Nová základní škola za 970 milionů na Rohanském ostrově vznikne podle návrhu studia IGLOO

Nová základní škola za 970 milionů na Rohanském ostrově vznikne podle návrhu studia IGLOONa Rohanském ostrově vyroste nová základní škola pro 918 žáků s 27 kmenovými třídami, řadou specializovaných učeben a dalších prostor včetně sportovišť podle návrhu brněnského ateliéru IGLOO ARCHITEKTI. Školní areál bude nejen moderním vzdělávacím zařízením pro 21. století, ale i centrem veřejné vybavenosti v nové městské čtvrti Rohan City tak, aby škola mohla zároveň sloužit jako místo setkávání všech vrstev obyvatel Karlína a dolní Libně. Nepůjde tedy o uzavřený a do sebe ponořený areál bez návaznosti na okolí. Cena stavby by neměla přesáhnout 970 milionů korun (bez DPH) a pokud vše dobře půjde, na jaře v roce 2029 by měla být nová škola dokončená.
 
Ateliér IGLOO ARCHITEKTI skončil v architektonické soutěži o návrh nové školy jako druhý. S vítězem soutěže se městská část nedohodla na ceně za projektovou dokumentaci, kterou označil znalecký posudek za nadhodnocenou. S vítězem se městská část rozcházela i na podobě kontraktu. Praha 8 proto zahájila jednání s architekty z IGLOO, kteří se v soutěži umístili na druhém místě. Nabídku této kanceláře vyhodnotily znalecké posudky jako reálnou a cenově odpovídající. Po podpisu smlouvy zahájí architekti neprodleně projekční práce a přípravu žádosti o společné povolení.
   
„Domluvit se na všech nuancích smlouvy s architekty se nám sice podařilo až na podruhé, ale nelituju toho. Jsem přesvědčen, že jsme v přípravě tak velké investiční akce nic nepodcenili, maximálně jsme eliminovali rizika pro městskou část, a nakonec jsme získali spolehlivého partnera, který vnímá naše představy, potřeby, možnosti a omezení. Na spolupráci s architekty z IGLOO se upřímně těším. V následujících měsících plánujeme společně představit podobu a koncepci školy, která přirozeně zapadne do nové zástavby Rohanského ostrova, veřejnosti. Nová škola je velká věc, kterou nutně potřebujeme, všichni jsou na ni zvědaví a já věřím, že je návrh nezklame,“ říká místostarosta pro územní rozvoj Radomír Nepil (ANO), který má výstavbu školy na starosti.
 
„Nová základní škola na Rohanském ostrově je pro městskou část naprosto zásadní a také největší investiční projekt, který připravujeme. Je zároveň ukázkovým příkladem spolupráce veřejného a soukromého sektoru na rozvoji městské části, kdy významnou část nákladů na novou školu zaplatí investoři, kteří v lokalitě staví nebo budou stavět. Na zbývající část má finanční prostředky poskytnout Hl. m. Praha, jak se nám již dříve podařilo vyjednat a následně i potvrdit v kontribuční smlouvě. Bez tohoto závazku hlavního města by nebylo možné takto velkou investici uskutečnit," říká starosta MČ Praha 8 Ondřej Gros (ODS).

„Po několikaměsíčních jednáních jsem ráda, že se může posunout do další důležité fáze, směřující k výstavbě školy, která je pro současné i budoucí obyvatele Karlína tolik potřeba. Studio IGLOO ARCHITELTI ke všem jednáním přistupovali velmi seriózně a profesionálně, což oceňuji, stejně jako jejich prostorově velkorysý návrh, který je ale zároveň úsporný jak v otázce investiční, tak provozní. Věřím, že stavba podle tohoto návrhu dokáže obstát ve zkoušce času a splní nároky na moderní vyučování na další desítky let,“ říká Hana Novotná (TOP 09 + STAN)), předsedkyně Komise MČ Praha 8 pro výstavbu ZŠ Rohan.

V městské části Praha 8 je dostatek vzdělávacích kapacit, bohužel lokálně nerovnoměrně rozmístěných. Dobře vybavena jsou zejména sídliště. „Místa ve školách a školkách nám chybí v oblasti Karlína a Libně, dokud nebude stát ZŠ Rohan musíme vymýšlet provizorní řešení, která ale často nedokážou naplnit ideální představu o komfortu a nových trendech ve vzdělávání. To jsme si mohli dovolit u novostavby.  Naším cílem bylo nalézt architekta, který navrhne nový nadčasový školní areál a přírodě blízké řešení, a to se myslím povedlo. V ZŠ Rohan bude dost prostoru pro specializované učebny včetně robotické, bude tu knihovna, školní klub, zahrady, ale třeba i dost stojanů pro kola a koloběžky, aby mohly děti přijet i po blízké cyklostezce,“ doplnil místostarosta pro školství Matěj Fichtner (ANO).
 
Nová základní škola za 970 milionů na Rohanském ostrově vznikne podle návrhu studia IGLOOŠkolní ostrov v parku
 
Porota v architektonické soutěži ocenila, že návrh IGLOO ARCHITEKTI přináší střízlivé řešení fasád, přehledné dispoziční řešení a zvolené umístění tělocvičen s přirozeným osvětlením. Porota vyzdvihla také ekonomičnost návrhu v rovině investiční, provozní i konstrukční. IGLOO ARCHITEKTI prezentují svůj návrh jako „poctivý a současně svěží karlínský palác“, který reflektuje střídmost původní karlínské zástavby a propojuje jí s moderním školním prostředím příjemným pro pedagogy a žáky. „Prostorem, který bude přirozeně kultivovat, dodávat nadhled, velkorysost a pocit svobody. Nikoliv uzemňovat či infantilně rozptylovat. A takový skutečně je,“ soudí Radomír Nepil. 

