepřesahující v součtu 14 dní. 

   Po vyčerpání této možnosti (nebo při potřebě registrovat dočasnou změnu RZ na delší dobu) se o dočasnou změnu RZ žádá na výdejně parkovacích oprávnění a je nutné doložit přejímací protokol ze servisu a doklady k náhradnímu vozidlu. V tomto případě je již dočasná změna zpoplatněna manipulačním poplatkem 100,-Kč. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)
 • Otázka: Doprava v Holešovičkách (Markvartová 30.07.2021 22:16) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  v měsíčníku Osmička – červenec/srpen 2021, je na straně osm článek „Radnice: začne řešit kolabující provoz v Holešovičkách“.
  V textu je dále uvedeno že,
  - Město Praha nemá vůli nebo finance na zahloubení komunikace a také je zde problém s nedostavěným Městským okruhem.
  - Praha 8 chystá balík relativně rychlých a účinných řešení.

  1. Položíme tichý asfalt.
  V ulici je, jak všichni víme, omezena rychlost a snížení hlučnosti projíždějících aut položením tichého asfaltu bude tedy minimální. Občas zde jezdíme jen krokem.

  2. Vysázíme 130 stromů a 90 keřů.
  Ano, vysázením zeleně se zlepší životní prostředí a sníží prašnost a po vzrůstu stromů, pokud je občas někdo zalije, budou tyto stromy v budoucnu částečně fungovat protihlukově. Jak toto opatření, ale povede ke zlepšení stávající kolabující dopravní situace?

  3. Rozšíříme chodníky.
  Rozšíření chodníků na úkor čeho? Zúžíte jízdní pruhy? To jistě situaci nevyřeší. Téměř každý nový typ auta je širší než předchozí a současná velice dopravně napjatá situace bude ještě vyhrocenější, když auta nebudou moci při drobných kolizích uhnout.
  Ulicí V Holešovičkách jezdím jako spolujezdec poměrně často. Poslední měsíc počítám, kolik lidí uvidím dohromady na levém i pravém chodníku. Nejvýše jsem napočítala PATNÁCT osob, jdoucích či čekajících na autobusové zastávce. Opravdu je třeba pro tento počet spoluobčanů rozšířit chodníky?

  Zřejmě jsem dostatečně nepochopila kroky a záměry, které by měli vést k rychlému, levnému, a hlavně účinnému řešení této neutěšené dopravní situace.
  Prosím jeli to možné o objasnění zamýšlených opatření.

  S pozdravem obyvatelka Prahy 8, J. Markvartová
  • Odpověď: (14.09.2021 13:00)

   Vážená paní Markvartová,

   jak je uvedeno ve Vámi zmiňovaném článku v měsíčníku Osmička, tento "balík relativně rychlých a účinných opatření" zahrnující nový tichý asfalt, 130 stromů a 90 keřů nebo rozšíření chodníku nepřipravuje MČ Praha 8, ale hl. m. Praha. Cílem tohoto "balíku" je dočasné snížení hluku a prašnosti. Více informací můžete nalézt např. zde, včetně vizualizace:
   https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/magistrala-zahloubeni-tunel-v-holesovickach-dalnice-upravy-stromy.html

   Za Prahu 8 se k takovému řešení stavíme skepticky, dle mého názoru se jedná spíše o kosmetické úpravy, které problémy ulice V Holešovičkách neřeší. MČ Praha 8 dlouhodobě prosazuje zahloubení ulice V Holešovičkách do tunelu. I ve zmíněném článku v Osmičce vyjadřujeme rozhořčení nad tím, že hl. m. Praha v tomto nečiní žádné kroky a vedení Prahy 8 vyzvalo náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha sobě), aby neodkladně učinil veškeré kroky, které povedou k zahloubení ulice do tunelu.

