Usedlost Popelářka

Katastrální území Troja
(Pod Lisem 127)
Ukázat na mapě

Dva objekty dispozičně ani řešením nesjednocené, oba jednopatrové. Jižně položený objekt je ve své části barokního původu s přestavbou v 2. polovině minulého století, architektonicky méně hodnotný. Druhý s hodnotným historizujícím průčelím pětiosým s balkonem na ose, průčelí je výsledkem přestavby z 2. poloviny minulého století.

Usedlost Popelářka