Rada městské části zřídila novou komisi – máme Komisi místní Agendy 21

Logo místní Agendy 21Rada městské části Praha 8 zřídila svým usnesením novou komisi - Komisi místní Agendy 21. Zřízení této komise je součástí harmonogramu zavádění místní Agendy 21 v MČ Praha 8, o které rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání v březnu 2015.
 
Komise MA21 je složena ze zástupců veřejná správy, neziskového a soukromého sektoru dle Kritérií MA21 (PDF, 496 kB), vydaných Pracovní skupinou pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života v městské části. Náplň činnosti této komise naleznete v příloze včetně informace, kým byli delegováni a za jaký sektor v komisi vystupují. Seznam členů rovněž naleznete na webových stránkách v sekci Úřad a samospráva –> Volené orgány –> Rada –> Komise.
Zveřejněno: 02.09.2015 – Tomáš Vlk