Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 
*
Sečtěte čísla šest a osm
 
 

Zodpovězené dotazy pro toto téma


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Výkopové práce Pod Labuťkou (Jan Jirovský 19.06.2024 10:44) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  včera se v ulici Pod Labuťkou objevily přenosné značky Zákaz zastavení s doplňkovou tabulkou "Výkopové práce od 24.6.", Můžete prosím sdělit,
  1) čeho se to týká
  2) kde přesně budou probíhat (z důvodu omezení parkování)
  3) dokdy bude akce trvat?
  • Odpověď: (20.06.2024 14:10)
   Vážený pane Jirovský,

   v ul. Pod Labuťkou a Prosecká jsou povoleny výkopové práce, v termínu od 24. 6. 2024 do 5. 8. 2024. Důvodem záboru je pokládka kabelů VN a NN + umístění zařízení staveniště pro stavbu. Opatření obecné povahy čj. MCP8 317574/2024 je od 6. 6. 2024 vyvěšeno na úřední desce MČ Praha 8 (po dobu 15 dní), kde je zveřejněno také dopravně- inženýrské opatření (DIO) odsouhlasené zástupcem PČR, Krajským ředitelstvím PČR hl. m. Prahy, odborem služby dopravní policie, kde se můžete informovat o jednotlivých etapách i rozsahu záboru a souvisejícím dopravním opatřením v dané lokalitě.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Přesun parkoviště el. Koloběžek (Filip Glinz 10.06.2024 22:20) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  již několikátým rokem nás obtěžuje hluk po 22h kolem "parkoviště" pro e-koloběžky vedle našeho bydliště. Vzhledem k tomu, že je o 20 m dál hotel, stává se toto místo útočištěm nejenom cizinců, kteří se zde mnohdy zdržují déle než je nezbytně nutné (a vrací se mnohdy pozdě v noci, kdy si ještě dlouho po příjezdu povídají), s koloběžkama jezdí tam a zpátky za doprovodu řinčení zvonků. V době léta a vedra máme večer otevřená okna, malého syna a toto je pro nás jednoduše nepřístupné a musí se s tím něco udělat. Když je navíc ve forum Karlín koncert, dokážete si představit tu skvělou kombinaci. Na ulici Dlouhá jsou například malé vývěsky, které informují kolemjdoucí, že prochází obytnou zónou a po 22h je noční klid. Toto bych zrovna v této oblasti docela uvítal.. Děkuji za případnou pomoc. Ulice Pernerova a Kolárova
  • Odpověď: (20.06.2024 8:47)
   Vážený pane Glinzi,

   vyhrazená stání pro kola a motocykly jsou na území MČ Praha 8 zřizována od poloviny roku 2022. 
   A to hlavně z toho důvodu, aby tyto dopravní prostředky nezabíraly chaoticky veřejné prostranství. 
   Tato služba sdílených dopravních prostředků je celoměstsky podporována a není reálné zákonným způsobem provozovatelům nařizovat místa jejich odstavování.
   Z těchto důvodů se snažíme tyto dopravní prostředky společně s provozovateli usměrňovat pouze na vybraná místa. 
   To, že uživatelé ruší noční klid nemůžeme ovlivnit a je nutné toto řešit operativně s MP hl. m. Prahy.
   Děkuji za podnět.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Nebezpečný přechod - Hnězděnská (Eva K. 30.05.2024 7:57) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, zaznamenala jsem, že před přechodem ZŠ Glowackého byly umístěny vodorovné značky upozorňující na pohyb dětí. Je možné takovou značku umístit také před přechodem v ulici Hnězděnská, poblíž domu 560/22, kde je pohyb dětí velmi velký neb je to spojovací cesta, která vede z ulice Notečská/Lublinská/Hnězděnská k ZŠ Glowackého a také k MŠ. U tohoto přechodu je pravidelně velmi snížená možnost rozhledu z důvodu aut, které jsou zde (pro nedostatek parkovacích míst) zaparkovaná až u přechodu a chodci/děti tak musí vstoupit do téměř třetiny vozovky, aby se vůbec mohli rozhlédnout. Zároveň se jedná o rovný úsek, a tak zde řidiči často jezdí opravdu rychle a zcela nepřiměřeně faktu, že je zde velký pohyb chodců, především dětí. S pozdravem,
  • Odpověď: (14.06.2024 12:41)
   Dobrý den,

