Aktuality z rozvoje území

 • Nové náměstí Bohumila Hrabala se představuje mezi nejlepšími projekty - na Architecture Week

  01.09.2021
  Jméno vítěze konkursu na umělce, který společně s týmem UNIT architekti připraví návrh nového náměstí Bohumila Hrabala na pražské Palmovce, bylo zveřejněno přesně před rokem. Nyní se výsledek spolupráce architektů s předním českým sochařem a pedagogem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Dominikem Langem, představuje veřejnosti.
 • MČ Praha 8 nesouhlasí s projektem Troja Horizons

  28.07.2021
  Radní městské části Praha 8 dnes schválili na návrh místostarosty Jiřího Vítka (Patrioti) odvolání městské části proti rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům „Troja Horizons“ v Troji v Praze 8.
 • Praha 8 je součástí Pocitové mapy

  14.05.2021
  O co jde? Online hlasováním vznikne mapa pražských míst, kde lidé rádi tráví volný čas nebo naopak vnímají konkrétní problémy.
 • Sídliště Ďáblice má konečně svoji budoucí podobu. S projektem pomohli občané

  14.05.2021
  Citlivá revitalizace panelového sídliště není žádná legrace. V každém takovém projektu se totiž musí počítat s celou řadou proměnných a požadavků. A jak se ukazuje na současné „Vizi rozvoje sídliště Ďáblice“, nejlepší je do procesu zapojit i místní obyvatele.
 • Družstevní výstavba v Praze 8 má zelenou

  13.05.2021
  Ochotu spolupracovat mají městské části, magistrát, soukromý i bankovní sektor. Shodli se na tom účastníci podvečerní čtvrteční diskuse, která v prostoru CAMP hledala odpovědi na palčivé otázky drahého bydlení v české metropoli.
 • Bohnický ústavní hřbitov bude ve správě Prahy 8

  12.04.2021
  Několik let trvající jednání o správě hřbitova nyní díky opakovanému rozhodnutí Rady hl. m. Prahy končí. Hřbitov se dostává do správy městské části Praha 8. Dříve patřil pod ministerstvo zdravotnictví, následně jako nepotřebný majetek byl předán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a byl uzavřen pro veřejnost.
 • Výzkum: Jak se na Palmovce cítíme a jak ji vnímáme?

  06.04.2021
  To byly základní otázky sociologicko-antropologického výzkumu, který pomůže městské části při plánování dalších kroků pro zklidnění a modernizaci Palmovky.
 • Koncepce rozvoje cestovního ruchu MČ Praha 8

  20.01.2021
  Cílem předmětné Rámcové studie je zvýšení poptávky po službách cestovního ruchu spojené se zatraktivněním a zpřístupněním památek Prahy 8, zvýšení obecného povědomí o jejich historickém dědictví a významných událostech, zvýšení návštěvnosti kulturních akcí a v neposlední řadě tvorba nových pracovních míst s tímto spojených, na území MČ Praha 8.
 • Transparentní účet Fondu rozvoje městské části Praha 8

  23.12.2020
  Městská část Praha 8 zřídila transparentní účet s názvem Fond rozvoje městské části Praha 8 za účelem financování udržitelného rozvoje území městské části a v souladu s pravidly pro tvorbu a použití prostředků fondu rozvoje.
 • Praha 8 chce změnit územní plán kvůli tunelu V Holešovičkách

  02.12.2020
  Rada městské části Praha 8 dnes schválila návrh na změnu územního plánu, která umožní zahloubení ulice V Holešovičkách do tunelu. Návrh vzešel z vlastní iniciativy. Návrh změny územního plánu bude ještě projednávat zastupitelstvo Prahy 8, v případě schválení zastupitelstvem bude odeslán k zapracování hl. m. Praze.
 • Nové náměstí Bohumila Hrabala na Praze 8 připomene spisovatele také uměleckou instalací

