Stav řešení projektů participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA 2017

Moje Osmička, logo, participativní rozpočetV listopadu minulého roku občané hlasovali o 27 projektech podaných do participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA 2017. Dohromady jich podpořili 20, které řeší příslušné odbory ÚMČ Praha 8, resp. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8.

Jaký je stav jednotlivých rozpracovaných projektů z roku 2017?

Název projektuŘeší Stav
Obnova pítka na návsi ve Starých Bohnicích OSMProběhla jednání se spol. Pražské vodovody a kanalizace k upřesnění jejich požadavků na projektovou dokumentaci na přívod vody a odvod odpadních vod, podklady k zadání projektové dokumentace připravuje navrhovatelka projektu. 

Obnova dětského hřiště v Batličkově uliciOŽPNa místě je problém s podzemními sítěmi, kdy je pouze jedna možnost, a to umístit hřiště do úzkého pruhu mezi sítě. Toto řešení není úplně ideální, zvažujeme další možnosti.
Chodník pro lidi nebo dráha pro cross? Ul. FrýdlantskáOŽP
Nyní probíhá příprava projektu, budeme zadávat vypracování projektové dokumentace. Bohužel došlo k prodlení kvůli předání projektu mezi odbory ÚMČ Praha 8.
Obnova fontány PalmovkyMA 21
Připravujeme projektovou dokumentaci na celkovou úpravu předprostoru nové budovy na Palmovce, jíž součástí je oprava fontány. 
WC, pítka a zastřešení dětských hřišťOŽP
Vhodná hřiště jsou vybrána, připravujeme výběrové řízení na dodavatele toalet a projektování vodovodní přípojky.
SkateparkOŽP
Hotová studie, po projednání s Odborem územního rozvoje a výstavby vypíšeme výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace a také samotnou realizaci stavby.
Voda do veřejného prostoru u Alberta (bez hřišť)OŽP
Připravujeme podklady pro schválení vlastníkem pozemku (MHMP).
Obnova zeleně a výsadba stromů v zeleném pásu podél komunikace Pobřežní a Rohanské nábřeží, Praha 8OŽP
Se souhlasem vlastníka pozemku (MHMP) vysadím stromy na podzim tohoto roku.
Komunitní centrum a zahrada Kotlaska: zázemí v zeleni v dolní LibniOSMAltán je vybudován a bude ještě dovybaven, zřízení hřiště je v realizaci.
Vytvoření pěšího přechodu pro chodce z Karlínského náměstí (dětského hřiště)ODŠetřením silničního správního úřadu bylo zjištěno, že v této oblasti jsou dostatečné pěší vazby. V požadovaném místě je vzdálenost ke stávajícím přechodům umístěných v levé i pravé části náměstí 46 m. Požadavek nelze dále uspokojit z důvodu zrušení minimálně čtyř parkovacích stání a technickou překážku tvoří i sloup veřejného osvětlení. Na základě uvedených skutečností byl návrh zamítnut.
Parkurové hřiště pro teenegary v Žernosecké ulici v areálu Beachklubu LádvíSeSPřipravujeme dokumentaci a rozpočet.
Rozšíření naučné stezky Bohnice v území Bohnice a Trója na pozemcích HMPOSMPo domluvě s navrhovatelkou projektu vypisujeme výběrové řízení na zhotovitele tabulí, místa pro jejich umístění jsou upřesněna.
Voda, voda, nechť jí není škoda! Dětská hřiště ul. Žernosecká a ČumpelíkovaOŽPDříve poptaný dodavatel objednávku odmítl, probíhá tedy poptávka dalších dodavatelů.
Z bývalé sauny klubovnu pro skauty, areál MŠ DolákovaSeSProjekt je připravený, zažádáno na Odboru územního rozvoje a výstavby o souhlas s demolicí stávající budovy, pak bude žádáno o územní rozhodnutí, následně o stavební povolení.
Spojení pro pěší a malé cyklisty mezi Čimicemi a KobylisyODTechnická správa komunikací Praha dokončila rozšíření krajnice vozovky doplněné betonovými dlaždicemi. Při využití komunikace je nutné dodržovat ust. zák. č. 361/2000 Sb. zákon o silničním provozu. Jelikož se jedná o rozšíření krajnice, nikoliv o vytvoření chodníku, není možná realizace osvětlení. Přechod přes ul. Ústecká není možné realizovat z důvodu plánované opravy komunikace Ústecká a připravované výstavby tramvajové trati.
Revitalizace veřejného prostoru u metra Křižíkova, výměna městského mobiliářeOŽPMagistrát hl. m. Prahy (vlastník pozemku) má v plánu obnovit mobiliář v této lokalitě z vlastního rozpočtu.
Světlo a vodu pro Libeňskou psí loukuOŽP
Veřejné osvětlení bylo zamítnuto firmou Cost Control, s.r.o. (poskytovatel technického poradenství v oblasti veřejného osvětlení pro Magistrát hlavního města Prahy) z důvodu nedostatečné kapacity zdrojového místa, tudíž probíhá příprava projektové dokumentace pro vodovodní přípojku.
Odpadkové koše kolem psího hřbitova, hřbitova choromyslných v Bohnicích a na tzv. malé vyhlídceOŽP
Nemáme dosud souhlas vlastníka, tj. Magistrát hl. m. Praha.
Outdoor gym na Ládví – napříč generacemi, ul. ŽernoseckáSeSPřipravujeme dokumentaci a rozpočet.
Bezbariérový přístup a osvětlení schodů a chodníku vedoucích z ulice BublíkovaOŽPČekáme na vyjádření firmy Cost Control, s.r.o. (poskytovatel technického poradenství v oblasti veřejného osvětlení pro Magistrát hlavního města Prahy) k možnosti rozšíření veřejného osvětlení. V návaznosti na jejich stanovisko zadáme zpracování projektové dokumentace v patřičném rozsahu s bezbariérovým přístupem.

Více informací o PPR naleznete v článku Moje Osmička – participativní rozpočet.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 11.10.2018