   Doplnění dopravního značení prověříme a projednáme s dotčeným orgánem Policií ČR, která má bezpečnost a plynulost dopravy v kompetenci.
   Děkuji za podnět.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Přenosné dopravní značení - soulad s DIR? (Jiří Bouček 11.06.2024 9:11) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, v ulici Pakoměřická (v části mezi ulicemi Střelničná a Březiněveská) se objevilo přenosné dopravní značení zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou od 17.6.2024 do 30.6.2024 a druhý zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou E8b - průběh úseku. (tj. zákaz zastavení až po ulici Březiněveskou)
  Rád bych se zeptal pro jaké práce bylo DIO zpracováno a zda takto umístěné dopravní značení je v souladu s vydaným DIR.

  Děkuji
  • Odpověď: (11.06.2024 13:28)
   Vážený pane Boučku,

   v termínu 17. 6. 2024 – 30. 6. 2024 byly v ul. Pakoměřická povoleny výkopové práce v souvislosti s realizací přípojek vody, kanalizace a plynu. Opatření obecné povahy, včetně dopravně-inženýrského opatření (DIO) odsouhlaseného zástupcem PČR, KŘP hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie bylo dne 4. 6. 2024 vyvěšeno na úřední desce MČ Praha 8 po dobu 15 dní. Přenosné dopravní značení B28 je ze zákona nutné osadit 7 dní předem, osazeno tedy bylo 10. 6. 2024, s platností od 17. 6. 2024. Do tohoto data můžete v místě parkovat. Ostatní dopravní značení bude osazeno až v den stavby. V tomto případě zákaz zastavení končí za stavbou, nebude platit až po ulici Březiněveská, což by mělo být vymezeno přenosnou zónovou značkou v den stavby (pokračování IP12 – oblast P8-1158). Nicméně jsme požádali zástupce zhotovitele, aby upravil podtabulku pod B28, místo E8b (průběh) bude doplněno E8c (konec).

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: parkování p8 ul. Dopravníků a okolí (Jana Nováčková 26.05.2024 1:44) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den. Pracuji v blízkosti této ulice. Je zde odstaveno mnoho vraků aut. v některých žijí bezdomovci. Je možné tyto vraky odstranit a uvolnit tak parkovací místa pro osoby, které v okolí pracují. Děkuji za odpověď.
  Němcová
  • Odpověď: (10.06.2024 11:47)
   Dobrý den paní Němcová,

   komunikace Dopraváků není ve vlastnictví Hl. m. Prahy, ale fyzické osoby.

   S pozdravem

   Oddělení silničního a správního úřadu
   Odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Výkopové práce na Palmovce (Jiří Stejskal 16.05.2024 21:14) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den.
  Před několika dny se v ulici Sokolovská směrem od pošty, v ulici Heydukova, Palmovka a části ulice Novákových objevily zákazové značky zastavení s dodatkem "výkopové práce od 21.5.". Těch značek je v každé ulici umístěných několik.
  Prosím o info co se tady bude dít, do kdy to bude a jestli opravdu všechny ulice budou rozkopány v jeden den?( jedná se o docela velké omezení parkování)
  Předem děkuji za odpověď.
  Stejskal
  • Odpověď: (20.05.2024 13:11)
   Vážený pane Stejskale, 

   zábory jsou naším odborem dopravy řádně povoleny se souhlasem Technické správy komunikací hl. m. Prahy, jako správcem komunikace a Policií ČR. 
   Zábory jsou povoleny z důvodu obnovy vedení optických kabelů a zřízení zařízení staveniště. 
   Opatření obecné povahy s odsouhlaseným DIO je zveřejněno na úřední desce: https://www.praha8.cz/Rozhodnuti-Sokolovska-Palmovka-Novakovych-Heydukova-obnova-vedeni-optickych-kabelu-TEMO.html
   Zóny placeného stání nemají vliv na povolování zvláštního užívání komunikace. Při zvláštním užívání komunikace se náhradní parkování, ani žádné jiné kompenzace, neposkytují.

