Podkladové materiály Rady MČ Praha 8

Zveřejňovány jsou podkladové materiály jen k dané schůzi rady před jejím konáním.
Po schůzi rady již nejsou materiály k dispozici.


Podkladové materiály rady 19.10.2022


Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 19.10.2022