Svatojánský poplužný dvůr

Katastrální území Střížkov
(Střížkovská 29)
Ukázat na mapě

Původně rozsáhlý barokní dvůr s více hospodářskými objekty vznikl kolem poloviny 18. století a byl rozšiřován v 19. století. V 80. letech 20. století byla hospodářská část z větší části asanována. Zůstala jen hlavní, původně obytná jednopatrová budova s podkrovím ve vysoké polovalbové střeše a s průčelím, v němž se odráží jak původní rozvrh, tak pozdější úpravy. Střední rizalit nese v 1. patře balkon. Zdivo přízemí je zpevněno opěráky. Šambrány oken a vstupu jsou novodobě upraveny. Přízemí zaklenuto pruskými plackami. K hlavní budově je připojena bývalá hospodářská jednopatrová budova s novodobě přeřešeným průčelím z 80. let 20. století. V přízemí jsou křížové klenby v dvoulodním prostoru. Celek po adaptaci na nebytové účely působí příznivě.

Svatojánský poplužný dvůr na Střížkově