Rada městské části Praha 8

Rada městské části Praha 8 je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě městské části jsou zákonem vyhrazeny některé činnosti v rámci samostatné působnosti zejména pak zabezpečení hospodaření městské části a na návrh tajemníka zřizování a změny organizační struktury úřadu městské části (§ 94 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze).

Rada je volena zastupitelstvem a má 5 až 9 členů, přičemž ji tvoří starosta, jeho zástupci a ostatní členové rady.

Schůze rady svolává starosta dle potřeby, zpravidla 1x za dva týdny. Jednání rady jsou neveřejná a řídí se schváleným Jednacím řádem Rady městské části Praha 8.


Seznam členů rady

 
 Jméno a funkcePolitická příslušnostE-mail a telefonVizitka
Petrus Roman
starosta
Česká strana sociálně demokratická roman.petrus@praha8.cz
222 805 124
Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA
místostarosta
ANO 2011 matej.fichtner@praha8.cz
222 805 138
Nepil Radomír
místostarosta
ANO 2011 radomir.nepil@praha8.cz
222 805 115
Vilgus Petr MgA., Ph.D.
místostarosta
Strana zelených petr.vilgus@praha8.cz
222 805 167, 602 607 994
Kroutil Anna Ing.
radní
ANO 2011 anna.kroutil@praha8.cz
222 805 134
Solomonová Jana Mgr. et Mgr., BcA
radní
ANO 2011 jana.solomonova@praha8.cz
222 805 175
Šašek Karel Ing.
radní
Česká strana sociálně demokratická karel.sasek@praha8.cz
222 805 148
Matoušová Hana Ing.
radní
Strana zelených hana.matousova@praha8.cz
222 805 168, 777 825 758