Revitalizace toku Rokytky

MČ Praha 8 zadala v říjnu 2017 zpracování Studie proveditelnosti revitalizace toku Rokytky. Řešeným úsekem je koryto Rokytky od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr se zvláštním zřetelem na úsek Elsnicova náměstí, pro které je navržena revitalizace včetně odstranění zakrytí koryta vodního toku. Studie proveditelnosti je součástí plánované proměny území Palmovky v rámci projektu Palmovka 2030.
 
Cílem je vypracování studie proveditelnosti revitalizačních opatření v daném území v souladu se všemi požadavky. Respektovány jsou požadavky na ochranu území a také na využitelnost území z hlediska jeho estetické hodnoty.
Zpracovaná dokumentace se soustřeďuje na řešení, hodnocení a rozpracování těchto bodů:
 • Zajištění a vyhodnocení podkladů
 • Šetření v terénu
 • Provedení dotazníkové ankety
 • Provedení analýz stávajícího stavu a souladu s koncepčními dokumenty hl. m. Prahy a městské části Praha 8
 • Vyhledání fotografií míst (ČR, zahraničí) s obdobným zásahem do řeky ve městě
 • Provedení majetkoprávní analýzy
 • Provedení analýzy geologických a hydrogeologických poměrů
 • Provedení analýzy geomorfologického potenciálu a hydromorfologického stavu

Mapa řešeného území:

www.google.cz/maps/@50.108793,14.473269,17z
Smlouva o dílo

(https://smlouvy.gov.cz/)
Výstupy:

StudieVeřejná projednání


 
Fotogalerie z veřejného projednání 07.03.2018Analytická část

 • Majetkoprávní situace  (PDF, 1,3 MB)

  10.01.2018
  Majetkoprávní situace (Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky)
 • Průvodní zpráva  (PDF, 12,6 MB)

  10.01.2018
  Průvodní zpráva (Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky)
 • Mapa sítí technické infrastruktury  (PDF, 728 kB)

  10.01.2018
  Mapa sítí technické infrastruktury (Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky)
 • Dotazníková anketa  (PDF, 6,7 MB)

  10.01.2018
  Dotazníková anketa (Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky)

 


V současné době je zpracovávána návrhová část, ke které se budou moct občané vyjádřit na přelomu února a března 2018.

Zveřejněno: 10.01.2018   |   Aktualizováno: 30.11.2018