Dotace v oblasti primární prevence 2016

POZOR, ZMĚNA!
Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 24.02.2016 č. Usn ZMC 001/2016 k návrhu Rozpočtu MČ Praha 8 pro rok 2016, mají všechny ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, určenou přímo v rozpočtu částku na primární prevenci. Dotační řízení pro oblast primární prevence pro rok 2016 MČ Praha 8 vyhlašovat nebude.
Zveřejněno: 12.04.2016