Praha 8 získala za svou snahu společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek ocenění

Ocenění za společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek (červen 2018)MČ Praha 8 sklízí plody své práce. Dne 6. června 2018 byla oceněna Národní sítí Zdravých měst ČR za dokument „Studie možností udržitelné spotřeby městské části Praha 8“, na níž spolupracovala s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ekumenickou akademií. Ocenění převzaly Iva Hájková a Jana Martínková z oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 ÚMČ Praha 8 v zastoupení místostarosty Petra Vilguse.

„Praha 8 dělá velké pokroky, jsme první Fairtradovou městskou částí, při zadávání veřejných zakázek dle možností uplatňujeme kritéria, která zohledňují sociální rozvoj a životního prostředí,“ chválí úsilí místostarosta Petr Vilgus. „Nyní chceme uplatnit environmentální kritérium při revitalizaci veřejného prostranství ulice Na Žertvách na Palmovce, o kterou se dlouhodobě zasazuji. Ve spolupráci s Odborem správy majetku budeme žádat od výrobce, aby doložil, že použitý materiál (dřevo) pochází  ze zákonného a udržitelného lesního hospodaření,“ uvádí příklad Vilgus.

Ocenění za společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek převzaly dne 6. června 2018 Jana Martínková (vlevo) a Iva HájkováOdpovědné veřejné zadávání je založené na principu trojího prospěchu, kromě ekonomické výhodnosti otevírá prostor pro ochranu životního prostředí a podporu sociálních aspektů. Veřejné instituce tak mohou například nakupovat recyklovaný papír, čistit prostory úřadů ekologicky šetrnými prostředky nebo zajistit důstojné pracovní podmínky pro výrobce zboží a služeb, které nakupují. Veřejné zakázky by měly být cíleny na strategické cíle institucí, např. podporovat zaměstnávání znevýhodněných na trhu práce, studentů a absolventů nebo stimulovat malé a střední podniky. 

V České republice není společensky odpovědné zadávání veřejných institucí stále běžnou praxí. MČ Praha 8 spolu s několika dalšími desítkami veřejných zadavatelů se tento fakt snaží změnit. To dokládá i v prosinci 2017 schválená interní směrnice o zadávání veřejných zakázek, která společensky odpovědné zadávání v gesci MČ Praha 8 upravuje. 


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 19.06.2018