Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 
*
Sečtěte čísla dva a sedm
 
 

Zodpovězené dotazy pro toto téma


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Objížďka ulicí V Zahradach (Jana Vyhlídalová 12.07.2019 18:11) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  nezlobte se na mě, ale připadá mi poněkud nešťastné, že v momentě, kdy začíná na křižovatce ulic Na Sypkém a V Zahradach zábor chodníku kvůli chystané demolici domu a zdi a následný začátek stavby nového bytového domu, naplánování objížďky od 25.7.2019 tou samou křižovatkou kvůli opravě kanalizace v ulici Vosmíkových.
  Nebo je stavba domu plánována až na listopad? Jak tam bude vyřešeno přecházení? Budou tam vyznačeny přechody a přesune se tam ráno policista z přechodu Vosmikových? Z této části Libne odchází davy lidí na zastávku tramvaje, o dětech nemluvě. Budeme se zase modlit na okrajích chodníků, aby nás někdo pustil přejít na druhou stranu, jako tomu bylo loni při téměř roční objížďce X10, jejíž trasu ale zneužívali všichni jedoucí do Kobylis?
  Děkuji
  Mgr. Jana Vyhlídalová
  • Odpověď: (16.07.2019 13:04)
   Vážená paní Vyhlídalová,

   obě akce koordinuje TSK hl. m. Prahy, oddělení koordinace. Pokud budou zkoordinovány, není možné investorům nařizovat změnu termínu. Zábor chodníku bude povolovat odbor dopravy ÚMČ Praha 8.Při uzavírce chodníku se vždy řeší náhradní pěší vazby. Uzavírku Vosmíkových bude povolovat odbor pozemních komunikací a drah MHMP. Informace, zda bude přesunut strážník MP na jiné stanoviště nemáme k dispozici a nejsme v této věci kompetentní rozhodovat.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Přechod při uzavírce ulice Vosmíkových (Vratislav Čermák 11.07.2019 23:41) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  prohlédl jsem si uveřejněné schéma dopravního značení po dobu uzavírky ulice Vosmíkových. Po zkušenostech, kdy naší ulicí byla vedena objízdná trasa při rekonstrukci Zenklovy ulice, mi zde chybí dočasný přechod přes ulici V Zahradách, který by byl zrcadlem přechodu, který je v současné době přes Vosmíkových za odbočkou Na Sypkém. Jak je vidno, tak přechody existují v tomto směru v ulici Fr. Kadlece i v uzavřené ulici Vosmíkových, proto velice intenzivně žádám o zahrnutí tohoto přechodu do dopravního značení během objížďky, jinak nebude možné se "legálně" dostat na zastávku MHD. Naznačil jsem také do plánku, který přikládám. Děkuji,
  Vratislav Čermák
  • Odpověď: (16.07.2019 13:01)
   Vážený pane Čermáku,

   Váš podnět na doplnění dočasného přechodu pro chodce v ul. V Zahradách po dobu rekonstrukce kanalizace v ul. Vosmíkových předáváme na odbor pozemních komunikací a drah MHMP, který bude akci povolovat a současně zhotoviteli akce, k projednání a případnému zapracování do projektu.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: uzávěrka silnice (Imrich Gróf 09.07.2019 10:46) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, vážení,zajímalo by mě jak dlouho bude trvat celkové uzavření ulice Třeboradická na Praze 8 ? Stavební práce se na výkopu zastavily a doprava je stále v špatném stavu. Děkuji.
  • Odpověď: (15.07.2019 14:46)
   Vážený pane Grófe,

   uzavírka komunikace Třeboradická byla odborem dopravy povolena do 10. 7. 2019. Během provádění prací při výstavbě kanalizační přípojky se bohužel zjistil rozdíl v hloubce uložení, která byla uvedena v projektové dokumentaci a skutečností. Bylo nutné provést rozšíření a prohloubení výkopu k provedení nové kanalizační přípojky o 2 m na téměř 6 m hloubky. S tímto souvisí i použití jiného typu pažení k zabezpečení výkopu a k zajištění bezpečnosti pracovníků při provádění prací v těchto hloubkách. Při odkrytí stávající zděné kanalizační stoky V 600/1100 byla na této stoce navíc zjištěna havarijní situace, kterou opravovali pracovníci PVK. Z uvedených důvodů došlo ke zdržení prací v uvedeném místě a tím i současně k posunu termínu dokončení. Komunikace v předmětném úseku bude zprovozněna do 21.7.2019. Zábor nyní probíhá v režimu havárie, jak bylo dohodnuto se správcem komunikace TSK.

