Knorův statek

Katastrální území Dolní chabry
Ukázat na mapě

Obytná budova
Jednopatrový dům barokního statku z druhé poloviny 18. století s novodobými úpravami. Podle jednoho z posledních majitelů se mu říká také Knorův statek. Obytné stavení a špejchar spojuje vstupní brána s členitým nástavcem, doplněným volutami a dvě postranní branky. Průčelí do návsi se střešním vykrajovaným štítem. Dvorní průčelí s arkádou v přízemí i patře o třech polích a další architektonickou výzdobou. Jedna místnost v přízemí sklenuta křížovou klenbou. Za 2. světové války bylo celé průčelí s branou upraveno a značně znehodnoceno. Rovněž interiéry byly novodobě upravovány. V současné době má objekt soukromého majitele.

Špýchar
Jednopatrový se sedlovou střechou ukončenou do návsi štítem. Návesní průčelí členěno analogicky obytné budově. Dvorní průčelí se třemi arkádami, v patře s pavlačí se zděným zábradlím.

Stodola
Průjezdová s výjezdy segmentově zaklenutými. Střecha polovalbová, průčelí hladká.

Brána
Zděná brána v ose s vjezdem, po stranách s brankami (vpravo slepá branka). Vjezd má půlkruhový pas, výše zvlněný štít na vrcholu se soklem, na němž kdysi stávala kamenná socha. Nad brankami římsa a zvlněná křídla štítu.
Aktualizováno: 29.08.2017