Aktuality z rozvoje území

 • Občané sídliště Ďáblice a zástupci radnice se shodli na dodržování územní studie

  13.09.2023
  V úterý 12. září pořádala městská část besedu k představení územní studie sídliště Ďáblice. Tento strategický podklad pro rozhodování v území se tvořil za spolupráce hlavního města Prahy, MČ Praha 8, spolku Krásné Kobylisy a místních občanů.
 • Demolice okrskového centra Střelničná: Praha 8 bude hájit zájmy obyvatel všemi zákonnými prostředky

  06.09.2023
  Na pražském sídlišti Ďáblice vyvolaly pobouření plány developera CPI Reality na demolici jednoho z okrskových center občanské vybavenosti. Budovy i náměstí v ulici Střelničná by podle územní studie schválené Magistrátem hl. m. Prahy měly být i nadále využívány jako centrum obchodního a komunitního života.
 • Na Ládví se vrátí socha Žabáka

  07.08.2023
  Do parku vedle koupaliště Ládví se vrátí socha Žabáka. Bronzová socha tohoto obojživelníka spolu s bazénkem a vodotryskem patřila ke kobyliskému sídlišti od 70. let minulého století. Plastiku Žabáka však potkal smutný osud, a to hned dvakrát a tak oblíbené místo setkávání lidí ze sousedství zeje prázdnotou už přes 15 let.
 • Praha, městská část a obyvatelé ve shodě. Město představilo finální studii pro sídliště Ďáblice.

  25.05.2023
  Ďáblice jsou jedním z nejhodnotnějších sídlišť v Praze, a to nejen z důvodu dobrého dopravního spojení, dostatku zeleně a původní veřejné vybavenosti. Právě kvůli jeho ochraně, návrhům nekoncepční výstavby a potenciálním ztrátám dalších funkcí, které nastaly v minulosti, se Praha rozhodla již v roce 2018 vytvořit územní studii.
 • Otevření Štvanické lávky se odkládá, městské části opět dočasně propojí přívoz

  06.03.2023
  Stavba lávky propojující Karlín a Holešovice nabrala zpoždění. Důvodem jsou složitější geologické podmínky v plavebním kanále, než se čekalo. Lávka bude zprovozněna v první polovině letošního roku.
 • Proměnu Rohanského a Libeňského ostrova budou navrhovat 4 týmy.

  06.09.2022
  Proměnu a budoucnost 56hektarového území Rohanského a Libeňského ostrova navrhnou čtyři mezinárodní týmy, které vybrala odborná porota v rámci tzv. mezinárodního soutěžního dialogu. Ten vyhlásil Institut plánování a rozvoje (IPR) spolu s Magistrátem hl. m. Prahy na jaře letošního roku.
 • Základní škola Rohan - nový objekt pojme více než 800 dětí

  22.08.2022
  Ruku v ruce s rozvíjející se oblastí Rohanského nábřeží musí jít i zajištění dostatečné občanské vybavenosti. Nárůst obyvatel se mimo jiné projeví i v nárocích na kapacity vzdělávacích institucí. Proto Praha 8 s dostatečným předstihem připravuje výstavbu nové základní školy.
 • Zastupitelé schválili připomínky městské části Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy

  01.07.2022
  Městská část Praha 8 podala k návrhu Metropolitního plánu do veřejného projednání v letošním roce celkem 539 zásadních připomínek a připomínek, z toho 146 připomínek systémových a 393 připomínek konkrétních.
 • O podobě sídliště Ďáblice se vedla další debata

  30.05.2022
  V Praze 8 proběhla další veřejná debata o možné budoucí proměně sídliště Ďáblice. K tomuto tématu se přišlo vyjádřit několik stovek lidí, kteří zaplnili sál kulturního centra Ládví. Mezi řečníky nechyběli ani zástupci Prahy 8.
 • Park Dlážděnka dostane novou podobu

  14.03.2022
  Park Dlážděnka je jedním z nejkrásnějších míst v městské části Praha 8. První etapa jeho dlouho očekávané revitalizace potrvá do konce května. Po jejím skončení bude park ještě lépe sloužit svému účelu. Bude místem pro odpočinek, procházky i trávení volného času.
 • Dotazník: Povltavská promenáda a zelená páteř města