   V případě dalších dotazů se na mne neváhejte obrátit.

   předseda komise pro dopravu Rady MČ Praha 8
 • Otázka: Farský (Pavel 03.09.2021 9:42) – Doprava
  Sdílet
  Vážený pane Komendo, zastupitelé, starosto,
  Paní Němcová se 30.8. dotazovala na problematiku tramvajové dopravy mezi Palmovkou a Bulovkou. Vaše odpověď byla zcela nerelevantní a vyhýbavá!!! Rozhodně se neptala, kdo je příslušným správním úřadem, ale zcela jednoznačně byla formulována ve smyslu, co Praha 8, činí a má v plánu podniknout, aby se tato situace zlepšila. Patrně ta otázky ani neměla být odpovídána vámi. Ptám se znovu, a jsem si zcela jist, že tyto informace zajímají velkou část obyvatel Prahy 8 nejen v oblasti tramvajové dopravy, ale i v oblasti automobilové dopravy. Tedy jaké konkrétní kroky podniklo, podniká a plánuje dělat vedení Prahy 8 (starosta, místostarostové, zastupitelé, různé pracovní a jiné skupiny, vedení úřadu, různé odbory - např. odbor dopravy) a jiné kompetentní osoby. Jaký je obecně koncept řešení navrhovaný Prahou 8 tohoto problému = zajištění plynulosti tramvajové (zcela neakceptovatelná zpoždění) a automobilové dopravy v ulicích Zenklova a Vosmíkových (mezi Palmovkou a Bulovkou). Tento problém je dlouhodobý, tedy není možné, aby si ho odpovědné osoby (výše jmenované) nevšimly a neřešily. Bohužel jsme všichni očekávali, že po rekonstrukci Zenkovy ulice se tato problematika zlepší, ale jejím zcela nesmyslným řešením (je zcela iracionální proč Praha 8 s tímto souběžným vedením dopravy mohla souhlasit i s jinými nesmysly) se dopravní situace pouze podstatně zhoršila. Každému je jasné, že vedení
  dopravy z Rohanského nábřeží přes Sokolovskou a Voctářovou je zcela špatně koncipováno (obecně již polovičaté řešení odvedení dopravy ze Sokolovské). Rozhodně k tomuto problému přispívá špatné časování semaforů na křížení Zenklovy a Vosmíkových s ulicí Na strži, mělo by se měnit v různých denních dobách. I vedení těžké nákladní automobilové dopravy přes Zenkovu je zcela špatně. Poměrně velká neprostupnost dotčeného území pro automobilovou dopravu má na tuto situaci také vliv. dále je samozřejmě mnoho drobností v širším okolí ve vedení dopravy, které by mohli situaci zlepšit! A samozřejmě velký krátkodobý vliv má absolutní nekoordinovanost uzavírek ulicí v této oblasti (Prosecká - nesmyslně na třikrát, nesmyslně dlouhá doba, Davídkova a Bulovka zároveň). Zcela určitě lze tomuto zabránit koncepčním a koordinovaným přístupem k povolování těchto akcí jak ve stavebním/územním řízení tak v rozhodování o povolování záborů, atd., kdy Praha 8, popř. dotčené odbory úřadu, jsou v těchto řízením vždy v nějaké podstatné roli!!!
  Samozřejmě největší vliv má, jak již psala v dotazu paní Němcová, paralelní vedení tramvají a automobilové v jednom jízdním pruhu jen je třeba okamžitě najít a rychle realizovat řešení (bez výmluv, že to kvůli něčemu nejde - to je pouze český folklór, hledat proč to nejde, proč nejsem odpovědný já ale někdo jiný, na místo toho, aby se hledalo funkční řešení a neodkládalo se vše do nekonečna. Zásadní chybou je, že rekonstruovaná Zenklova ulice je provedena na stav dokončeného Městského okruhu a Libeňské spojky, což ale není realita...a patrně s přístupem všech segmentů vedení Prahy a městských častí k těmto zásadním infrastrukturním stavbám dlouho realitou nebude.
  • Odpověď: (14.09.2021 12:53)
   Vážený pane inženýre,
    
   rekonstrukce ulice Zenklova proběhla v roce 2018, stavba byla dokončena na začátku roku 2019. Připravila ji TSK hl. m. Prahy, dodavatel Strabag, projekt dle zadání TSK připravila Promika, politickou odpovědnost nese tehdejší náměstek primátorky pro dopravu za ČSSD společně s tehdejšími představiteli MČ Praha 8 za ČSSD a Stranu zelených, kteří do koncepce Zenklovy promlouvali. Dopravní režim této místní komunikace I. třídy stanovil MHMP odbor pozemních komunikací a drah (dříve odbor dopravních agend) jako místně příslušný silniční správní úřad, jak správně uvádí pan vedoucí Komenda. Tedy veškeré změny dopravního režimu musí odsouhlasit odbor PKD MHMP, který zde vykonává státní správu, tj. mimo jiné stanovení dopravního značení.
    
