Praha 8 otevírá diskusi o budoucnosti Palmovky s podtitulem „Palmovka: kdy, když ne teď.“

Akce k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje „Udržitelně o Neudržitelné Palmovce“, 5. června 2017 Městská část Praha 8 uspořádala v pondělí 5. června 2017 na Palmovce celodenní komponovanou akci s názvem „Udržitelně o Neudržitelné Palmovce“. V jejím programovém rámci se na Palmovce představily organizace zabývající se globálními tématy udržitelného rozvoje, byla zahájena výstava s názvem „Palmovka: kdy, když ne teď“, představily se projekty studentů z místních škol, probíhaly prohlídky Synagogy na Palmovce a v podvečer proběhla debata o budoucnosti Palmovky.

Zahájení výstavy na Palmovce proběhlo za velkého zájmu veřejnosti, přičemž další zájemci se připojili během následující debaty. Jejími hlavními hosty byli starosta městské části Praha 8 Roman Petrus, místostarosta městské části Praha 8 Petr Vilgus, radní městské části Praha 8 Radomír Nepil, Filip Tittl autor Analytická studie území Palmovky ze společnosti UNIT architekti a Luboš Križan z Institutu plánování a rozvoje. Debatu moderoval Petr Návrat ze společnosti ONplan lab.

Stěžejním a společným tématem celé akce bylo představit území Palmovky, jeho různorodost a výzvy do budoucna, stejně tak jako problematická a kontroverzní místa. Podkladem a inspirací byla Analytická studie území Palmovky. Účelem bylo podnítit debatu a zahájit konkrétní kroky k proměně tohoto území.

Celá akce a současně i venkovní výstava „Palmovka: Kdy, když ne teď?“ byla uspořádána pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 Petra Vilguse. Na veřejném prostranství před budovou Komerční banky na Palmovce bude výstava k vidění do 4. července 2017.

Akce k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje „Udržitelně o Neudržitelné Palmovce“, 5. června 2017 Městská část Praha 8 prezentuje na osmi velkoformátových výstavních panelech závěry studie, která popsala nejen současná bolavá místa Palmovky, ale i její hlavní potenciály a příležitosti pro rozvoj. „I když je většina pozemků v okolí Palmovky ve vlastnictví hlavního města, nebo dopravního podniku, chceme jako městská část aktivně diskutovat s vedením hlavního města o tom, jak neutěšený stav začít měnit“, uvedl během veřejné diskuse při otevření výstavy starosta městské části Praha 8 Roman Petrus.

„K tomu, aby se Palmovka proměnila ve čtvrt s kvalitním veřejným prostorem, musí město přijmout klíčová rozhodnutí, která stanoví základní skelet veřejných prostranství. Jedním z nich je dohoda o vedení dopravy z Rohanského nábřeží k městskému okruhu na Balabence“, připomněl autor studie architekt Filip Tittl z kanceláře UNIT architekti.

V územním plánu se již několik desetiletí počítá s automobilovým tunelem pod Palmovkou, který by ústil v ulici Na Žertvách. Existuje ale hodně jeho odpůrců. Pokud nebude rozhodnuto o konečném způsobu tohoto dopravního napojení, není možné revitalizovat veřejná prostranství Palmovky.

Zároveň je třeba definovat postavení a roli Palmovky v rámci Prahy. Již dnes patří mezi 10 nejvytíženějších uzlů veřejné dopravy. Díky své poloze nedaleko centra města a množstvím nezastavěných transformačních území má Palmovka potenciál stát se jedinečným centrem zaměstnanosti v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou, místem obchodu a služeb, ale i čtvrtí s kvalitním bydlením v blízkosti rekreačních oblastí podél Vltavy.

„Chceme, aby výstava podnítila diskusi o budoucnosti Palmovky nejen mezi veřejností, ale i mezi zástupci hlavního města Prahy, Dopravního podniku, Technické správy komunikací, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dalšími hlavními aktéry. Jako městská část se s nimi chceme bavit o institucionálním nastavení, například vytvoření týmu osob, který by jednotlivá témata Palmovky postupně řešil a koordinoval realizaci jednotlivých záměrů“, vysvětlil zástupce starosty Prahy 8 pro strategický rozvoj Petr Vilgus. Na úrovni hlavního města zatím nemá žádný odbor revitalizaci transformačních území jako je Palmovka na starosti. V jiných Evropských městech přitom patří revitalizace takovýchto území k prioritám městského plánování.

Městská část zapojila do debaty o budoucnosti Palmovky i žákyně a žáky místní Základní školy Palmovka 8, studentky a studenty Gymnázia U Libeňského zámku a členky a členy Zastupitelstva mladých Prahy 8. Ti v rámci vzdělávacího programu k městskému plánování měli za úkol popsat současné problémy a hodnoty Palmovky, a to nejen svýma očima, ale i z pohledu dalších skupin uživatelů veřejných prostranství jako jsou senioři, nebo rodiče s dětmi. Jejich práce jsou rovněž k vidění na výstavních panelech.

Více doprovodných fotografií naleznete ve Foto a videogalerii Mistní Agendy 21.

Analytickou studii Palmovky lze stáhnout zde (PDF, 29,5 MB).

Zvukový záznam ze zahájení výstavy a veřejné debaty je k dispozici na Youtube městské části zde.


Akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“.
www.mzp.cz, www.sfzp.czMinisterstvo životního prostředí logo MA21 Státní fond životního prostřední České republiky

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Akce k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje „Udržitelně o Neudržitelné Palmovce“, 5. června 2017
Zveřejněno: 08.06.2017