Hradiště Zámka u Bohnic

Katastrální území Bohnice
Ukázat na mapě

Výšinné sídliště na ostrožně nad Vltavou. Doloženo především osídlení od počátku pozdní doby kamenné, kdy zde bylo vybudováno opevněné sídliště. Slabší osídlení v ostatních obdobích pravěku. Významná byla tato lokalita v období slovanského osídlení, kdy opevněné hradiště, jehož hlavní rozkvět spadá do 9. století, zabíralo jak vlastní hradiště, tak i jeho východní předpolí. V tomto období představuje Zámka jedno z hlavních center, které mělo velký význam pro další vývoj osídlení pražské kotliny. Celé území je chráněno přírodní rezervací.

Hradiště Zámka u Bohnic