Rada městské části Praha 8

Rada městské části Praha 8 je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě městské části jsou zákonem vyhrazeny některé činnosti v rámci samostatné působnosti zejména pak zabezpečení hospodaření městské části a na návrh tajemníka zřizování a změny organizační struktury úřadu městské části (§ 94 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze).

Rada je volena zastupitelstvem a má 5 až 9 členů, přičemž ji tvoří starosta, jeho zástupci a ostatní členové rady.

Schůze rady svolává starosta dle potřeby, zpravidla 1x za dva týdny. Jednání rady jsou neveřejná a řídí se schváleným Jednacím řádem Rady městské části Praha 8.Seznam členů rady

Jméno a funkcePolitická příslušnostE-mail a telefonVizitka
Gros Ondřej
starosta
Občanská demokratická strana + Svobodní ondrej.gros@praha8.cz
222 805 124
Tatranský Tomáš Mgr.
místostarosta
TOP 09 a Starostové a nezávislí – spojené síly pro Prahu 8 tomas.tatransky@praha8.cz
222 805 175
Ludková Vladimíra Mgr.
místostarostka
Občanská demokratická strana + Svobodní vladimira.ludkova@praha8.cz
222 805 168
Vítek Jiří
místostarosta
Patrioti pro Prahu 8 jiri.vitek@praha8.cz
222 805 138
Hřebík Tomáš Ing., Ph.D.
radní
TOP 09 a Starostové a nezávislí – spojené síly pro Prahu 8 tomas.hrebik@praha8.cz
222 805 148
Slabihoudek Tomáš
radní
TOP 09 a Starostové a nezávislí – spojené síly pro Prahu 8 tomas.slabihoudek@praha8.cz
222 805 115
Slobodník Josef Bc.
radní
Občanská demokratická strana + Svobodní josef.slobodnik@praha8.cz
222 805 168
Švarc Michal Bc.
radní
Patrioti pro Prahu 8 michal.svarc@praha8.cz
222 805 187Mohlo by vás také zajímat