Dotace v oblasti primární prevence 2015

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost novým Pravidlům dotačního řízení městské části Praha 8 v oblasti primární prevence na rok 2015, a to včetně harmonogramu dotačního řízení!
Nová pravidla jsou vytvořena v souladu s nabytím účinnosti zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č.  250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.