Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0497/2022 141 k návrhu připomínek městské části Praha 8 k návrhu Aplikační novely Pražských stavebních předpisů 14. září 2022
Usn RMC 0496/2022 141 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 14. září 2022
Usn RMC 0495/2022 141 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 14. září 2022
Usn RMC 0494/2022 141 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 14. září 2022
Usn RMC 0493/2022 141 k návrhu uzavření "Dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce" mezi městskou částí Praha 8 jako "půjčitelem" a Centrem Palmovka, a.s. jako "vypůjčitelem", o výpůjčce výpočetní techniky 14. září 2022
Usn RMC 0492/2022 141 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 14. září 2022
Usn RMC 0491/2022 140 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi smluvními stranami Městská část Praha 8, Hlavní město Praha a společností Konsorcium Rohan, s.r.o. 7. září 2022
Usn RMC 0490/2022 140 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 7. září 2022
Usn RMC 0489/2022 140 k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi Městskou částí Praha 8, Bytovým družstvem Křižíkova 91 a jednotlivými vlastníky bytových jednotek 7. září 2022
Usn RMC 0488/2022 140 k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 3, na k. ú. Kobylisy a na adrese Klapkova 26, 182 00 Praha 8 7. září 2022
Usn RMC 0487/2022 140 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou 7. září 2022
Usn RMC 0486/2022 140 k návrhu uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytu z programu sociálního bydlení, v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 7. září 2022
Usn RMC 0485/2022 140 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 7. září 2022
Usn RMC 0484/2022 140 k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské službě v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 7. září 2022
Usn RMC 0483/2022 140 k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 617/1, k. ú. Bohnice, a parc. č. 1137/221, k. ú. Čimice v Praze 8 7. září 2022
Usn RMC 0482/2022 140 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění průchodu a úhradě provozního příspěvku" mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 68/381 7. září 2022
Usn RMC 0481/2022 140 k návrhu výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí" a uzavření "Smlouvy o inovačním partnerství" 7. září 2022
Usn RMC 0480/2022 140 k návrhu podání žádosti městské části Praha 8 o dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023 - Opatření č. 5 a Opatření č. 7 7. září 2022
Usn RMC 0479/2022 140 k návrhu vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Na Pěšinách 13 7. září 2022
Usn RMC 0478/2022 140 k návrhu úpravy platu panu Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 (9210) 7. září 2022
Usn RMC 0477/2022 140 k návrhu uzavření "Smlouvy o ukládání těl zemřelých" ve Fakultní nemocnici Bulovka 7. září 2022
Usn RMC 0476/2022 140 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny 7. září 2022
Usn RMC 0475/2022 140 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 7. září 2022
Usn RMC 0474/2022 140 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměny pověřené ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 7. září 2022
Usn RMC 0473/2022 140 k návrhu úpravy platu pověřené ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 7. září 2022
Usn RMC 0472/2022 140 k návrhu uzavření Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městkou částí Praha 8 a panem Ing. Vojtěchem Hrčkem 7. září 2022
Usn RMC 0471/2022 140 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 7. září 2022
Usn RMC 0470/2022 140 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 7. září 2022
Usn RMC 0469/2022 139 k návrhu přípravy 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 2. září 2022
Usn RMC 0468/2022 138 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k projektu obnovy parku Hercovka na pozemku parc. č. 648/1 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) a na pozemcích parc. č. 652/1, 654/1, 654/10 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřené do správy MČ Praha 8), vše na k. ú. Libeň v Praze 8, s výsadbou stromové aleje a parku a dobou trvání 10 let 24. srpna 2022
12345...