   Celá oblast horní Libně trpí nekonečnými kolonami aut nejen z důvodu této rekonstrukce, ale také z důvodu souběhu několika dopravních uzavírek na hlavních tazích, které hl. m. Praha bohužel nedokázala zkoordinovat - Prosecká, Bulovka, Davídkova, částečně též zúžení na Povltavské, testování změny dopravního režimu v ulici V Holešovičkách, dále tyto nekoordinované uzavírky probíhají v celém městě, nejen v Praze 8, což na dopravu v Libni má také nemalý vliv. Dalším důvodem je množství vozidel, které tyto komunikace již nejsou schopny pojmout, úzkým hrdlem jsou zejména světelně řízené křižovatky, v tomto případě křižovatka Náměstí Na Stráži, kterou není možné přenastavením programu zkapacitnit, což jsme nechali několikrát prověřit. Zásadní podíl ale dle mého názoru mají v aktuálních měsících především zmíněné uzavírky.
    
   Lokální problém je ale samozřejmě v samotné ulici Zenklova, jak uvádíte. Zde došlo k nešťastnému "zklidnění" a především k přesunutí vozidel na tramvajový pás v úseku U Kříže-Vosmíkových, a dle mého názoru špatně byla přebudována zastávka U Kříže. Dále byla v ulici Vosmíkových zúžena vozovka ze dvou pruhů na jeden, a tím došlo ke snížení kapacity pro vozidla čekající před semaforem, které tak rychleji zaplní i prostor na tramvajové trati. Dnes se tedy potýkáme s následky těchto změn dopravního režimu, o němž bylo ale v té době (2018) pravomocně rozhodnuto. Do roku 2023 se nedají kvůli zárukám udělat žádné stavební úpravy, které by aspoň částečně tuto rekonstrukci napravily. Úpravy dopravního značení je možné udělat už dnes, ale náš návrh na vrácení původního dopravního režimu do ulice Vosmíkových smetl MHMP ze stolu cca před rokem.
    
   Co s tím dělat? V letošním roce zadáváme přípravu dopravní studie, která zanalyzuje hlavní problematické body ulice Zenklova a navrhne stavební úpravy drobnějšího charakteru, abychom byli připraveni na rok 2023 a mohli, alespoň částečně, kapacitu ulice zvýšit. Osobně se domnívám, že bude nutné stavebně vrátit samostatný pruh pro vozidla podél tramvajové trati.

   Z dlouhodobého hlediska pak dojde k zahloubení ulice Zenklova do tunelu v podobě stavby "Libeňská spojka" v oblasti od Balabenky resp. U Kříže na Bulovku. Tato stavba je součástí projektu Městského okruhu, je schválena hl. m. Prahou i MČ Praha 8 a v současnosti se připravuje dokumentace pro územní řízení. Dokončení Městského okruhu celé oblasti horní Libně dle mého názoru významně pomůže, i když se jedná o stavbu, která nebude prosta komplikací a do realizace ještě zbývá hodně času, kvůli komplikovanému procesu příprav staveb v ČR a kvůli vysokým nákladům v desítkách miliard Kč. V souvislosti s přípravou Městského okruhu dále MČ Praha 8 prosazuje stavbu "Jižního obchvatu Libně", který odvede velkou část tranzitní dopravy z ulice Rohanské nábřeží trasou U Rustonky-Pod Plynojemem jižně kolem Palmoveckého kopce zpět na Sokolovskou ulici u Balabenky, kde bude blízké napojení na Městský okruh a tím dojde k odvedení velké části tranzitní dopravy z ulice Voctářova a z této části Libně.