   Děkujeme za pochopení.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: vrak (Petr Pecen 11.07.2019 13:57) – Doprava
  Sdílet
  V ulici Hackerova, Bohnice, před č. 574/8, je odstavená "červená" Felicie, bez RZ, evidentně dlouhodobě opuštěná. Pneu jsou již částečně vypuštěné. Můžete prosím prostřednictvím MP nebo správce komunikace zajistit její odstranění? Děkuji.
  • Odpověď: (15.07.2019 14:41)
   Vážený pane Pecne,

   Vaše upozornění na vozidlo tov. značky Škoda Felicia bylo postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k vyhodnocení,  zda se jedná o vrak či nikoliv.

   S pozdravem

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Parkování v době rekonstrukce (Votápková Lenka 11.07.2019 11:44) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  loni byl problém s parkováním vzhledem k rekonstrukce ul. Zenklova a nyní opět neprůjezdná ul. Vosmíkových. Když v ulici Vosmíkových bydlím, můžete mi poradit,kde mají obyvatelé s TP parkovat? Děkuji
 • Otázka: ulice Zenklova (Miroslav Marek 13.06.2019 17:02) – Doprava
  Sdílet
  Zřízením zastávky Libeňský zámek se umožnilo, že mohou auta objíždět tramvaje stojící na zastávce. Proč naopak U kříže a Vosmíkových jsou auta nahnány na koleje a brzdí tramvaje tak, jak to bylo na zastávce Stejskalova.Podobně nahoru jsou auta vyhnány na koleje kvůli parkovacímu pruhu a souběžnému cyklopruhu před ul.Vosmíkových. Děkuji
  • Odpověď: (11.07.2019 10:35)
   Dobrý den, 

   Komunikace Zenklova byla před její rekonstrukcí dopravně neuspořádanou místní komunikací s řadou nebezpečných a nenormových míst jako např. míst pro přecházení chodců, šířky a výšky nástupních hran tramvajových zastávek či nepřípustných úhlů stýkajících se komunikací.
   Cílem rekonstrukce komunikace Zenklova bylo celkové zklidnění komunikace, neboť komunikace prochází obydlenou zástavbou, kde je kladen důraz především na pobytovou funkci, dopravní obsluhu území a v poslední řadě na tranzitní dopravu. 
   Tramvajová zastávka Libeňský zámek byla posunuta z bývalé polohy tramvajové zastávky Stejskalova do stávajícího místa, kde prostor umožnil vložení tramvajových ostrůvků v obou směrech a rovněž z důvodu lepšího rozvržení pěších vazeb, neboť v okolí stávající tramvajové zastávky Libeňský zámek se nacházejí čtyři významné pěší cíle, a to Úřad městské části Praha 8, základní škola Bohumila Hrabala, Gymnázium a Libeňský zámek. Oproti tomu tramvajové zastávky U Kříže, kde tolik prostoru k přerozdělení nebylo, jsou řešeny jako mysové zastávky, aby bylo zajištěno bezpečné vystoupení a nastoupení cestujících. K této variantě dopravního řešení bylo přistoupeno s ohledem na řešení nepříznivých sklonových poměrů v této části ulice Zenklova a odlivu části dopravních intenzit směrem do ulice Prosecká. V horním úseku rekonstruované části ul. Zenklova byl upřednostněn směr jízdy do centra. Jelikož prostorové možnosti ul. Zenklova v některých místech s ohledem na zachování oboustranných pěších vazeb neumožňují jízdu vozidel v samostatným jízdních pruzích, je směr z centra částečné veden po tramvajovém tělese. K tomuto řešení bylo též přistoupeno z důvodu zachování parkování vozidel pro obsluhu přiléhajících nemovitostí jako před rekonstrukcí ulice. Vyznačený cyklistický pruh je ochranným jízdním pruhem pro cyklisty, který řidiče na výskyt cyklistů pouze upozorňuje a není vyloučeno jej pojíždět.

   Věříme, že se nám podařilo zodpovědět Vaše otázky.

