Rada městské části Praha 8

Rada městské části Praha 8 je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě městské části jsou zákonem vyhrazeny některé činnosti v rámci samostatné působnosti zejména pak zabezpečení hospodaření městské části a na návrh tajemníka zřizování a změny organizační struktury úřadu městské části (§ 94 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze).

Rada je volena zastupitelstvem a má 5 až 9 členů, přičemž ji tvoří starosta, jeho zástupci a ostatní členové rady.

Schůze rady svolává starosta dle potřeby, zpravidla 1x za dva týdny. Jednání rady jsou neveřejná a řídí se schváleným Jednacím řádem Rady městské části Praha 8.Seznam členů rady
Jméno, funkce, příslušnostOblasti působnostiE-mail a telefonVizitka
Gros Ondřej
starosta
ODS
Životní prostředí
Finance
Audit
Informatika
ondrej.gros@praha8.cz
Ludková Vladimíra Mgr.
místostarostka
ODS
Zdravotnictví a sociální služby
SOS Praha 8
Gerontologické centrum
vladimira.ludkova@praha8.cz
Hřebík Tomáš Ing., Ph.D.
místostarosta
Společně pro Prahu 8
Strategický rozvoj a architekt MČ
organizace zřízené MČ
tomas.hrebik@praha8.cz
Vítek Jiří
místostarosta
Patrioti
Bezpečnost
Grantová politika pro sport
Sportovní investice (hala Burešova)
jiri.vitek@praha8.cz
Cibulka Martin Mgr., DiS.
místostarosta
ODS
Hospodářská správa
Chod úřadu
martin.cibulka@praha8.cz
Nepil Radomír
místostarosta
ANO
Majetek, vč. bytů
Územní rozvoj a výstavba
Fond rozvoje
OSMS, Správa tepelného hospodářství
Výstavba ZŠ na Rohanském nábřeží
radomir.nepil@praha8.cz
Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA
místostarosta
ANO
Školství
Dotace a projekty z dotací
Servisní středisko
matej.fichtner@praha8.cz
Solomonová Jana Mgr. et Mgr. BcA.
radní
ANO
Kultura, sport, mládež a volný čas
Vnější vztahy a komunikace
Památková péče
Rodinná politika
Osmička pro rodinu
Granty (volný čas, kultura)
jana.solomonova@praha8.cz
Slabihoudek Tomáš Ing.
radní
Společně pro Prahu 8
Doprava tomas.slabihoudek@praha8.cz
Mohlo by vás také zajímat