Menhir

Katastrální území Dolní chabry
Ukázat na mapě

Dolní Chabry – MenhirChaberský menhir má své jméno, říká se mu „Kamenný slouha“. Možná i proto, že jeho tvar může někomu připomínat skloněnou mužskou postavu.

Ze dvou slov staré keltštiny men (kámen) a hir (dlouhý) vzniklo slovo menhir. Označujeme jím uměle vztyčené kameny, jejich původ a určení je neznámý a kterých je na evropském kontinentu několik tisíc. Jde o památky z dob starých Keltů. Světově proslulá je stavba Stonehenge nebo kamenné řady u Carnaku, u nás pak je nejznámější „Kamenný muž“ stojící nedaleko Klobúk v Čechách. Jeden z těchto tajemných kamenů, jejich historie sahá až hluboko do minulosti, můžeme najít v Městské části Praha - Dolní Chabry. Nepatří sice k největším, ale i tak stojí za připomenutí.

U rodinného domku č.p. 542 v Ládevské ulici stojí dávný svědek historie. Kolmo do země zapuštěný kámen je buližník, lidově tzv. „prubířský kámen“. Jde o sedimentární křemičitou horninu (silicit) tmavěšedé barvy, s jemnou kresbou světlých křemenných žilek. Vysoký je přibližně 3 metry. Staletí jej sice poněkud ohladila, ale zůstal zcela neporušený.

Staří Keltové prý těmto kamenům přisuzovali magickou moc, říkali, že léčí některé choroby a pomáhají při ženské neplodnosti. Speciální magie jejich kněží – druidů prý dokonce sloužila k nahlédnutím do budoucnosti.