Usedlost Vlachovka

Katastrální území Libeň
(Zenklova 225, Trojská 1)
Ukázat na mapě

Obytná budova
Pozdně klasicistní budova z poloviny 19. století, se dvěma křídly, jejíž celá fasáda pásově rustikována a patro navíc člení toskánské pilastry. Východní průčelí opatřeno balkonem, jižní do zahrady se sloupovým portikem. Střecha je valbová. Přízemní místnosti zaklenuty stlačenou valenou klenbou s pětibokými výsečemi a plackami. Pozoruhodná předměstská architektura vilového typu.

Ohradní zeď
Ve zdi zahrady se zachoval vjezd zdobený volutami, dnes zazděný.

 Usedlost Vlachovka