Statek Vraných

Katastrální území Bohnice
(Bohnická 36)
Ukázat na mapě

Statek Vraných
Statek Vraných Celek barokního statku snad z roku 1772 s výraznou souměrnou dispozicí budov a jejich členění. Vynikající ukázka lidového baroka 18. století s nerušivými úpravami 19. století. Statek je nejvýznačnější a zároveň nejpůvabnější památkou v obci.

Obytná budova
Přízemní obytná budova je součástí barokního statku. Trojúhelný štít sedlové střechy s volutami má po stranách a na vrcholu vázu.

Výminek se špýcharem
Jednopatrový barokní objekt zbudovaný nebo přestavěný v roce 1777, dle letopočtu ve štítu. Trojúhelný štít sedlové střechy s volutami zdoben rokajovou kartuší a datem 1777. Interiér síně a přilehlé místnosti jsou valeně klenuty. Dvorní průčelí s pavlačí podklenutou plackami.

Brána
Vjezd půlkruhově zaklenut v šambráně s klenákem. Po stranách pilastry nesoucí vázy. Římsa s volutami a vázou. Po levé straně brány je branka pro chodce, pravoúhlá, zdobená volutou.

Ohradní zeď
Zbytky původní ohradní zdi z lomového kamene, doplněny novodobě cihelnou zdí. 

Stodola
Na západní straně dvora. Zděná z lomového kamene, průjezdná se sedlovou střechou. Upravena patrně v 1. polovině 19. století.