   S pozdravem

   Ing. Lukáš Vopava
   specialista silničního správního úřadu

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
   Odbor pozemních komunikací a drah
   Oddělení silničního správního úřadu
 • Otázka: Dopravní situace Trojská (Mrázek 06.06.2019 17:35) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den. Kdy dá městská část konečně pokyn PČR k měření rychlosti v ulici Trojská? Od křižovatky s ulicí Nad Hercovkou je neustále prekračována povolená rychlost o 30km/h a více. Navíc s s jedním přechodem na cca 2km a chodníkem po kterém se nedá chodit. A prosím neodpovídejte vaším zaklínadlem, že je to kompetence PČR. Při každém hlášení situace na PČR slyšíme odpověď - "městská část si musí vyžádat" měření rychlosti.
  Bohužel to vypadá, ze vám jde o pohodlný průjezd řidičů touto lokalitou a né o obyvatele zde bydlící kteří vám starost o městskou část svéěili.
  • Odpověď: (21.06.2019 13:44)
   Vážený pane Mrázku,

   Podnět na měření rychlosti v ulici Trojská předáváme Policii ČR, odbor služby dopravní policie.
                          
   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: parkování Kobylisy (Pavel Nedvěd 18.06.2019 8:37) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den. Při cestě autem z Odolené Vody do Prahy jsem využíval možnosti nechat auto poblíž zastávky tramvaje Vozovna Kobylisy (u Penny, nebo Bauhausu). Zde je nyní parkování časově omezeno. Proč ještě není vybudováno v této části záchytné parkoviště. Takto nutíte motoristy zbytečně jet až do centra, což nepřispívá k životnímu prostředí.
  • Odpověď: (19.06.2019 16:03)
   Vážený pane Nedvěde, 

   ve věci výstavby záchytných parkovišť se prosím obraťte na Magistrát hl. m. Prahy. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Cyklisté na chodníku (Věra M. 17.06.2019 16:31) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  S příchodem hezkého počasí se vrací každoroční problém s bezohlednými cyklisty na chodníku u Libeňského zámečku (ulice U Českých loděnic). Cesta podél vody je rozdělena na dvě části, chodník a cyklostezku, značené vodorovným značením. Dále okolo zámečku už je pak pouze chodník.
  Často sem chodím na procházku, takže mám přehled, jak to tu vypadá z dlouhodobého hlediska, nejedná se o jednorázový zážitek. Většina cyklistů rozdělení na chodník a cyklostezku zcela ignoruje, u některých mám pocit, že se využití cyklostezky cíleně brání a udělají vše pro to, aby na ní nemuseli vjet. Zároveň nejsou ochotni přizpůsobit svoji rychlost situaci na chodníku a jezdí, jako by byli na závodech.
  Zvláště v době teplého hezkého počasí, kdy je chodník plný lidí (důchodci na procházce, maminky s kočárky a batolaty, běžci, pejskaři) dochází k nebezpečným situacím, kdy se cyklisté ve vysoké rychlosti proplétají mezi chodci a svým chováním je ohrožují.
  Např. zrovna dnes 17. 6. jsem musela třikrát uskakovat před rozjetým cyklistou, který jel prostředkem chodníku a nehodlal uhnout, zatímco cyklostezka zela prázdnotou.
  Zajímalo by mne, jestli hodlá úřad tuto situaci nějak řešit. Strážníky tu občas vídám, ale ti se tváří, že nic nevidí a radši cyklistovi sami uhnou, než by mu domluvili. Možná by pro začátek pomohlo obnovení vodorovného značení, které už skoro není vidět.
  Ráda bych ještě připomněla znění některých částí Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.
  § 57
  (1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
  (3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
  (5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce….
  (6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
  Děkuji
  • Odpověď: (18.06.2019 15:28)
   Vážená paní, 

   děkujeme za Váš podnět, který předáváme Městské policii, OŘ Praha 8. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)

   Dobrý den,
   Podnět paní Věry M. byl předán našim místně příslušným okrskovým strážníkům z Libně, kteří budou neoprávněnou jízdu cyklistů po chodníku před zámečkem řešit v rámci svojí běžné hlídkové činnosti v době, kdy budou na místě zrovna přítomni. V každém případě budou toto místo kontrolovat častěji než doposud. 
   Za podnět děkujeme.

   Josef Skalka
   vrchní komisař
   Odborný referent kontroly
   Městská policie hl. m. Prahy
 • Otázka: Úprava chodníků a vozovky u BÍLÉHO DOMU Praha 8 (RENÁTA Žížková 09.06.2019 18:01) – Doprava
  Sdílet
  Od 7.6.19 jsou zbytečnĕ blokovány parkovací místa v ulici U METEORU z ďůvodu stavebních úprav u Bílého domu. Parkovacích míst je nedostatek !!! Žádné úpravy nebyly do dnešního dne započaty !!! Tři dny jsou parkovací místa zbytečnĕ blokována.Práce mají být ukončeny koncem července. S takovým tempem to dle mého nebude splnĕno.Dĕkuji za odpověď ŽÍŽKOVÁ