Obytný dům, Sokolovská 60

Katastrální území Karlín
(Sokolovská 60)
Ukázat na mapě

Klasicistní řadový dvoupatrový dům, vystavěn v roce 1840 Janem Maxmiliánem Heyerem. Dvorní křídlo zvýšeno v roce 1907, ostatní křídla jsou z let 1910 a 1912. Architektura důležitá především svým ušlechtilým průčelím. Je součástí čela bloků domů, který je intaktně zachovanou klasicistní zástavbou.

Obytný dům, Sokolovská 60