Zastupitelstvo městské části Praha 8

Městská část Praha 8 je samostatně spravována Zastupitelstvem městské části Praha 8 (dále jen „zastupitelstvo“). Zastupitelé byli zvoleni v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Má 45 členů, přičemž tento počet je stanoven, v souladu se zákonem č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon“) s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části.
   
Zastupitelstvo vykonává zákonem svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti městské části (§ 89 odst. 1 a 2 zákona), volí ze svých řad starostu městské části (dále jen „starosta“), jeho zástupce a jednotlivé členy rady městské části. V oblasti přenesené působnosti může zastupitelstvo rozhodovat jen stanoví-li to zvláštní zákon (§ 89 odst. 4 zákona).

Zasedání zastupitelstva svolává písemně starosta a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Místo, doba a navržený program připravovaného zasedání zastupitelstva jsou uveřejněny na úřední desce městské části Praha 8 vždy nejméně 7 dní před jeho konáním. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a jejich průběh se řídí schváleným Jednacím řádem zastupitelstva městské části. Z průběhu zasedání je pořizován zápis, který je uložen v oddělení informačním a webových stránek odboru kultury, sportu a komunikace s veřejností k nahlédnutí pro potřeby oprávněných občanů městské části a dalších fyzických osob a rovněž je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 8.


Harmonogram, program a jednací řád zastupitelstva


Online přenos a záznamy zasedání zastupitelstva

Seznam členů zastupitelstva
Jméno, funkce, příslušnostOblasti působnostiE-mail a telefonVizitka
Bína Tomáš Bc.
zastupitel
ODS
tomas.bina@praha8.cz
Blahunková Dana RNDr.
zastupitelka
8ŽIJE A PRAHA SOBĚ
dana.blahunkova@praha8.cz
Buršík Ondřej Ing., MPA
zastupitel
8ŽIJE A PRAHA SOBĚ
ondrej.bursik@praha8.cz
Cibulka Martin Mgr., DiS.
místostarosta
ODS
Hospodářská správa
Chod úřadu
martin.cibulka@praha8.cz
Dvořáková Jana Mgr. Bc.
zastupitelka
SPD a Trikolora pro Osmičku
jana.dvorakova3@praha8.cz
Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA
místostarosta
ANO
Školství
Dotace a projekty z dotací
Servisní středisko
matej.fichtner@praha8.cz
Fišer Michal, MBA
zastupitel
ANO
michal.fiser@praha8.cz
Franc Pavel Mgr.
zastupitel
Piráti
pavel.franc@praha8.cz
Garlík Bohumír doc. Ing., CSc., DBA
zastupitel
ANO
bohumir.garlik@praha8.cz
Gros Ondřej
starosta
ODS
Životní prostředí
Finance
Audit
Informatika
ondrej.gros@praha8.cz
Hřebík Tomáš Ing., Ph.D.
místostarosta
Společně pro Prahu 8
Strategický rozvoj a architekt MČ
organizace zřízené MČ
tomas.hrebik@praha8.cz
Janovský Michal Mgr.
zastupitel
Patrioti
michal.janovsky@praha8.cz
Jedlička Martin Bc.
zastupitel
Společně pro Prahu 8
martin.jedlicka@praha8.cz
Jiran Jakub Mgr.
zastupitel
Piráti
jakub.jiran@praha8.cz
Kolátor Jan Mgr.
zastupitel
Piráti
jan.kolator@praha8.cz
Kotrbová Jarmila
zastupitelka
ANO
jarmila.kotrbova@praha8.cz
Kroutil Anna Ing.
zastupitelka
ANO
anna.kroutil@praha8.cz
Ludková Vladimíra Mgr.
místostarostka
ODS
Zdravotnictví a sociální služby
SOS Praha 8
Gerontologické centrum
vladimira.ludkova@praha8.cz
Márová Jitka Bc., DiS.
zastupitelka
ODS
jitka.marova@praha8.cz
Mikulenka Tomáš
zastupitel
ODS
tomas.mikulenka@praha8.cz
Mrázek Tomáš Bc.
zastupitel
ODS
tomas.mrazek@praha8.cz
Musílek Václav JUDr.
zastupitel
SPD a Trikolora pro Osmičku
vaclav.musilek@praha8.cz
Musilová Barbora PhDr.
zastupitelka
8ŽIJE A PRAHA SOBĚ
barbora.musilova@praha8.cz
Němeček Tomáš Mgr. et Mgr.
zastupitel
8ŽIJE A PRAHA SOBĚ
tomas.nemecek@praha8.cz
Nepil Radomír
místostarosta
ANO
Majetek, vč. bytů
Územní rozvoj a výstavba
Fond rozvoje
OSMS, Správa tepelného hospodářství
Výstavba ZŠ na Rohanském nábřeží
radomir.nepil@praha8.cz
Novák Michal, MBA
zastupitel
Piráti
michal.novak@praha8.cz
Novák Vítězslav Bc.
zastupitel
SPD a Trikolora pro Osmičku
vitezslav.novak@praha8.cz
Novotná Hana Mgr.
zastupitelka
Společně pro Prahu 8
hana.novotna@praha8.cz
Patočková Anna Ing. et Ing.
zastupitelka
ANO
anna.patockova@praha8.cz
Paulus Libor Mgr.
zastupitel
ODS
libor.paulus@praha8.cz
Roubíček Martin Mgr.
zastupitel
ODS
martin.roubicek@praha8.cz
Slabihoudek Tomáš Ing.
radní
Společně pro Prahu 8
Doprava tomas.slabihoudek@praha8.cz
Slávka Ivo Mgr.
zastupitel
Piráti
ivo.slavka@praha8.cz
Slobodník Josef Bc.
zastupitel
ODS
josef.slobodnik@praha8.cz
Solomonová Jana Mgr. et Mgr. BcA.
radní
ANO
Kultura, sport, mládež a volný čas
Vnější vztahy a komunikace
Památková péče
Rodinná politika
Osmička pro rodinu
Granty (volný čas, kultura)
jana.solomonova@praha8.cz
Stránský Václav
zastupitel
8ŽIJE A PRAHA SOBĚ
vaclav.stransky@praha8.cz
Šimbera Jan Mgr., Ph.D.
zastupitel
8ŽIJE A PRAHA SOBĚ
jan.simbera@praha8.cz
Štěrba Martin Mgr.
zastupitel
Piráti
martin.sterba@praha8.cz
Štorek Jan
zastupitel
ANO
jan.storek@praha8.cz
Švarc Michal Bc.
zastupitel
Patrioti
michal.svarc@praha8.cz
Tatranský Tomáš Mgr.
zastupitel
Společně pro Prahu 8
tomas.tatransky@praha8.cz
Trník Michal, M.A.
zastupitel
8ŽIJE A PRAHA SOBĚ
michal.trnik@praha8.cz
Tůmová Ilona, DiS.
zastupitelka
8ŽIJE A PRAHA SOBĚ
ilona.tumova@praha8.cz
Vítek Jiří
místostarosta
Patrioti
Bezpečnost
Grantová politika pro sport
Sportovní investice (hala Burešova)
jiri.vitek@praha8.cz
Vojtíšková Vladislava MVDr. Bc.
zastupitelka
8ŽIJE A PRAHA SOBĚ
vladislava.vojtiskova@praha8.cz

Mohlo by vás také zajímat