Praha 8 průkopníkem sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek

Seminář SOVZ srpen 2017Praha 8 navazuje na loňský titul „Fairtradová městská část“. Pod heslem „Dělat správné věci správně“ se zástupci Úřadu městské části Praha 8, kteří zadávají veřejné zakázky, zúčastnili semináře o sociálně odpovědném veřejném zadávání.

Základním principem odpovědného veřejného zadávání je vedle běžně užívané nejnižší ceny zahrnutí i konkrétních společenských témat a to jak sociálních, tak ekologických. Seminář se tak zabýval možnostmi podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, získáváním praxe a zvyšováním dovedností, stejně jako dodržováním důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce. Pominuta nebyla ani tzv. zelená kritéria odpovídající snaze snížit zátěž na životního prostředí. 
 
„Jedná se o inovativní přístup k zadávání veřejných zakázek, který v České republice není prozatím příliš rozšířený. Praha 8 má ambici být průkopníkem a stát se jedním z příkladů dobré praxe,“ komentuje místostarosta Petr Vilgus.
 
Prvním krokem podporujícím sociální a ekologická kritéria ve veřejných zakázkách bude ze strany městské části Praha 8 zářijová publikace „Studie množností udržitelné spotřeby“, na které spolupracuje s Ekumenickou akademií. Na základě podnětů z tohoto materiálu chystá radnice vypsat některé z plánovaných veřejných zakázek. Zpracování studie je finančně podpořeno Státním fondem životního prostředí ČR v rámci projektu „Místní agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“, www.sfzp.cz, www.mzp.cz.
 
Seminář byl veden experty z Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří jsou otevřeni spolupráci a konzultacím. Více se o projektu můžete dočíst na www.sovz.cz.


Logo Sociálně odpovědné zadávání - průhledné

Ministerstvo životního prostředí logoLogo místní Agendy 21Státní fond životního prostředí české republiky logoDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Zveřejněno: 11.08.2017