Usedlost Kuchyňka

Katastrální území Libeň
(Květinářská ulice)
Ukázat na mapě

Usedlost Kuchyňka
Viniční usedlost vzniklá v 18. století, na počátku 19. století byla přestavěna.

Obytná budova I.
Jednopatrový dům v zahradě pod svahem. V přízemí valené klenby s trojúhelnými výsečemi. Celek vytváří působivý krajinný moment.

Obytná budova II.
Přízemní domek s mansardovou střechou je klasicistního původu s pozdějšími úpravami.

Terasa
Součástí areálu je i terasa.

Usedlost Kuchyňka