Propojení Prahy 8 s Prahou 6 tramvajovou tratí

Zastupitelé Prahy 8 požadují po pražském magistrátu co nejdříve zahájit řízení EIA posuzující vliv staveb na životní prostředí pro zamýšlený tramvajový most z Podbaby do Troje. Chtějí zjistit, zda je možné tramvajovou trať a most vůbec vystavět.

Radnice rovněž vyzývá, aby Praha dočasně zavedla autobusovou linku spojující obě městské části tunelem Blanka. Výzvu ve středu schválili zastupitelé městské části Prahy 8.

Zejména minulé vedení radnice prosazovalo nahradit chybějící spojení lanovkou z Podbaby přes Troju do Bohnic. Úředníci magistrátního odboru ochrany prostředí ale záměr letos v únoru v řízení EIA zamítli.

Nepřijatelná. Magistrátní úředníci „zařízli“ lanovku Podbaba – Bohnice

Podle dřívějších vyjádření magistrátu i dopravního podniku je zavedení veřejné dopravy v těchto místech technicky velmi náročné. Tramvaj z Podbaby bude vyžadovat nový most přes Vltavu a téměř kilometrový ražený tunel ve skále nahoru do Bohnic. Lanovka měla být rychlým dočasným řešením, jelikož tramvajová trať se nezačne realizovat dříve než v roce 2030.

Právě posudek EIA se může stát pro zamýšlený most osudným. Lanovka kladné stanovisko EIA nezískala kvůli přílišnému zásahu do krajinného rázu. 

Podle radního Tomáše Slabihoudka (TOP 09), který zastupitelům dokument k projednání předložil, jde o to, aby město začalo projekt tramvajového mostu připravovat. „Je to spíš takové pošťouchnutí, aby na tom začali opravdu pracovat,“ řekl radní pro ČTK.

„V (řízení) EIA a projektu chci vidět, že to (zavedení tramvaje) nezhorší ekologii a nepřijdeme v Bohnicích o stromy a zároveň to neomezí dopravu,“ řekl místostarosta Jiří Vítek (Patrioti pro Prahu 8).

Opoziční zastupitelé na zasedání navrhli, aby Praha 8 jako dočasné řešení do doby dokončení mostu s tramvajemi požadovala, aby z osmé městské části jezdila do šesté městské části nová autobusová linka. Její trasa by vedla ulicí V Holešovičkách a tunelem Blanka.

Místostarosta Vítek upozornil, že zavedení linky tunelem Blanka by mohlo narazit na bezpečnostní opatření, protože je podle něj složité evakuovat větší množství lidí z dopravního prostředku. „Jako profesionální hasič jsem zažil několik cvičení a není to nic jednoduchého,“ řekl. 
Podle plánu vedení metropole pojede z Podbaby do Troje tramvajová trať po novém mostě, který bude stát přes Vltavu ve špičce Císařského ostrova. Následně tramvaje pojedou tunelem do Bohnic. Náklady by měly být podle předpokladů ve výši 6,5 miliardy korun, stavba by mohla začít v roce 2030 a trvat čtyři roky.
(S využitím servisu ČTK)

Důvodová zpráva usnesení ZMČ Praha 8 „Návrh propojení Prahy 8 s Prahou 6 tramvajovou tratí“

Hlavní město dlouhodobě připravuje přímé spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8 hromadnou dopravou.

Příprava záměru probíhá na základě:
 • usnesení Rady hl. m. Prahy z května 2020 - ke koncepci řešení spojení městských částí Praha 6, Praha - Troja a Praha 8 veřejnou dopravou,
 • usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy z července 2020 - k záměru městské lanové dráhy Podbaba - Troja - Bohnice,
 • usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1963 z 11.9.2023 - k zahájení projektové přípravy tramvajové trati "Podbaba - Troja - Bohnice"

Součástí těchto příprav je i dlouhodobý plán tramvajového propojení obou městských částí. Vzhledem k tomu, že záměr výstavby lanovky Podbaba-Troja-Bohnice je dle posudku EIA nepřípustný (magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, jako příslušný úřad podle §22 písm. a) a§ 23 odst. 1 O zákona vydal nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru Stavba č. 44595 Lanovka Podbaba-Troja-Bohnice) je potřeba navázat a urychlit přípravu prověření propojení obou městských částí ve zjišťovacím řízení EIA. To bylo schváleno usnesením RHMP č. 1963 z 11.9.2023 a realizací byl pověřen Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Harmonogram realizace tramvajové trati (z roku 2020)
 • 2019: propsání koridoru do AZÚR hl. m. Prahy
 • 2020: studie přemostění Vltavy v lokalitě Podbaba - Podhoří
 • 2021: usnesení RHMP k přípravě TT Kobylisy - Bohnice
 • 2021: technická studie TT Troja - Bohnice
 • 2022: usnesení RHMP k přípravě TT Podbaba - Suchdol
 • 2023: zahájení projektové přípravy TT Podbaba - Troja – Bohnice

Následné kroky ve výhledu:
 • 2025: závěr zjišťovacího řízení
 • 2025: výsledek architektonické soutěže na přemostění Vltavy
 • 2026: stavební povolení úseku Kobylisy- Bohnice
 • 2027: stanovisko EIA
 • 2029: společné povolení stavby
 • 2030: výběr zhotovitele, zahájení realizace
 • 2034: zahájení provozu Podbaba - Troja - Bohnice

Tramvajová trať Podbaba-Troja - Bohnice

Cílem městské části Praha 8 by mělo být tramvajové propojení s Prahou 6 a mít hotovou kompletní severní tramvajovou tangentu v části Podbaba-Troja-Bohnice - Kobylisy, a to co nejdříve. Navržená tramvajová trať tvoří funkční celek s již připravovanou tramvajovou tratí Kobylisy - Bohnice, která je předpokládána s realizací v předstihu, je však možno uvažovat i s různými stavy etapizace. Ke smysluplnosti celého projektu je však potřeba prověřit, zda navazující úsek Podbaba - Troja - Bohnice je schopen projít posouzením vlivu na životní prostřední (EIA). Pokud by se ve zjišťovacím řízení ukázalo, že ani tato forma propojení není z pohledu vlivu na životní prostředí průchozí, je potřeba znovu posoudit výstavbu samotného úseku Kobylisy - Bohnice.

Zastupitelstvu Městské části Praha 8 proto vyzývá hlavní město Praha, aby se plně soustředilo na brzké zahájení zjišťovacího řízení EIA úseku Podbaba - Troja - Bohnice.


Obr1
Obr2

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 17.05.2024