  12.01.2022
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravuje strategickou studii pro rozvoj přírodního okolí dnešní Povltavské ulice, okolí Pelc – Tyrolky a potoka Rokytky v Libni. Dotazník, který můžete vyplnit do 23. ledna 2022, je možností pro nápady a připomínky veřejnosti k budoucímu rozvoji této důležité zelené páteře města podél řeky Vltavy.
 • Štvanická lávka propojí Holešovice s Karlínem

  11.01.2022
  Za přítomnosti představitelů hlavního města Prahy, městských částí Praha 7 a Praha 8 i zástupců zhotovitele dnes oficiálně začalo budování nové lávky přes Vltavu, která propojí dynamicky se rozvíjející městské čtvrti Karlín a Holešovice s ostrovem Štvanice.
 • Sídliště Ďáblice i Praha 8 se vzepřely plánu na výstavbu experimentálního modulárního bydlení

  19.11.2021
  Na sídlišti Ďáblice se plánuje stavební projekt Bytový dům Ládví. Jedná se o záměr schválený Radou hlavního města Prahy, přičemž projekt výstavby nebyl projednán s občany, ani s Městskou částí Praha 8. Radní Prahy 8 i spolek obyvatel sídliště Krásné Kobylisy s realizací daného projektu a s přístupem politiků z magistrátu nesouhlasí. Místní občané si podle nich zaslouží férové jednání.
 • Nové náměstí Bohumila Hrabala se představuje mezi nejlepšími projekty - na Architecture Week

  01.09.2021
  Jméno vítěze konkursu na umělce, který společně s týmem UNIT architekti připraví návrh nového náměstí Bohumila Hrabala na pražské Palmovce, bylo zveřejněno přesně před rokem. Nyní se výsledek spolupráce architektů s předním českým sochařem a pedagogem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Dominikem Langem, představuje veřejnosti.
 • MČ Praha 8 nesouhlasí s projektem Troja Horizons

  28.07.2021
  Radní městské části Praha 8 dnes schválili na návrh místostarosty Jiřího Vítka (Patrioti) odvolání městské části proti rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům „Troja Horizons“ v Troji v Praze 8.
 • Praha 8 je součástí Pocitové mapy

  14.05.2021
  O co jde? Online hlasováním vznikne mapa pražských míst, kde lidé rádi tráví volný čas nebo naopak vnímají konkrétní problémy.
 • Sídliště Ďáblice má konečně svoji budoucí podobu. S projektem pomohli občané

  14.05.2021
  Citlivá revitalizace panelového sídliště není žádná legrace. V každém takovém projektu se totiž musí počítat s celou řadou proměnných a požadavků. A jak se ukazuje na současné „Vizi rozvoje sídliště Ďáblice“, nejlepší je do procesu zapojit i místní obyvatele.
 • Družstevní výstavba v Praze 8 má zelenou

  13.05.2021
  Ochotu spolupracovat mají městské části, magistrát, soukromý i bankovní sektor. Shodli se na tom účastníci podvečerní čtvrteční diskuse, která v prostoru CAMP hledala odpovědi na palčivé otázky drahého bydlení v české metropoli.
 • Bohnický ústavní hřbitov bude ve správě Prahy 8

  12.04.2021
  Několik let trvající jednání o správě hřbitova nyní díky opakovanému rozhodnutí Rady hl. m. Prahy končí. Hřbitov se dostává do správy městské části Praha 8. Dříve patřil pod ministerstvo zdravotnictví, následně jako nepotřebný majetek byl předán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a byl uzavřen pro veřejnost.
 • Výzkum: Jak se na Palmovce cítíme a jak ji vnímáme?

  06.04.2021
  To byly základní otázky sociologicko-antropologického výzkumu, který pomůže městské části při plánování dalších kroků pro zklidnění a modernizaci Palmovky.
 • Koncepce rozvoje cestovního ruchu MČ Praha 8

  20.01.2021
  Cílem předmětné Rámcové studie je zvýšení poptávky po službách cestovního ruchu spojené se zatraktivněním a zpřístupněním památek Prahy 8, zvýšení obecného povědomí o jejich historickém dědictví a významných událostech, zvýšení návštěvnosti kulturních akcí a v neposlední řadě tvorba nových pracovních míst s tímto spojených, na území MČ Praha 8.
 • Transparentní účet Fondu rozvoje městské části Praha 8

  23.12.2020
  Městská část Praha 8 zřídila transparentní účet s názvem Fond rozvoje městské části Praha 8 za účelem financování udržitelného rozvoje území městské části a v souladu s pravidly pro tvorbu a použití prostředků fondu rozvoje.
 • Praha 8 chce změnit územní plán kvůli tunelu V Holešovičkách

