Participativní setkání nad přípravou studie Dolní Libně 11.05.2017

MČ Praha 8 pořádala 11. května 2017 ve spolupráci s dopravním projektantem Ing. Květoslavem Syrovým participativní setkání s občany území „Dolní Libně“ nad přípravou dopravně bezpečnostní studie ve školní jídelně ZŠ B. Hrabala.

Zveřejněno: 16.05.2017