Pivovar

Katastrální území Libeň
(Na Truhlářce 2)
Ukázat na mapě

Původně hlavní budova tvořila součást zrušeného pivovaru. Patrovou budovu na obdélném půdorysu, jejíž fasádu člení lisénové rámce a nároží jsou armována, kryje sedlová střecha. V přízemí jsou stlačené valené klenby s lunetami a segmentové klenby.

Pivovar
Pivovar