Sloup se znakem hraběte Valdštejna

Katastrální území Libeň
(Na Dlážděnce 17)
Ukázat na mapě

Zámek v Brandýse nad Labem byl častým cílem vyjížděk některých Habsburků. Trávili tu čas především v létě a na podzim, kdy pořádali pravidelně hony. Jejich Královská cesta vedla z Pražského hradu přímo k holešovickému přívozu.

Pokud pobýval císař v Praze delší dobu, stavěl se tu most dřevěný, který vedl přes holešovický ostrov. Zde byla řeka méně prudká a méně hluboká a stavělo se tu proto snáze a levněji. Most se každou zimu rozebíral a mostní dříví se ukládalo v Královské oboře. Poprvé se stavěl kolem roku 1600 z jedlového dříví a později z dřeva dubového. Stavba stála tehdy 5 350 zlatých rýnských. Poslední zprávy o stavbě nových mostů jsou z doby císaře Karla VI., z let 1723 až 1732.

Cesta dále pokračovala pod vinicemi na libeňských gruntech v Malých Holešovicích směrem k Tróji a vzhůru ke Kobylisům. Tento úsek cesty musel zůstat sjízdný i za nepříznivého počasí a proto byl v letech 1628 až 1629 vydlážděn v délce asi jednoho a čtvrt kilometru.

V jednom z nalezených úředních spisů z roku 1723 je psáno: „Dlážděná cesta od břehu Vltavy až ke kamennému sloupu je 1 674 kroků dlouhá a na sloupu je valdštejnský erb s nápisem, že tuto novou císařskou cestu dal udělati a vydlážditi Léta Páně 1628 vysoce urozený pan hrabě Adam z Valdštejna na Komorním Hrádku nad Sázavou v Lovosicích, Selovicích, Dobrovici a Novém Světě, tajný rada a nejvyšší purkrabí v Praze", a že s úpravou se začalo 17. července 1628 a skončilo 30. června 1629. Dále se tu píše: „Cesta byla opravena a opatřena v délce asi 200 kroků zábradlím".

Samotné dláždění tu bylo až do druhé poloviny minulého století, kdy bylo rozebráno a použito na různé stavby. Připomínkou je pouze název ulice a úhledný kamenný sloup z hrubozrnného šedého pískovce, který je asi pět a půl metru vysoký, s oblým a hladkým dříkem, který se oběma směry zužuje. Dřík je zakončen hlavicí o čtyřech podvojných spirálách a na hlavici je nasazena koule. Samotný dřík spočívá na čtyřbokém hranolu, na jehož třech stranách jsou vytesány erby. Tato vzácná památka má vysokou uměleckohistorickou hodnotu a je připomínkou naší minulosti.


Fotografie

Sloup se znakem hraběte Valdštejna