Praha 8 ví, jak na společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Studie Možnosti udržitelné spotřebySedmnáct mezinárodně uznávaných Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) definovaných OSN usilují o zlepšení života nejen v rozvojových zemích, ale i u nás. Principy udržitelného rozvoje byly také zavedeny do nedávno schváleného Strategického rámce Česká republika 2030.

Městská část Praha 8 přispěla k naplňování Cílů udržitelného rozvoje nejen tím, že se v loňském roce stala Fairtradovou městskou částí, ale v letošním roce nechala vypracovat studii Možnosti udržitelné spotřeby Městské části Praha 8, která byla představena v pondělí 16. října 2017. „Tato studie představuje první krok na cestě k systematickému zadávání veřejných zakázek na Úřadě městské části Praha 8. Chceme, aby byly veřejné finance využity ve prospěch ekologicky šetrných produktů, na podporu znevýhodněných, podporu lokální ekonomiky anebo naopak férového obchodu s tzv. rozvojovými zeměmi,“ říká zástupce starosty Prahy 8 Petr Vilgus. Městská část Praha 8 se tak stává dalším průkopníkem v prosazování sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti v ČR. 

Studie byla vypracována ve spolupráci s MČ Praha 8 a MPSV. Studii koordinovala a zpracovala Ekumenická akademie, která se zaměřuje na téma společenské odpovědnosti institucí při realizaci projektu „Města podporují fair trade a udržitelný rozvoj“ financovaný Českou rozvojovou agenturou. 

Analýzu současné nákupní praxe ÚMČ Praha 8 s následným doporučením připravili v rámci projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání” experti a expertky z MPSV. Studie je financována v rámci Projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ finančně podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR, www.mzp.czwww.sfzp.cz.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 Ministerstvo životního prostředí logo MA21 Státní fond životního prostřední České republiky
 
Ekumenická akademie – logologo fair trade město slide
Zveřejněno: 18.10.2017