   V případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat.
    
   S pozdravem

   předseda komise pro dopravu Rady MČ Praha 8   Dobrý den,

   komunikace Zenklova byla před její rekonstrukcí dopravně neuspořádanou místní komunikací s řadou nebezpečných a nenormových míst jako např. míst pro přecházení chodců, šířky a výšky nástupních hran tramvajových zastávek či nepřípustných úhlů stýkajících se komunikací.
   Cílem rekonstrukce komunikace Zenklova bylo celkové zklidnění komunikace, neboť komunikace prochází obydlenou zástavbou, kde je kladen důraz především na pobytovou funkci, dopravní obsluhu území a v poslední řadě na tranzitní dopravu. 
   Tramvajová zastávka Libeňský zámek byla posunuta z bývalé polohy tramvajové zastávky Stejskalova do stávajícího místa, kde prostor umožnil vložení tramvajových ostrůvků v obou směrech a rovněž z důvodu lepšího rozvržení pěších vazeb, neboť v okolí stávající tramvajové zastávky Libeňský zámek se nacházejí čtyři významné pěší cíle, a to Úřad městské části Praha 8, základní škola Bohumila Hrabala, Gymnázium a Libeňský zámek. Oproti tomu tramvajové zastávky U Kříže, kde tolik prostoru k přerozdělení nebylo, jsou řešeny jako mysové zastávky, aby bylo zajištěno bezpečné vystoupení a nastoupení cestujících. K této variantě dopravního řešení bylo přistoupeno s ohledem na řešení nepříznivých sklonových poměrů v této části ulice Zenklova a odlivu části dopravních intenzit směrem do ulice Prosecká. V horním úseku rekonstruované části ul. Zenklova byl upřednostněn směr jízdy do centra. Jelikož prostorové možnosti ul. Zenklova v některých místech s ohledem na zachování oboustranných pěších vazeb neumožňují jízdu vozidel v samostatným jízdních pruzích, je směr z centra částečně veden po tramvajovém tělese. K tomuto řešení bylo též přistoupeno z důvodu zachování parkování vozidel pro obsluhu přiléhajících nemovitostí jako před rekonstrukcí ulice.

   Se začátkem školního roku opět došlo k nárůstu intenzit individuální automobilové dopravy, což se mimo jiné projevilo i na komunikaci Zenklova. Na vysokých intenzitách provozu na ul. Zenklova má svůj podíl také uzavírka místní komunikace I. třídy Prosecká (úsek Na Labuťce – Na Rozhraní, akce probíhá v termínu 19.7. – 30.11.2021), kde dochází k její kompletní rekonstrukci, včetně rekonstrukce kanalizace, inženýrských sítí, trolejového vedení atd. Ul. Prosecká se postupně rekonstruuje již několik let,  není technicky a dopravně možné realizovat celou rekonstrukci během jedné stavební sezóny. Svoji roli také sehrála uzavírka ul. Bulovka, kde probíhá rekonstrukce vodovodního řadu z důvodu jeho havarijního stavu, tato akce skončí 24.9.2021. Na základě místní šetření na ul. Zenklova (úsek Elsnicovo náměstí - Bulovka), Vosmíkových, Prosecká ze dne 9.9.2021 došlo k posílení signalizace na objízdné trasy (Vosmíkových a Zenklova), věříme, že tato změna napomůže ke zlepšení plynulosti dopravy. 
   Ohledně dalšího řešení neuspokojivé situace na ul. Zenklova proběhne během tohoto týdne jednání za účasti zástupců Městská časti Praha 8, Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl. města Prahy, a.s. a Policie ČR.

   Věříme, že se již zavedená opatření a opatření, která budou realizována na základě jednání výrazně zlepší dopravní situaci na ul. Zenklova.

   S pozdravem

   Jaroslav Lehký
   specialista silničního správního úřadu

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
 • Otázka: Rozkopaný Karlín (Nováková 10.09.2021 8:29) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  v Pernerově ulici jsou rozkopané chodníky (od Negreliho viaduktu do vnitřního Karlína). Cedule označuje jen začátek prací.
  Jak dlouho tento rozkopaný stav bude trvat a co vše se bude dělat?
  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (14.09.2021 12:51)
   Vážená paní Nováková,

   v ul. Pernerova je povolena pokládka kabelů PRE. Jedná se o akci ve veřejném zájmu, která je povolena do 27. 10. 2021.