  02.12.2020
  Rada městské části Praha 8 dnes schválila návrh na změnu územního plánu, která umožní zahloubení ulice V Holešovičkách do tunelu. Návrh vzešel z vlastní iniciativy. Návrh změny územního plánu bude ještě projednávat zastupitelstvo Prahy 8, v případě schválení zastupitelstvem bude odeslán k zapracování hl. m. Praze.
 • Nové náměstí Bohumila Hrabala na Praze 8 připomene spisovatele také uměleckou instalací

  23.07.2020
  Už v září začnou práce na studii nového náměstí Bohumila Hrabala na pražské Palmovce. Náměstí vznikne mezi budoucím polyfunkčním projektem Palmovka One, který nahradí stávající autobusové nádraží, a ulicí Na Žertvách. Projekt zpracovává ateliér UNIT architekti.
 • Bohumil Hrabal vtiskne Palmovce novou tvář

  27.04.2020
  Náměstí Bohumila Hrabala je aktuálně spíše točnou autobusů. Zcela v duchu absurdního humoru tohoto nejpřekládanějšího českého spisovatele. To by se mělo změnit s výstavbou nového projektu One Palmovka nad stanicí metra.
 • Palmovecký kopec

  08.08.2018
  Lokalita palmoveckého kopce, známá také jako lokalita U Libeňského plynojemu (tak je uvedena též v Metropolitním plánu), je výrazným a zároveň atypickým územím pražské Libně. Na palmoveckém kopci byla v roce 1931 postavena jedna z významných dominant – Libeňský plynojem, který je jedním z důležitých orientačních prvků a symbolů Palmovky. Bývalý plynojem je dnes využíván Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem pro aerodynamické testování.
 • Železniční zastávky v Karlíně a Libni

  20.06.2018
  Městská část Praha 8 nemá v současné době jedinou železniční zastávku na svém území, to by se mohlo do budoucna změnit. V Praze se nachází okolo 200 km železničních tratí, které využívá stále se navyšující počet cestujících.
 • Revitalizace toku Rokytky

  10.01.2018
  MČ Praha 8 zadala v říjnu 2017 zpracování Studie proveditelnosti revitalizace toku Rokytky. Řešeným úsekem je koryto Rokytky od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr se zvláštním zřetelem na úsek Elsnicova náměstí, pro které je navržena revitalizace včetně odstranění zakrytí koryta vodního toku.
 • Metropolitní plán

  10.11.2017
  Metropolitní plán je nový územní plánem hlavního města Prahy, jeho vznik si vyžádala potřeba přistoupit k celkové proměně územního plánování Prahy. Cílem je vrátit se k tradičnímu, předsocialistickému územnímu plánování, které určuje především strukturu města.
 • Dolní Libeň

  13.07.2017
  Území tzv. Dolní Libně, ohraničené ul. Kotlaska, Pod Hájkem, Pod Kotlaskou, Ronkova, Na Hrázi, Ludmilina, U Synagogy a Náměstí. Dr. Holého nemá být pouze tranzitním územím, ale územím pro klidné bydlení a bezpečné užívání veřejného prostoru jak pro chodce, tak cyklisty. Z tohoto důvodu je zadáno zpracování dopravně bezpečnostní studie. Území užívají převážně rezidenti, proto jsou pořádána veřejná setkání, na kterých mohou občané diskutovat s projektanty a podávat jim své podněty, které jsou důležité pro zpracování studie.
 • Palmovka 2030

  29.03.2017
  Palmovka představuje důležité metropolitní subcentrum s významným potenciálem celoměstských vazeb a zároveň těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Současně se jedná o urbanisticky jedno z nejkomplikovanějších míst v Praze.
 • Za Poříčskou branou

  09.03.2017
  Ulice Za Poříčskou branou je dlouhodobě zanedbanou ulicí, která mimo jiné slouží pro zavážení zboží do supermarketu Billa, je špatně osvětlená, často znečištěná a využívána k nekalým činnostem vzhledem k provozu herny a existenci opuštěného domu č. p. 7 v majetku Magistrátu hl. města Prahy.
 • Bezpečné cesty do školy

  20.07.2017
  MČ Praha 8 ve spolupráci se spolkem Pražské matky realizuje v některých základních školách zřizovaných MČ Praha 8 program Bezpečné cesty do školy. Cílem programu „Bezpečná cesta do školy“ je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez nutného doprovodu dospělých.