Zásadní podle něho bude propojení školy s okolím, návaznost na řeku a zelenou spojnici vedoucí skrze ostrov. „Máme šanci vytvořit z dlouho zanedbané a nepřístupné lokality v centru úžasnou část města. Město tu připravuje velký park Maniny, investoři rezidenční a administrativní komplexy, my školu a školku a další veřejnou vybavenost. A právě školy sloužily od nepaměti jako centrum veřejného dění a sousedského života a my tuhle ambici chceme naplnit. Hodně bude záležet na koordinaci jednotlivých záměrů, tuhle příležitost ale nesmíme promarnit,“ doplnil Radomír Nepil.
 
„Možnost podílet se na návrhu školy, navíc z hlediska polohy v tak hodnotné lokalitě jako je Rohanský ostrov, nás velmi těší. Toto charakteristické rozhraní města a přírodní krajiny, které Rohan skýtá, je příležitostí pro vznik skvělé městské čtvrti, příjemné jak k žití, tak k návštěvě. Významně ovlivňujícím fenoménem místa je právě přírodní krajina a řeka v centru velkoměsta, utvářející v daném místě významnou volnočasovou lokalitu, s pěší a cyklistickou osou celoměstského významu,“ říká Igor Šimon z IGLOO ARCHITEKTI. 

Konceptem návrhu se architekti snaží využít benefity obou poloh místa – širšího centra Prahy i fenoménu Vltavy s přirozeně navázanými volnočasovými aktivitami. „Tato příjemná rozpolcenost a nutkání reagovat na obé formovala urbanistickou koncepci návrhu. Hlavní vstup do budovy je proto záměrně orientován do boční ulice, nikoliv přímo k řece nebo přímo do vnitřního náměstí. Tato boční ulice je však rozšířena tak, že se stává svébytným předvstupním prostorem – piazzettkou, která akcentuje hlavní vstup do budovy a současně propojuje navrhované vnitřní náměstí s parkem a přírodní krajinou podél Vltavy,“ dodává Igor Šimon. 

Zelená škola

ZŠ Rohan bude částečně čtyřpodlažní, v třípodlažní části budou umístěny tělocvičny a prostory pro zaměstnance.  Fasáda je navržena v zelenkavém odstínu broušené omítky v kombinaci s dřevěnou konstrukcí „vložené“ velké tělocvičny, počítá se s dřevěnými okny a hliníkovými prosklenými konstrukcemi v přízemí. Stavba je navržena v pasivním energetickém standardu, vytápěna by mohla být zemními vrty, na střeše budou umístěny fotovoltaické panely a zelené zahrady, počítá se se zachytáváním dešťové vody pro splachování záchodů a zalévaní zelených ploch. 

„Již při formování našeho návrhu jsme se, vzhledem k celkové náročnosti a rozsahu stavby, rozhodli pro poměrně jednoduché a řekněme tradiční materiálové řešení. Důležité pro nás bylo také rozumné vyvážení prosklených ploch budovy, které jsou velmi důležité pro pocitové i provozní propojení interiéru školy a navazujícího okolí, současně jsou však obvykle tou nejdražší částí fasády, navíc s větší potřebou údržby, a generující vyšší nároky na technologie vnitřního prostředí. V soutěžním návrhu jsme se snažili o efektivní energetickou koncepci a hospodárnost provozu již samotným dispozičním a provozním řešením. Objekt je samozřejmě ve své koncepci uvažován v pasivním energetickém standardu, s využitím moderních technologií vnitřního prostředí, jejichž detailní návrh a použití bude v dalších fázích projektu podrobeno pečlivé a racionální rozvaze. Hodnotné řešení je o vybalancování všech faktorů a správném vyhodnocení mnoha vstupních podmínek,“ doplnil Igor Šimon. 


Nová základní škola za 970 milionů na Rohanském ostrově vznikne podle návrhu studia IGLOOŠkolní komplex Rohan: 
 • 3x9 kmenových tříd (každá s kapacitou 30+4 žáků)
 • 13 speciálních tříd a dílen (s kapacitou 15+4 až 30+4 žáků)
 • 1x jídelnu s 3etapovým výdejem pro žáky a učitele s kapacitou 300 míst u stolu
 • 1x kuchyň vč. zázemí a kanceláře pro pokrytí celkové výdejní kapacity 1 500 jídel denně
 • 6x speciální třídu pro výuku jazyků 
 • 2x speciální třídu pro výuku přírodních věd
 • 1x speciální třídu pro výuku IT
 • 1x speciální třídu pro výuku robotiky 
 • 1x speciální třídu pro výtvarnou výchovu a keramickou dílnu 
 • 1x speciální třídu pro hudební a dramatickou výuku 
 • 1x kuchyňku (45 m2)
 • 2x přípravnou třídu kapacitně 15+4 žáků
 • 1x knihovna 
 • 1x školní klub (60 m2 a kapacitou 30+4 osob)
 • Zázemí zaměstnanců školy se předpokládá pro 90-120 osob pedagogických a nepedagogických zaměstnanců s plným úvazkem.
 • Ohraničený, zamykatelný prostor pro umístění kol a koloběžek žáků a zaměstnanců. S přilehlou cyklotrasou se očekává hojné využití těchto prostředků a je tedy požadováno místo pro min. 50 kol a 150 koloběžek.
 • 2x venkovní učebna (30 m2) s kapacitou 30+4 osob
 • záhonky pro výuku pracovních činností


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Nová základní škola za 970 milionů na Rohanském ostrově vznikne podle návrhu studia IGLOOMohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 08.04.2024