Kaple se zvonicí

Katastrální území Střížkov
(ul. U kapliček)

Obecní kaple a zvonice byla postavena v roce 1909 u obecné školy kobyliským stavitelem J. Pokorným nákladem střížkovské obce za 1700 zlatých.

Dobový záznam z farní kroniky
V červnu 1960 byla předána ÚNV tamnímu úřadu do správy kaplička na Starém Střížkově se souhlasem konsistoře. Inventář však sepsán nebyl, protože nebyly nalezeny klíče.“

Kaplička má pravidelný, symetrický půdorys s předsunutým vstupem. Je složená ze dvou částí – spodní tvoří samotný vstup a kaplička, druhou část tvoří zvonice. Celý komplex je pokrytý pálenými taškami, na
pobočních stěnách se nacházejí okenice.

Rozměry kapličky: šířka 3,5 m, délka 4 m, výška 6 m.