Kaple sv. Karla Boromejského

Katastrální území Karlín
(čp. 15, Vítkova 12, kulturní památka)
Ukázat na mapě

Domácí kaple se nachází v uličním křídle kláštera dobročinné Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, vystavěného v letech 1864–1866, pro sirotky a opuštěné děti. Kapli posvětil dne 18. října 1866 pražský arcibiskup Bedřich kardinál Schwarzenberk, který téhož dne vysvětil i nově postavený  kostel  sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. K svému účelu sloužil klášter až do roku 1946, kdy zde byl zřízen Patentní úřad. V roce 1991 byla kaple prohlášena za kulturní památku.