Usedlost Císařská

Katastrální území Libeň
(Prosecká 32)
Ukázat na mapě

Obytná budova
Původně hospodářská usedlost, jejíž obytný patrový dům pochází v jádru z konce 17. století. Komplex usedlosti včetně dvou hospodářských budov je spojen ohradní zdí se segmentově zaklenutým vjezdem a s brankou pro pěší.

Hospodářská budova I.
Vpravo od brány je přízemní budova bývalého chléva. Částečně zaklenut plackovými klenbami.

Hospodářská budova II.
Přízemní objekt se zřícenou střechou, původně zaklenut čtyřmi poli českých placek.

Ohradní zeď
Vjezd zaklenut segmentem, branka půlkruhovým sloupkem.

Usedlost Císařská