   S pozdravem

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)
   e-mail: michal.komenda@praha8.cz
 • Otázka: Nelegální parkování v ulici Maškova (Jan 02.05.2024 14:53) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, rád bych se zeptal, jak hodlá městská část postupovat ohledně nelegálního parkování na konci ulice Maškova. Den ode dne je zde odstaveno více a více automobilů. Ve vlhkém období je Maškova trvale zabahněna, v suchém období se zde permanentně víří prach. Vím, že pozemek je v soukromém vlastnictví, ale městská část má přeci možnosti, jak sankcionovat neukázněné vlastníky, kteří terorizují své okolí (např. podle §58 zákona č.128/2000 Sb. o obcích) Děkuji
  • Odpověď: (03.05.2024 12:42)
   Vážený pane Jane, 

   za odbor dopravy mohu k Vašemu dotazu uvést následující. Pozemek, který uvádíte, není veden jako komunikace, ale jako ostatní plocha s využitím jiná plocha. Na pozemku jsou neveřejné účelové komunikace.
   Přístup na pozemek a pohyb po něm si určuje výhradně vlastník. Vlastník určuje, kdo může a nemůže na jeho pozemek (a na neveřejnou účelovou komunikaci na něm) vstoupit, vjet a případný dopravní režim na jeho pozemku (areálu). Odbor dopravy nemůže do rozhodnutí vlastníka zasahovat. 
   Vlastník pozemku navíc osadil pozemek svislou dopravní značkou B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel. Při nerespektování tohoto zákazu by se měl vlastník pozemku obrátit na Městkou policii hl. m. Prahy, případně na Policii ČR. 
   Parkování vozů před touto zákazovou značkou je stále na pozemku vlastníka a je pouze na jeho rozhodnutí, zda parkování povolí, či nepovolí. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)
 • Otázka: Ulice Pernerova x Peckova (Petr Oplt 30.04.2024 15:17) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  měl bych dotaz k Pernerově ulici. Dnes (30.4.) zde byly namalovány dva provizorní přechody. Zajímal by mě tedy důvod-začne již výstavba nového domu? Zároveň bych se rád zeptal, zda jsou obecně takové informace někde veřejně k přečtení.

  Předem děkuji za odpověď.
  Petr Oplt
 • Otázka: zřízení ZPS v ul.Podlipného (Alena Andělová 27.04.2024 1:38) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli se plánují zřídit zóny placeného stání v ulicích Podlipného, Braunerova, Lindnerova, Konšelská a Kandertova. V celé této lokalitě je pro nás, rezidenty velice těžké zaparkovat, neboť zde parkují lidé ze severní části středočeského kraje, kteří dojíždějí za prací do Prahy. Děkuji.
  • Odpověď: (29.04.2024 15:07)
   Vážená paní Andělová, 

   zóny placeného stání budou zavedeny v oblasti „Horní Libně“ během roku 2024. 
   Přesný termín není v tuto chvíli znám. 
   Doporučuji sledovat úřední desku a naše webové stránky, kde budou informace včas zveřejněny. 

   S pozdravem

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)
 • Otázka: Autobusy v Karlíně (Zelenka 15.04.2024 14:43) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, objevil se nám to takový nešvar, a to autobusy v Karlíně.
  Stojí v komunikaci (zejména ve školní Pernerově ulici), vytáčejí se na křižovatkách a couvají. Dochází tak k nebezpečným situacím, které byly ošetřený právě značkou zákazu vjezdu.
  Nevíte, kde zmizely značky zákaz vjezdu autobusů, např. na křižovatce u Šaldovy?
  Možná jej odstranil nějaký výtržník a toto zůstalo bez povšimnutí, prosím o zajištění jejich navrácení.
  • Odpověď: (19.04.2024 12:39)
   Vážený pane Zelenko,

   Zákaz vjezdu autobusů do oblasti Karlína je zde stanoven příslušným DZ, a to dopravním značením zóna s dopravním omezením a to při všech vjezdech do dané oblasti.
   Vámi uváděné DZ zde bylo dlouhodobě nadbytečné a proto ho správce komunikace na pokyn OD odstranil – toto odstranění bylo stanoveno vydaným opatřením obecné povahy.
   Vjezd autobusům je povolován na základě výjimky z místní úpravy. Toto povolení platí pouze pro vjezd, řidiči jsou povinni se řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích resp. stanovenou místní úpravou provozu.
   Děkuji za podnět.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)