   S pozdravem 

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Jízdní pruhy z mostu Barikádníků do ulice V Holešovičkách (Kateřina Konečná 07.09.2021 22:00) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  mohla bych se zeptat, kdy bude vyhodnocen pokus o změnu dopravního značení v ulici V Holešovických z mostu Barikádníků? Doba 3 měsíců již uplynula. Ráda bych, aby se vše vrátilo do původního stavu. Kolony, zvlášť v odpoledních hodinách, stojí už od Vltavské nemyslím si, že výjezd z tunelu je lepší.
  Děkuji za odpověď.
  Kateřina Konečná
  • Odpověď: (09.09.2021 13:32)
   Dobrý den, 

   přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Most Barikádníků a V Holešovičkách byla provedena z důvodu optimalizace dopravního proudu na komunikaci Nová Povltavská (povrchová část Městského okruhu, navazující na Brusnický tunel). Úprava si klade za cíl minimalizaci regulací vjezdu do tunelů Městského okruhu ve směru Troja, s tím spojenou minimalizaci kongescí dopravy v ul. Patočkova, Svatovítská, Dobříšská, a to bez negativního dopadu na intenzity dopravy v ul. V Holešovičkách (v její zastavěné části). Návrh opatření byl zpracován na základě podrobného vyhodnocení všech dosavadních úprav dopravního řešení, které byly v lokalitě MÚK Pelc-Tyrolka (východ) provedeny v rozmezí srpna 2017 až dubna 2019 (během zkušebního provozu Brusnického tunelu) a na základě modelování dopadů změn dopravního řešení. 
   Předmětné zkušební dopravní opatření dle prvních 3 měsíců přineslo zvýšení plynulosti nájezdu z komunikace Povltavská do ul. V Holešovičkách a s tím související snížení nutnosti regulace dopravy v tunelovém komplexu Blanka. Průběžné vyhodnocení však ukazují rozdílné výsledky v uvedeném období, a to předně z důvodu rozdílného dopravního proudu v období měsíce června oproti období v měsících červenec a srpen. S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto o prodloužení předmětného zkušebního opatření o 2 měsíce, tedy do 30.10.2021.

   S pozdravem
   Jaroslav Lehký
   specialista silničního správního úřadu

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
 • Otázka: zeleň (Jana Horníková 13.08.2021 18:18) – Doprava
  Sdílet
  Dva nově vysazené stromy v Písečné ul. uschnuly. Podél silnice Čimická je uschlých starých stromů mnoho.
  • Odpověď: (07.09.2021 16:44)
   Vážená paní Horníková,

   předmětné dřeviny byly vysazeny  v prosinci 2020  ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé skácením dřevin v souvislosti s rekonstrukcí zařízení pro rozvod tepelné energie. Povinný subjekt bude vyzván k plnění rozhodnutí v části realizace náhradní výsadby, které bude spočívat ve výměně uhynulých výpěstků a zajištění následné péče.
    
   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení ochrany přírody
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Primátorská (Hana Nová 03.09.2021 9:49) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, před 3 týdny jste odpověděli na můj dotaz takto: "....Dnešního dne proběhlo pravidelné místní šetření v ulici Primátorská x Podlipného, při kterém bylo zjištěno, že oplocení záboru je umístěno v souladu s povoleným Rozhodnutím vydaným OD ÚMČ Praha 8. Současně je také zajištěn průchod pro pěší podél celé délky oplocení....."
  Přikládám dokumentaci z nedávných dnů a je na vás, jak budete dál situaci řešit. Jde o bezpečnost chodců, zejména dětí a mamimek s kočárky.
  Nová
  • Odpověď: (06.09.2021 15:05)
   Vážená paní Nová,

   Váš podnět předáváme Městské policii, která je v této věci kompetentní. Odbor dopravy nepovolil stání vozidla na přechodu pro chodce, ani stání vozidla na chodníku. Průchodnost chodníku budeme současně řešit se zástupcem zhotovitele.

