Hřbitov

Katastrální území Střížkov
(Ďáblická ulice)
Ukázat na mapě

HřbitovPočátkem 20. století přestala Praze stačit kapacita městských hřbitovů nacházejících se na území Žižkova a Vinohrad. Zvažovalo se založení nového velkého obecního hřbitova v Hostivaři a souběžně s ním se projektovalo mnohem menší městské pohřebiště v Ďáblicích.

Projekt hřbitova pražské obce v Ďáblicích vypracoval zaměstnanec městského stavebního úřadu Vlastislav Hofmann v roce 1912. Podle tohoto projektu bylo v následujících letech postaveno kubisticky protvarované torzo zdi hřbitova, vyznačeny jeho cestičky, zbudovány dva polygonální kiosky s působivými stupňovitými střechami a vztyčena trojdílná brána mezi nimi. Na papíře zůstal návrh velké umrlčí komory, pojatý podobně jako architektura kiosků, na způsob gotických centrálních kaplí, obtočených pilíři. Při vlastní realizaci byl Hofmannův návrh v mnoha ohledech silně zjednodušen, ale přesto vzniklo v Ďáblicích velmi působivé kubistické dílo, jehož pochmurný a trochu záhadný charakter dobře vystihoval účel stavby.

Čestné pohřebiště je umístěno v centru hřbitova, místo posledního odpočinku barikádníků a zahraničních účastníků války. Centrální plocha s křížem, obklopená zahradní úpravou.

Ďáblický hřbitov je dnes kulturní památkou, tvořící významný celek kubistické architektury, zapsaný v seznamu nemovitých kulturních památek.


Další fotografie

Hřbitov