  23.07.2020
  Už v září začnou práce na studii nového náměstí Bohumila Hrabala na pražské Palmovce. Náměstí vznikne mezi budoucím polyfunkčním projektem Palmovka One, který nahradí stávající autobusové nádraží, a ulicí Na Žertvách. Projekt zpracovává ateliér UNIT architekti.
 • Bohumil Hrabal vtiskne Palmovce novou tvář

  27.04.2020
  Náměstí Bohumila Hrabala je aktuálně spíše točnou autobusů. Zcela v duchu absurdního humoru tohoto nejpřekládanějšího českého spisovatele. To by se mělo změnit s výstavbou nového projektu One Palmovka nad stanicí metra.
 • Palmovecký kopec

  08.08.2018
  Lokalita palmoveckého kopce, známá také jako lokalita U Libeňského plynojemu (tak je uvedena též v Metropolitním plánu), je výrazným a zároveň atypickým územím pražské Libně. Na palmoveckém kopci byla v roce 1931 postavena jedna z významných dominant – Libeňský plynojem, který je jedním z důležitých orientačních prvků a symbolů Palmovky. Bývalý plynojem je dnes využíván Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem pro aerodynamické testování.
 • Železniční zastávky v Karlíně a Libni

  20.06.2018
  Městská část Praha 8 nemá v současné době jedinou železniční zastávku na svém území, to by se mohlo do budoucna změnit. V Praze se nachází okolo 200 km železničních tratí, které využívá stále se navyšující počet cestujících.
 • Revitalizace toku Rokytky

  10.01.2018
  MČ Praha 8 zadala v říjnu 2017 zpracování Studie proveditelnosti revitalizace toku Rokytky. Řešeným úsekem je koryto Rokytky od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr se zvláštním zřetelem na úsek Elsnicova náměstí, pro které je navržena revitalizace včetně odstranění zakrytí koryta vodního toku.
 • Metropolitní plán

  10.11.2017
  Metropolitní plán je nový územní plánem hlavního města Prahy, jeho vznik si vyžádala potřeba přistoupit k celkové proměně územního plánování Prahy. Cílem je vrátit se k tradičnímu, předsocialistickému územnímu plánování, které určuje především strukturu města.
 • Dolní Libeň

  13.07.2017
  Území tzv. Dolní Libně, ohraničené ul. Kotlaska, Pod Hájkem, Pod Kotlaskou, Ronkova, Na Hrázi, Ludmilina, U Synagogy a Náměstí. Dr. Holého nemá být pouze tranzitním územím, ale územím pro klidné bydlení a bezpečné užívání veřejného prostoru jak pro chodce, tak cyklisty. Z tohoto důvodu je zadáno zpracování dopravně bezpečnostní studie. Území užívají převážně rezidenti, proto jsou pořádána veřejná setkání, na kterých mohou občané diskutovat s projektanty a podávat jim své podněty, které jsou důležité pro zpracování studie.
 • Palmovka 2030

  29.03.2017
  Palmovka představuje důležité metropolitní subcentrum s významným potenciálem celoměstských vazeb a zároveň těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Současně se jedná o urbanisticky jedno z nejkomplikovanějších míst v Praze.
 • Za Poříčskou branou

  09.03.2017
  Ulice Za Poříčskou branou je dlouhodobě zanedbanou ulicí, která mimo jiné slouží pro zavážení zboží do supermarketu Billa, je špatně osvětlená, často znečištěná a využívána k nekalým činnostem vzhledem k provozu herny a existenci opuštěného domu č. p. 7 v majetku Magistrátu hl. města Prahy.
 • Bezpečné cesty do školy

  20.07.2017
  MČ Praha 8 ve spolupráci se spolkem Pražské matky realizuje v některých základních školách zřizovaných MČ Praha 8 program Bezpečné cesty do školy. Cílem programu „Bezpečná cesta do školy“ je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez nutného doprovodu dospělých.