   Děkujeme za upozornění.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Tramvajova doprava mezi stan.Palmovka-Bulovka (Jana Nemcova 30.08.2021 19:00) – Doprava
  Sdílet
  Dobry den,
  zajimalo by me, zda radnice Prahy 8 bude resit zoufalou situaci v Zenklove ulici? Ve spickach pracovniho dne, diky tomu,ze auta jezdi (spis stoji) po tramvajovem telese,tak MHD je zcela paralyzovana a tramvaje nabiraji zpozdeni 20 a vice minut mezi zastavkami Palmovka - Bulovka. Verim,ze vam mobilita obcanu Prahy 8 lezi na srdci. Dekuji predem za reseni stavajici situace. Dekuji. Nemcova
  • Odpověď: (02.09.2021 14:18)
   Vážená paní Němcová, 

   ulice Zenklova je místní komunikací I. třídy, kde je příslušným silničním správním úřadem Odbor pozemních komunikací a drah MHMP, kam Váš dotaz předáváme. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)


   Vážená paní Němcová,

   děkujeme za Váš podnět. Se začátkem školního roku dochází obecně k nárůstu intenzit individuální automobilové dopravy, což se mimo jiné projevilo i na komunikaci Zenklova. Na vysokých intenzitách provozu na ul. Zenklova má svůj podíl také uzavírka místní komunikace I. třídy Prosecká (úsek Na Labuťce – Na Rozhraní, akce probíhá v termínu 19.7. – 30.11.2021), kde dochází k její kompletní rekonstrukci, včetně rekonstrukce kanalizace, inženýrských sítí, trolejového vedení atd.
   Věříme, že se situace po ukončení uzavírky na komunikaci Prosecká zlepší.

   S pozdravem

   Jaroslav Lehký
   specialista silničního správního úřadu

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
 • Otázka: plán zavedení modrých zón (K.Benková 26.08.2021 8:40) – Doprava
  Sdílet
  Když o zavedení modrých zón v Horní Libni není rozhodnuto, znamená to prosím co? Neuvažuje se o tom vůbec nebo je to v jednání? Ulice Konšelská, Braunerova, Ve vrchu, Lindnerova atd.jsou přecpané auty celý den. Opravují další dům, kde nebudou garáže a situace se jestě zhorší. Co tedy můžeme pro zavedení zón udělat?
  • Odpověď: (02.09.2021 9:11)
   Vážená paní Benková,
    
   samospráva MČ Praha 8 o rozšíření ZPS v tuto neuvažuje.
   Jako občané se můžete s návrhem zavedení ZPS v této lokalitě obracet na Odbor dopravy nebo přímo na pana radního pro dopravu Bc. Tomáše Slabihoudka.
    
   S pozdravem

   Marek Černý
   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: marek.cerny@praha8.cz
 • Otázka: Modré zóny (Kateřina Flídrová 26.08.2021 8:32) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, v reakci na občasné podněty na zřízení modrých zón v Libni (naposledy od pana Těhle z 12. 8. 2021), které evidujete, považuji za užitečné naopak poděkovat, že oblast kolem Bulovky a Horní Libeň jsou téhle ptákoviny ušetřeny. Nemusíme proto řešit, že jsou zóny vytyčeny pro méně aut, než pro kolik byla vydána parkovací oprávnění, a nevzniká tu situace, kdy jednoduše není kde legálně zaparkovat (z důvodu přeplnění zón a absence jiných parkovacích míst), jak ji známe z oblastí, kde zóny zavedeny jsou. Čili prosím, nerozšiřujte modré zóny, a je-li to možné, spíše rozšiřte možnost parkování o nová stání, případně parkovací domy. Děkuji.
  • Odpověď: (02.09.2021 9:04)
   Vážená paní Flídrová,
    
   Děkuji za vyjádření k této problematice.
   V tuto chvíli se o rozšiřování ZPS neuvažuje.
    
   S pozdravem

   Marek Černý
   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: marek.cerny@praha8.cz