Podkladové materiály Rady MČ Praha 8

Zveřejňovány jsou podkladové materiály jen k dané schůzi rady před jejím konáním.
Po schůzi rady již nejsou materiály k dispozici.
Mohlo by vás také zajímat

Aktualizováno: 06.02.2024