Strategický plán MČ Praha 8 čeká závěrečné připomínkování. Zapojte se!

MČ Praha 8 se v minulém roce rozhodla ke zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje na období 2017–2026. Nyní vám předkládáme k připomínkování do 30.09.2016 finální návrh.

Na zpracování strategického plánu se podílelo oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 ÚMČ Praha 8, Společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o, Tým pro tvorbu strategie RMČ Praha 8 a vy – občané a různé organizace. Průběh zpracování je uveřejněn na tomto odkazu. Nyní máte možnost připomínkovat tento dokument pomocí přiloženého formuláře na e-mail iva.hajkova@praha8.cz do 30.09.2016.

K připomínkování využijte přiložený formulář (DOCX, 17 kB). Každá z připomínek bude registrována a vypořádána a tedy každý se dozví, zda byla připomínka akceptována a zapracována, či jakým způsobem odborný garant strategického plánu připomínku vypořádal. Seznam těchto podnětů a připomínek se stane součástí kompletní dokumentace tvorby strategického plánu a bude předmětem následného schvalování v Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 8.

Schválení Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 je naplánováno na prosincové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8.

V případě vašeho zájmu o bližší informace týkající se procesu strategického plánování městské části se obracejte na vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21.


Dokumenty ke Strategickému plánu MČ Praha 8 pro období 2017–2026:
Zveřejněno: 02.09.2016 – Tomáš Vlk   |   Aktualizováno: 07.09.2016