Zámeček Rokoska

Katastrální území Libeň
(Zenklova 167)
Ukázat na mapě

Zámeček Rokoska
Původně usedlost, z níž se zachoval pouze zámeček, stojící na hřebeni vysokého návrší.

Obytná budova
Patrová podélná stavba, jejíž hlavní průčelí vrcholí velkým trojúhelným štítem s věžičkou na hřebeni mansardové střechy, pochází z poslední čtvrtiny 18. století. Architektonicky velmi hodnotný objekt s dominantním postavením nad širokým okolím.

Kaple
Volně stojící stavba v zahradě, s mansardovou střechou a trojúhelným štítem nad střední částí průčelí, členěnou segmentově vyklenutou římsou. Budova upravena patrně koncem 19. století v neobarokním stylu ze staršího objektu.
Architektonicky velmi hodnotná stavba, doplňující zároveň areál zámku se zahradou.

Zahrada

Zámeček Rokoska