U Červené hvězdy

Katastrální území Karlín
(Sokolovská 49, Vítkova 32)
Ukázat na mapě

 Pozdně klasicistní dvoupatrový nárožní dům značných rozměrů je jednou z nejcennějších karlínských architektur. Vystavěn byl v letech 1841–1843 podle návrhu Jana Ripoty. Stojí na místě bývalého Runhartovského gruntu (zvaného též Robemhápovský), který byl postaven ve druhé polovině 16. století. Převor řádu křižovníků s červenou hvězdou (kterému objekt později patřil) Jan Jiří Manner nechal dům přestavět na zájezdní hospodu. Později byl dům pobořen císařským vojskem. Při jeho úpravě v roce 1897 došlo k částečné změně původní dispozice. Přitom byl zrušen trojlodní sloupový vestibul.

U Červené hvězdy