Zastupitelstvo městské části Praha 8

Městská část Praha 8 je samostatně spravována Zastupitelstvem městské části Praha 8 (dále jen „zastupitelstvo“). Zastupitelé byli zvoleni v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Má 45 členů, přičemž tento počet je stanoven, v souladu se zákonem č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon“) s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části.
   
Zastupitelstvo vykonává zákonem svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti městské části (§ 89 odst. 1 a 2 zákona), volí ze svých řad starostu městské části (dále jen „starosta“), jeho zástupce a jednotlivé členy rady městské části. V oblasti přenesené působnosti může zastupitelstvo rozhodovat jen stanoví-li to zvláštní zákon (§ 89 odst. 4 zákona).

Zasedání zastupitelstva svolává písemně starosta a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Místo, doba a navržený program připravovaného zasedání zastupitelstva jsou uveřejněny na úřední desce městské části Praha 8 vždy nejméně 7 dní před jeho konáním. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a jejich průběh se řídí schváleným Jednacím řádem zastupitelstva městské části. Z průběhu zasedání je pořizován zápis, který je uložen v oddělení informačním a webových stránek odboru kultury, sportu a komunikace s veřejností k nahlédnutí pro potřeby oprávněných občanů městské části a dalších fyzických osob a rovněž je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 8.


Harmonogram, program a jednací řád zastupitelstva


Online přenos a záznamy zasedání zastupitelstva


Seznam členů zastupitelstva

Jméno, funkce, příslušnostOblasti působnostiE-mail a telefonVizitka
Bína Tomáš Bc.
zastupitel
ODS
tomas.bina@praha8.cz
Blahunková Dana RNDr.
zastupitelka
8žije
dana.blahunkova@praha8.cz
Buršík Ondřej Ing.
zastupitel
8žije
ondrej.bursik@praha8.cz
Cibulka Martin Mgr.
zastupitel
ODS
martin.cibulka@praha8.cz
222 805 396
Derfl Jiří Mgr.
zastupitel
8žije
jiri.derfl@praha8.cz
Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA
zastupitel
ANO
matej.fichtner@praha8.cz
Fišer Michal, MBA
zastupitel
ANO
michal.fiser@praha8.cz
222 805 176
Franc Pavel Mgr.
zastupitel
Piráti
pavel.franc@praha8.cz
Garlík Bohumír doc. Ing., CSc., DBA
zastupitel
ANO
bohumir.garlik@praha8.cz
222 805 106, 603 434 163
Gros Ondřej
starosta
ODS
Finance
Životní prostředí
Hospodářská správa
Audit
Informatika
ondrej.gros@praha8.cz
222 805 124
Halfarová Kateřina Mgr., LL.M.
zastupitelka
ANO
katerina.halfarova@praha8.cz
Hamal Dvořák Jan
zastupitel
Piráti
jan.hamal.dvorak@praha8.cz
Hamalová Alice
zastupitelka
Piráti
alice.hamalova@praha8.cz
Hřebík Tomáš Ing., Ph.D.
radní
TOP 09 a STAN
Organizace a společnosti MČ (mimo SOS a GC)
Kancelář architekta
Strategický rozvoj
tomas.hrebik@praha8.cz
222 805 148
Janovský Michal Mgr.
zastupitel
Patrioti
michal.janovsky@praha8.cz
Jedlička Martin Bc.
zastupitel
TOP 09 a STAN
martin.jedlicka@praha8.cz
Kolátor Jan Mgr.
zastupitel
Piráti
jan.kolator@praha8.cz
Kroutil Anna Ing.
zastupitelka
ANO
anna.kroutil@praha8.cz
Kuchtová Perla Ing., Ph.D.
zastupitelka
8žije
perla.kuchtova@praha8.cz
Ludková Vladimíra Mgr.
místostarostka
ODS
Zdravotnictví a sociální služby vladimira.ludkova@praha8.cz
222 805 168
Matoušová Hana Ing.
zastupitelka
Zelení
hana.matousova@praha8.cz
Mikulenka Tomáš
zastupitel
ODS
tomas.mikulenka@praha8.cz
Mrázek Tomáš
zastupitel
ODS
tomas.mrazek@praha8.cz
Němeček Tomáš Mgr. et Mgr.
zastupitel
8žije
tomas.nemecek@praha8.cz
Nepil Radomír
zastupitel
ANO
radomir.nepil@praha8.cz
222 805 393
Novák Michal, MBA
zastupitel
Piráti
michal.novak@praha8.cz
Novotná Hana Mgr.
zastupitelka
TOP 09 a STAN
hana.novotna@praha8.cz
Paulus Libor Mgr.
radní
ODS
neuvolněný libor.paulus@praha8.cz
Pavlů Tomáš Mgr.
zastupitel
KDU-ČSL
tomas.pavlu@praha8.cz
Pelc Petr Ing.
zastupitel
TOP 09 a STAN
petr.pelc@praha8.cz
Ptáček Karel, DiS.
zastupitel
Piráti
karel.ptacek@praha8.cz
Roubíček Martin Mgr.
zastupitel
ODS
martin.roubicek@praha8.cz
Slabihoudek Tomáš Ing.
radní
TOP 09 a STAN
Doprava
Majetek (včetně bytů)
tomas.slabihoudek@praha8.cz
222 805 115
Slávka Ivo Mgr.
zastupitel
Piráti
ivo.slavka@praha8.cz
Slobodník Josef Bc.
zastupitel
ODS
josef.slobodnik@praha8.cz
Solomonová Jana Mgr. et Mgr. BcA
zastupitelka
ANO
jana.solomonova@praha8.cz
Staněk Martin Mgr., Ph.D.
zastupitel
Piráti
martin.stanek@praha8.cz
Stránský Václav
zastupitel
8žije
vaclav.stransky@praha8.cz
Štorek Jan
zastupitel
ANO
jan.storek@praha8.cz
Švarc Michal Bc.
radní
Patrioti
Památková péče, cestovní ruch a nemovitý kulturní majetek michal.svarc@praha8.cz
222 805 187
Tatranský Tomáš Mgr.
místostarosta
TOP 09 a STAN
Školství
Evropské fondy
Sociální intervence a prevence
tomas.tatransky@praha8.cz
222 805 175
Tůmová Ilona
zastupitelka
8žije
ilona.tumova@praha8.cz
Vilgus Petr MgA., Ph.D.
zastupitel
Zelení
petr.vilgus@praha8.cz
, 602 607 994
Vítek Jiří
místostarosta
Patrioti
Krizové řízení
Územní rozvoj
Bezpečnost
Sport, kultura a volný čas
jiri.vitek@praha8.cz
222 805 138
Vojtíšková Vladislava MVDr. Bc.
zastupitelka
8žije
vladislava.vojtiskova@praha8.czMohlo by vás také zajímat